Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0310M(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0224/2018

Texte depuse :

A8-0224/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.6

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0286

Texte adoptate
PDF 171kWORD 62k
Miercuri, 4 iulie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Acordul de parteneriat şi cooperare UE-Irak (rezoluție)
P8_TA(2018)0286A8-0224/2018

Rezoluţia fără caracter legislativ a Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310M(NLE))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10209/1/2012),

–  având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte(1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolele 91, 100, 207 și 209 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0038/2018),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 ianuarie 2013 referitoare la Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Irak(2),

–  având în vedere comunicarea comună a vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) și a Comisiei din 8 ianuarie 2018, prin care se stabilesc elementele unei strategii a UE pentru Irak,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 22 ianuarie 2018 de instituire a unei noi strategii privind Irakul,

–  având în vedere programul indicativ multianual al Comisiei pentru Irak (2014-2017),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2016 referitoare la uciderea sistematică în masă a minorităților religioase de către așa-numita grupare ISIS/Daesh(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 octombrie 2016 referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul(4),

–  având în vedere Rezoluțiile 2367 (2017) și 2379 (2017), adoptate de Consiliul de Securitate al ONU la 14 iulie 2017 și 21 septembrie 2017,

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din 4 iulie 2018(5) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0224/2018),

A.  întrucât Europa și Irak sunt legate de mii de ani de influențe culturale reciproce și de o istorie comună;

B.  întrucât Irakul a fost devastat timp de decenii de conducerea dictatorială a lui Saddam Hussein, care a declanșat războaie de agresiune împotriva Iranului, în 1980 și a Kuweitului, în 1990, de sancțiuni care au paralizat țara și de un conflict intern după invazia organizată de Statele Unite în 2003, inclusiv de violențele interconfesionale și separatismul kurd, precum și de terorismul jihadist al Daesh; întrucât toți acești factori explică amploarea provocărilor cu care se confruntă Irakul în eforturile sale de a realiza progrese în vederea unei mai bune guvernanțe, a progresului economic și a reconcilierii naționale;

C.  întrucât UE și-a reafirmat angajamentul de a construi un parteneriat solid cu Irakul, bazat pe Acordul de parteneriat și cooperare, și de a sprijini autoritățile irakiene pe tot parcursul tranziției către democrație și al procesului de reconstrucție, combătând, în același timp, cauzele profunde ale instabilității politice, sociale și economice; întrucât costul eforturilor de reconstrucție a fost estimat la 88 de miliarde USD;

D.  întrucât statele membre ale UE implicate în războiul din 2003 și Uniunea, în ansamblul său, au o responsabilitate deosebită de a sprijini populația Irakului și eforturile de a asigura pacea și stabilitatea în această țară;

E.  întrucât, la 12 mai 2018, au avut loc alegeri parlamentare; întrucât, în regiunea confruntată cu restricțiile regimurilor și practicilor autoritare, Irakul constituie unul dintre puținele exemple de mediu politic competitiv, inclusiv de sistem pluripartit și de mass-media relativ liberă; întrucât forțele politice din țară par să înțeleagă necesitatea de a forma alianțe interconfesionale pentru a spori legitimitatea și stabilitatea sistemului; întrucât organizarea unor alegeri veritabile și competitive este de o importanță fundamentală pentru consolidarea democrației în Irak; întrucât participarea deplină a tuturor părților societății irakiene va reprezenta un pas important spre o democrație favorabilă incluziunii și un sentiment comun de apartenență la națiune;

F.  întrucât situația securității trebuie îmbunătățită semnificativ pentru a promova stabilizarea, reconcilierea, o guvernanță favorabilă incluziunii și progresul economic și social în această țară, atât la nivel național, cât și local; întrucât responsabilitatea pentru crimele comise de toate părțile este necesară pentru a se ajunge la reconciliere; întrucât UE oferă asistență pentru reforma sectorului securității din Irak prin intermediul misiunii Uniunii Europene de consiliere; întrucât Misiunea ONU de asistență pentru Irak (UNAMI) este prezentă în țară din 2003 și a desfășurat activități importante în ceea ce privește promovarea dialogului politic favorabil incluziunii și a reconcilierii naționale; întrucât NATO continuă să desfășoare în Irak activități legate de inițiativa privind consolidarea capacităților, care se concentrează asupra combaterii dispozitivelor explozive improvizate, eliminării dispozitivelor explozive, deminării, planificării civile-militare, întreținerii echipamentelor din epoca sovietică, medicinei militare și reformei instituțiilor de securitate irakiene;

G.  întrucât Irakul se confruntă cu provocări în materie de guvernanță în ceea ce privește consolidarea capacităților instituționale și administrative și a statului de drept, asigurarea respectării legii și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor femeilor și a tuturor minoritățile etnice și religioase;

H.  întrucât este important să fie combătute șomajul și excluziunea socială, în special în rândul tinerilor, pentru ca aceștia să nu se radicalizeze și să nu fie recrutați ușor de organizațiile teroriste sau de alte organizații criminale;

I.  întrucât Serviciul irakian de combatere a terorismului, actorul principal în eliberarea orașului Mosul, a suferit pierderi grele și trebuie să primească o recunoaștere și un sprijin adecvate în vederea întăririi capacităților de recrutare și pentru a reveni la efective echitabile și sustenabile;

J.  întrucât autoritățile irakiene ar trebui să considere veniturile petroliere ale țării ca o oportunitate și un instrument pentru o reconstrucție socială și economică sustenabilă, de care să beneficieze întreaga societate irakiană, în loc să distribuie aceste venituri pe bază de clientelism; întrucât, în regiunea autonomă Kurdistan din Irak, se găsesc importante zăcăminte de petrol; întrucât este necesar să se normalizeze relațiile dintre guvernul central de la Bagdad și guvernul regional kurd al regiunii autonome Kurdistan din Irak, în conformitate cu prevederile Constituției;

K.   întrucât Irakul este un mozaic de comunități, adesea în concurență pentru putere și pentru controlul asupra resurselor naționale; întrucât mii de cetățeni irakieni, aparținând inclusiv comunităților minoritare, în special femei și fete, au fost exterminați în mod inuman sau luați în sclavie de către Daesh prin acte ce constituie crime de război și crime împotriva umanității; întrucât grupările teroriste și extremiste pot să profite în continuare cu ușurință de tensiunile interconfesionale și locale; întrucât, în 2003, în Irak trăiau peste 1,5 milioane de cetățeni irakieni creștini (caldeeni, siriaci, asirieni și membri ai altor minorități creștine) și întrucât aceștia constituie o populație autohtonă veche, foarte expusă persecuțiilor și exilului; întrucât milioane de cetățeni irakieni, inclusiv creștini, au fost forțați să fugă din calea violențelor, fie părăsindu-și țara definitiv, fie fiind strămutați în interiorul granițelor acesteia; întrucât kurzii constituie o minoritate semnificativă a populației din Irak, majoritatea acestora trăind în regiunea autonomă Kurdistan din Irak;

L.  întrucât Daesh, Al-Qaida și alte organizații teroriste similare sunt inspirate de versiunea extremă a salafismului/wahhabismului; întrucât, în ciuda înfrângerii militare și teritoriale a Daesh, amenințarea pe care o reprezintă această ideologie trebuie încă să fie combătută prin îmbunătățirea guvernanței, a educației, a prestării de servicii, a eforturilor de deradicalizare și prin participarea deplină a comunității sunnite din Irak la procesul politic;

M.  întrucât, până în prezent, într-o țară care are o populație de 26 de milioane de locuitori, 11 milioane de persoane au nevoie de ajutor umanitar, peste trei milioane de irakieni au fost strămutați în interiorul țării, mulți dintre aceștia trăind în regiunea Kurdistan din Irak, iar 246 000 de persoane sunt refugiați din Siria; întrucât acordarea de sprijin economic persoanelor strămutate în interiorul țării pentru ca acestea să dispună din nou de mijloace de subzistență este esențială pentru întoarcerea lor;

N.  întrucât înfrângerea teritorială a Daesh este rezultatul eforturilor forțelor armate irakiene susținute de coaliția internațională împotriva Daesh, precum și ale diverselor unități de mobilizare populară, Peshmerga și ale altor forțe aliate; întrucât, în pofida înfrângerii teritoriale a Daesh în Irak, amenințarea jihadistă continuă să existe și periclitează consolidarea stabilității și a securității în țară, în special de-a lungul frontierei siriene; întrucât pentru reconstrucția țării și integrarea societății irakiene este necesar să se depășească diferențele bazate pe criterii religioase, să se dizolve unitățile de mobilizare populară, iar membrii acestora să fie integrați în conformitate cu necesitățile statului, lucru fără de care nu va fi posibilă realizarea unui stat funcțional bazat pe democrație și pluralism; întrucât, în 2016, parlamentul irakian a adoptat o lege care a transformat efectiv diferitele grupări de miliții într-o componentă permanentă a forțelor de securitate ale Irakului; întrucât un stat irakian unit, pluralist și democratic este o condiție prealabilă pentru stabilitatea și dezvoltarea țării și a cetățenilor săi,

1.  salută încheierea unui acord de parteneriat și cooperare (APC) între Uniunea Europeană și Irak; solicită să fie folosite pe deplin mecanismele pe care APC le stabilește pentru a aprofunda legăturile dintre UE și Irak;

2.  subliniază faptul că APC este un instrument esențial pentru punerea în aplicare a strategiei UE pentru Irak, precum și pentru întărirea cooperării noastre în reconstrucția, stabilizarea și în reconcilierea țării, la nivel național și local, prin intermediul unei strategii pe termen lung; subliniază importanța asumării de către irakieni a responsabilității pentru procesul de construire a unui stat democratic, federal și pluralist, bazat pe respectarea drepturilor omului și a statului de drept;

3.  salută inițiativa de a organiza Conferința internațională pentru reconstrucția Irakului, care a avut loc în Kuweit la 12 februarie 2018; invită Uniunea și statele sale membre să își onoreze angajamentele financiare și în materie de asistență tehnică;

4.  salută angajamentul UE de a acorda sprijin pe termen mai lung acestei țări și faptul că aceasta a recunoscut Irakul drept țară-pilot pentru mai buna gestionare și operaționalizare a legăturii dintre domeniul umanitar și cel al dezvoltării, cu scopul de a încuraja tranziția de la ajutorul umanitar la reconstrucția și stabilizarea pe termen mai lung; reamintește că criza din Irak reprezintă, potrivit ONU, o urgență umanitară de nivelul 3 și că 11 milioane de persoane au în prezent nevoie de asistență; îndeamnă, prin urmare, Uniunea și statele sale membre ca, în primul rând, să depună eforturi mai mari pentru a răspunde urgent provocărilor umanitare majore și nevoilor de bază ale populației, în special în cazul celor 3 milioane de persoane strămutate în interiorul țării;

5.  subliniază că sărăcia este larg răspândită în țară și că, deși Irakul este o țară cu venituri medii superioare, anii de violență, conflictele și sectarismul au subminat considerabil progresele în materie de dezvoltare; solicită UE să își concentreze asistența pentru dezvoltare, prin intermediul unor proiecte cu obiective precise, pe grupurile cele mai vulnerabile și pe persoanele care au cel mai mult nevoie de ajutor, și anume femeile și copiii, tinerii, persoanele strămutate în interiorul țării și refugiații;

Prioritățile acțiunii Uniunii Europene în Irak

6.  invită UE și statele sale membre să își mențină ajutorul umanitar pe care îl acordă în prezent pentru a-i ajuta și a-i proteja pe toți irakienii afectați de conflicte, utilizând ajutorul ca mijloc de consolidare a guvernanței, a democrației și a statului de drept; invită Comisia și statele membre să asigure o supraveghere cuprinzătoare a asistenței financiare pe care au acordat-o pentru a se asigura că aceasta ajunge la cei care au nevoie de ea; subliniază că toți cetățenii irakieni au dreptul legal de a obține documente de stare civilă și de a avea acces la ajutoare, fără nicio discriminare;

7.  invită UE să își intensifice cooperarea pentru a facilita stabilizarea și securitatea zonelor eliberate recent și a permite, astfel, întoarcerea în siguranță, în cunoștință de cauză, voluntară și demnă a persoanelor strămutate în interiorul țării; invită UE să sprijine în continuare autoritățile irakiene pentru a asigura desfășurarea proceselor electorale democratice și să ajute Înalta Comisie electorală independentă irakiană în eforturile sale de a permite persoanelor strămutate intern să voteze la alegeri; încurajează UE să ofere asistență tehnică pentru a întăriri capacitățile irakiene în materie de deminare și îndepărtare a pericolelor explozive din zonele eliberate; invită guvernul irakian să depună eforturi pentru a accelera procesele de înregistrare a organizațiilor de deminare;

8.  îndeamnă UE și statele membre să furnizeze urgent asistență financiară pentru reconstrucția infrastructurilor prioritare și restabilirea serviciilor publice de primă necesitate, cum ar fi accesul la apă și serviciile de salubritate, energia electrică, educația și asistența medicală, pentru a asigura condiții de trai de bază pentru populație, a consolida sprijinul pentru societatea civilă și a acorda prioritate finanțării de proiecte care sprijină actorii care promovează responsabilitatea și schimbările democratice; invită statele membre ale UE să sprijine un proces de planificare a reconstrucției urbane care să le ofere cetățenilor posibilitatea de a se implica în procesele decizionale privind reconstrucția, pentru a asigura caracterul incluziv al planificării și refacerii urbane, cu scopul de a spori încrederea cetățenilor în stat; îndeamnă Comisia să se asigure că fondurile de reconstrucție furnizate sunt distribuite uniform între comunitățile care au nevoie de ele, indiferent de identitatea etnică sau religioasă a destinatarilor, și că sunt canalizate prin intermediul agențiilor legitime ale statului, mai degrabă decât prin intermediul actorilor substatali; consideră că asistența financiară ar putea să fie introdusă și distribuită și întreprinzătorilor și întreprinderilor locale pentru a asigura furnizarea de capital pentru întreprinderile mici și mijlocii;

9.  invită UE să depună toate eforturile pentru a încuraja desfășurarea unui dialog susținut și constructiv între autoritatea centrală și autoritățile din regiunea Kurdistanului irakian, în special după referendumul organizat în Kurdistan în septembrie 2017, pentru a crea relații stabile care să satisfacă ambele părți, să favorizeze un proces decizional favorabil incluziunii la cel mai înalt nivel și să respecte pe deplin diversitatea țării și drepturile tuturor componentelor societății irakiene, precum și principiile Constituției irakiene, unitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Irakului; subliniază necesitatea de a soluționa delimitarea liniei de demarcație dintre regiunea kurdă și restul Irakului prin intermediul dialogului, cu sprijinul ONU; consideră că Irakul și guvernul regional autonom al Kurdistanului ar trebui să poată beneficia de exporturile de petrol fără amestec din exterior; invită, de asemenea, UE să promoveze o cooperare mai puternică între autoritățile federale și cele locale, pentru a reconstrui efectiv țara și a ajunge la o stabilitate pe termen lung și la o coexistență pașnică; subliniază nevoia urgentă ca regiunea Kurdistan din Irak să pună în aplicare reformele politice și economice necesare, să combată corupția, să permită apariția unor noi partide funcționale și să garanteze alegeri autentice și competitive pentru parlamentul regional în 2018;

10.  consideră că, în cursul tranziției de la ajutorul umanitar de urgență la dezvoltare, o abordare pe termen lung, stabilizarea, reformele și îmbunătățirile în domeniile bunei guvernanțe și asumării răspunderii, educația, sănătatea și dezvoltarea competențelor, accesul la oportunități de asigurare a mijloacelor de trai și prestarea de servicii de sănătate și de servicii sociale de bază constituie domenii prioritare ale ajutorului pentru dezvoltare; subliniază, de asemenea, importanța pe care o au reformele pentru îmbunătățirea situației egalității de gen și a reprezentării femeilor în viața politică a țării; așteaptă cu interes să primească propuneri concrete privind acțiunile preconizate pentru a răspunde acestor nevoi și îndeamnă Comisia să prezinte dovezi ale rezultatelor obținute și ale efectelor avute în cadrul programului indicativ multianual 2014-2017;

11.  își exprimă îngrijorarea cu privire la fragmentarea semnificativă a societății irakiene; invită UE, în coordonare cu UNAMI și cu autoritățile irakiene, să sprijine pe deplin lucrările Comisiei naționale de reconciliere care vizează promovarea reconcilierii intercomunale și un proces de reconciliere național pentru care Irakul să-și asume responsabilitatea, pentru a asigura respectarea diversității irakiene și promovarea unei guvernanțe favorabile incluziunii și reprezentative, la nivel național și local, și care să contribuie la consolidarea unei cetățenii irakiene comune; constată că necesitatea de a preveni conflictele și de a aborda provocările în materie de securitate, precum și nevoia de reconciliere, de mediere și de inițiative de dialog, fac necesară majorarea semnificativă a fondurilor disponibile pentru astfel de inițiative, în principal prin intermediul Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace (IcSP); salută recomandările adresate de liderii religioși irakieni guvernului irakian de a înființa un consiliu alcătuit din înalți demnitari religioși și din cadre universitare din Irak, de a solicita parlamentului irakian să adopte o lege care să încrimineze discursurile religioase extremiste care incită la ură și violență și să îi pedepsească pe cei care încurajează astfel de acte, să revizuiască programa de învățământ și să pună accentul pe reconciliere și pe cetățenia națională, nu pe identitatea confesională;

12.  încurajează comunitatea internațională și Uniunea să ofere sprijin pentru a păstra diversitatea identităților etnice, culturale și religioase din Irak; solicită să se încerce, în cadrul Constituției irakiene, să se găsească moduri de a recunoaște, a proteja și a îmbunătăți autoguvernarea locală a minorităților etnice și religioase care trăiesc în regiuni unde au fost prezente în număr mare de-a lungul istoriei și au conviețuit pașnic –de exemplu, în munții Sinjar (yazidiții) și în câmpiile Ninive (populațiile caldeene, siriene și asiriene); invită autoritățile irakiene să le permită kurzilor, creștinilor și yazidiților să se întoarcă în regiunile în care își aveau inițial reședința și să se asigure că pot face acest lucru în siguranță;

Dialogul politic

13.  invită UE să consolideze dialogul politic cu autoritățile irakiene pentru a promova respectarea drepturilor omului și consolidarea instituțiilor democratice prin respectarea în mai mare măsură a principiilor statului de drept, o bună guvernanță și un sistem judiciar eficient; solicită, în acest context, ca abolirea pedepsei cu moartea să devină o prioritate a acestui dialog și invită autoritățile irakiene să aplice imediat un moratoriu asupra pedepsei cu moartea;

14.  subliniază necesitatea de a sprijini dezvoltarea societății civile irakiene, precum și reprezentarea sa politică și participarea sa deplină la diferitele procese ale reformelor; consideră că ar trebui acordată o atenție specială reprezentării femeilor, a tinerilor și a persoanelor aparținând tuturor grupurilor etnice și religioase ale societății irakiene, inclusiv a creștinilor, a musulmanilor șiiți și sunniți, a yazidiților, a mandeenilor, a populației shabak, a turkmenilor și a altor populații, de a căror nevoi trebuie să se țină seama; subliniază, de asemenea, că este necesar să se facă o prioritate din formarea unei clase politice favorabile incluziunii, nesectare și reprezentative pentru toate părțile care formează societatea irakiană;

15.  invită Uniunea și statele sale membre, ținând seama de acquis-ul european în materie de combatere a corupției, să inițieze, împreună cu autoritățile irakiene, programe de cooperare judiciară și schimburi de bune practici și instrumente eficace pentru combaterea concretă a corupției extrem de răspândite și pentru a asigura, astfel, distribuirea echitabilă a bogăției țării; subliniază importanța pe care o are UE, în calitate de sursă de consiliere a guvernului irakian pe teme de securitate și guvernanță, pentru asigurarea stabilității Irakului;

16.   salută contribuția forțelor armate irakiene la lupta globală împotriva organizației teroriste Daesh; continuă să ofere sprijin acțiunilor ample de combatere a terorismului întreprinse de coaliția internațională împotriva Daesh, care rămâne o amenințare importantă, în ciuda recentelor victorii militare obținute împotriva acestei organizații, garantând, în același timp, respectarea dreptului internațional și a drepturilor omului; recunoaște că, în Irak, combaterea terorismului este foarte mult influențată de situațiile din vecinătatea sa, cum ar fi războiul din Siria; solicită UE să stabilească un dialog cu privire la aspectele legate de combaterea terorismului în vederea reformării legislației privind combaterea terorismului și a consolidării capacității țării de a face față amenințărilor teroriste și să colaboreze cu autoritățile irakiene pentru a combate impunitatea pentru toate crimele împotriva grupurilor etnice, religioase sau de altă natură, inclusiv a minorități, sub toate formele lor; înțelege că, pentru a putea combate terorismul, trebuie să se combată cauzele care stau la baza lui;

17.  invită Uniunea să încurajeze autoritățile irakiene să adopte o strategie națională pentru a investiga crimele comise de Daesh și să adere la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), acceptând în mod voluntar jurisdicția CPI pentru a ancheta în mod transparent și echitabil cu privire la cazurile de încălcare a drepturilor omului, crimele de război și crimele împotriva umanității comise de Daesh și pentru a se asigura că autorii lor sunt trași la răspundere; subliniază că este necesar să se inițieze acțiuni credibile în justiție împotriva persoanelor care se fac responsabile de crimele comise de Daesh, cu participarea relevantă a victimelor, precum și să se creeze un cazier judiciar amănunțit privind aceste crime; este preocupat, în același timp, de faptul că un domeniu de aplicare excesiv de larg al acțiunilor penale prezintă riscul comiterii unor noi nedreptăți, împiedicând, în viitor, reconcilierea între comunități și reintegrarea;

18.  subliniază că este nevoie de vaste cunoștințe de specialitate în chestiunile care țin de mass-media și libertatea de exprimare, pentru a forma actorii locali din mass-media în domeniul jurnalismului de pace;

19.  invită UE să își asume responsabilitatea pentru cetățenii europeni care s-au deplasat în Irak pentru a participa la crime comise de Daesh și care ar trebui să intre sub incidența statului de drept și să fie judecați; solicită să se stabilească proceduri clare între Irak și statele membre ale UE în ceea ce privește repatrierea și responsabilitatea juridică a celor implicați;

20.  invită Comisia să sprijine reforma sistemului judiciar, în special în ceea ce privește justiția de tranziție, pentru a garanta respectarea standardelor internaționale privind garanțiile procedurale, procesele echitabile, independența justiției și imparțialitate, cu scopul de a asigura asumarea responsabilității în cadrul structurilor guvernamentale; invită, de asemenea, Uniunea să colaboreze cu autoritățile irakiene pentru a combate impunitatea pentru crimele comise împotriva tuturor grupurilor minoritare, fie ele etnice, religioase sau de altă natură, sub toate formele sale;

21.  invită autoritățile irakiene să acorde prioritate egalității de gen și eradicării tuturor formelor de violență și de discriminare împotriva femeilor și fetelor, inclusiv a violenței pe criterii de gen; subliniază, în acest sens, că este important să se abroge legislația care exonerează persoana acuzată de urmărire penală pentru săvârșirea unui viol, a unei agresiuni sexuale, a unui act sexual cu un minor, a unei răpiri sau a unor fapte similare în cazul în care violatorul se căsătorește victima sa;

22.  invită UE să promoveze relații bune și constructive între Irak și vecinii săi, precum și rolul său de participant la menținerea păcii în regiune; subliniază că Irakul întreține relații ample cu Statele Unite și cu Iranul și că, recent, relațiile sale cu Arabia Saudită s-au îmbunătățit, lucru care ar putea face ca Irakul să devină un punct focal al eforturilor regionale de a dezamorsa tensiunile; invită toate părțile implicate să pună în aplicare punctul 8 din Rezoluția 598 a Consiliului de Securitate al ONU, în care se cere să se încheie un acord de securitate regional între statele cu ieșire la Golful Persic;

23.   invită UE să colaboreze cu autoritățile irakiene pentru a elabora o strategie națională pentru protecția și exhumarea gropilor comune, care să permită protejarea lor în zonele în care au avut loc recent conflicte, cu scopul de a exhuma rămășițele umane aflate în acestea și a realiza o analiză medico-legală a acestora, pentru a permite înmormântarea decentă a rămășițelor victimelor sau restituirea lor către familii și pentru a obține dovezi și a permite anchetarea și judecarea persoanelor suspectate de crime împotriva umanității; invită, de asemenea, Uniunea și statele sale membre să acționeze pentru a înființa de urgență un grup de experți care să aibă sarcina de a colecta toate dovezile cu privire la orice act de criminalitate internațională în curs, inclusiv de genocid, oriunde sunt comise aceste crime, pentru a pregăti urmărirea penală internațională a celor responsabili;

24.  solicită să se instituie la nivel mondial o zi de comemorare anuală a victimelor atrocităților teroriste comise de Daesh, Al-Qaida și organizații teroriste similare;

Cooperarea sectorială

25.  subliniază că procesul de reconstrucție și de stabilizare trebuie să fie însoțit de politici coerente de dezvoltare economică și socială, benefice tuturor irakienilor, într-un mod sustenabil și favorabil incluziunii; invită Uniunea să se angajeze pe deplin alături de autoritățile irakiene, nu doar pentru a remedia dezechilibrele economice și bugetare, ci și pentru a promova o creștere economică durabilă și favorabilă incluziunii, capabilă să creeze locuri de muncă, în special pentru tineri, pe lângă crearea unui cadru pentru comerț și a unui mediu favorabil pentru investiții; invită UE să încurajeze și să sprijine Irakul pentru a le oferi tinerilor care au încetat să participe la procesul de învățământ oficial atunci când au fost strămutați forțat de către Daesh, posibilități de a participa la programe de învățământ oficial, în urma cărora vor dobândi cunoștințe și competențe, pentru a le îmbunătăți șansele de a obține locuri de muncă;

26.  solicită Uniunii să încurajeze și să sprijine Irakul în diversificarea economiei sale;

27.  este preocupat de rata ridicată a abandonului școlar în rândul elevilor de ambele sexe în școlile irakiene (potrivit organizațiilor societății civile, care au dezvăluit că 60 % din cei înscriși în școlile primare în 2015 au abandonat școala); subliniază că nivelurile ridicate de alfabetizare sunt esențiale pentru consolidarea păcii în contextele de conflict;

28.  invită Uniunea să își intensifice cooperarea în domeniul educației și în scopul de a promova o reformă a educației pentru a asigura accesul tuturor, în special al minorilor, la o educație de calitate la toate nivelurile; recunoaște problema pe care o reprezintă faptul că fetele nu au acces la școli din cauza cutumelor, a modului în care sunt percepute de societate, a sărăciei și a siguranței; invită UE să promoveze sensibilizarea opiniei publice cu privire la educația fetelor și să colaboreze cu guvernul irakian pentru a îmbunătăți situația, deoarece acest lucru este esențial pentru îmbunătățirea calității vieții acestora;

29.  invită UE să dezvolte posibilități de cooperare în domeniul științei și al cercetării, mai ales cooperare și parteneriate universitare, în special în ceea ce privește Erasmus + și oportunitățile de schimburi în materie de predare și cercetare;

30.  invită Uniunea să continue și să consolideze cooperarea în domeniul culturii, cu scopul de a proteja, a conserva și a reconstrui patrimoniul artistic și cultural al Irakului;

31.  salută lansarea, la cererea autorităților irakiene și în cadrul strategiei irakiene în materie de securitate, a unei misiuni de sprijinire a reformei sectorului securității din Irak (EUAM Irak); speră că aceasta va contribui la consolidarea instituțiilor publice și va permite formarea unor forțe polițienești imparțiale și favorabile incluziunii; subliniază că reforma sectorului securității din Irak reprezintă o provocare importantă, care ar trebui să fie, de asemenea, sprijinită de ONU; subliniază că este necesar să se încurajeze demobilizarea milițiilor și reintegrarea luptătorilor în cadrul unui efort mai amplu de a reforma sectorul securității și prin programe de reintegrare adaptate, dacă este cazul;

32.  solicită Uniunii să acorde o asistență tehnică consolidată autorităților irakiene pentru buna gestionare a resurselor naturale, mai buna colectare a taxelor și reducerea fluxurilor financiare ilicite, astfel încât să se asigure că Irakul va fi în măsură să își finanțeze la nivel național dezvoltarea pe termen mediu și să reducă inegalitățile din rândul populației sale și dintre regiunile sale; subliniază necesitatea de a consilia activ sectorul privat și investitorii, pentru a mări atât sensibilitatea lor la conflict, cât și contribuția lor la consolidarea păcii și la dezvoltarea durabilă.

33.  solicită Uniunii să stabilească, în cadrul oferit de APC, un dialog cu Irakul privind migrația sub toate aspectele sale și să pună în practică o abordare bazată pe drepturile omului pentru a trata chestiunea migrației, ținând seama de necesitatea de a găsi soluții viabile, eficace și pe termen lung atât în beneficiul cetățenilor UE, cât și al cetățenilor Irakului;

34.  subliniază că Irakul poate fi un partener important pentru a asigura reconstruirea infrastructurilor legate de energie și o mai mare diversificare a surselor de energie pentru Irak și a surselor de aprovizionare pentru Uniune; solicită, prin urmare, Uniunii să sprijine Irakul în tranziția sa energetică și să coopereze cu Irakul în stabilirea de proiecte comune și a schimbului de bune practici și de know-how în domeniile-cheie ale eficienței energetice, energiei din surse regenerabile, mediului și gestionării eficiente a resurselor, inclusiv a apei, cu scopul, printre altele, de a accelera punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă;

35.  reamintește că femeile și fetele sunt afectate în mod disproporționat de conflicte și extremism și că acestea sunt mai vulnerabile în fața violenței și abuzurilor, inclusiv a violenței sexuale, torturii, traficului de ființe umane, sclaviei și căsătoriilor timpurii; subliniază necesitatea de a răspunde nevoilor umanitare și de dezvoltare specifice ale femeilor și fetelor, în special în comunitățile strămutate; invită UE să promoveze în continuare egalitatea între femei și bărbați și capacitarea femeilor prin eforturile sale în materie de dezvoltare și să sublinieze rolul femeilor în redresarea țării și consolidarea păcii în această țară;

36.  subliniază necesitatea de investi în agricultura din Irak, ținând seama de potențialul său ridicat de a crea locuri de muncă și de importanța repopulării zonelor rurale, unde populația se află într-un declin constant din cauza conflictelor;

37.  salută angajamentul ferm al Irakului de a adera la Organizația Mondială a Comerțului și solicită Comisiei să sprijine autoritățile irakiene în eforturile lor de a se reintegra în economia și comerțul mondial;

Relațiile interinstituționale

38.  insistă că orice ajutor oferit de Uniune este condiționat de respectarea strictă a principiilor respectării drepturilor omului și a statului de drept și va fi însoțit de un proces de evaluare permanentă, ale cărui rezultate trebuie comunicate Parlamentului, în mod corespunzător, în conformitate cu articolul 113 din APC;

39.  se angajează să creeze, împreună cu parlamentul irakian, o Comisie parlamentară de cooperare, după cum prevede APC, pentru ca aceasta să-și poată începe activitățile, și anume monitorizarea implementării proiectelor de cooperare dintre Irak și Uniunea Europeană;

40.  dorește ca Grupul său de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor (GDA) să includă Irakul pe lista țărilor prioritare pentru 2019 și să se angajeze în elaborarea de programe de consolidare a capacității Parlamentului irakian; invită Comisia să sprijine aceste programe;

o
o   o

41.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui Consiliului European, Președintelui Comisiei Europene, vicepreședintelui Comisiei Europene/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și Consiliului Reprezentanților al Republicii Irak.

(1) JO L 204, 31.7.2012, p. 20.
(2) JO C 440, 30.12.2015, p. 83.
(3) JO C 35, 31.1.2018, p. 77.
(4) JO C 215, 19.6.2018, p. 194.
(5) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2018)0285.

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2019Notă juridică