Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0310(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0222/2018

Ingivna texter :

A8-0222/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.5

Antagna texter :

P8_TA(2018)0285

Antagna texter
PDF 114kWORD 43k
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak ***
P8_TA(2018)0285A8-0222/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 juli 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10209/1/2012),

–  med beaktande av utkastet till avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan (5784/2/2011 och 8318/2012),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 91, 100, 207, 209 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0038/2018),

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 17 januari 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan(1),

–  med beaktande av ändringen av den rättsliga grunden till följd av domstolens dom av den 11 juni 2014(2),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 4 juli 2018(3) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0222/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Irak.

(1) EUT C 440, 30.12.2015, s. 301.
(2) Domstolens dom av den 11 juni 2014, kommissionen mot rådet, om ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinerna, C-377/12,ECLI: EU:C:2014:1903.
(3) Antagna texter, P8_TA-PROV(2018)0286.

Senaste uppdatering: 7 november 2019Rättsligt meddelande