Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0310M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0224/2018

Predkladané texty :

A8-0224/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2018 - 6.6

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0286

Prijaté texty
PDF 174kWORD 57k
Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom (uznesenie)
P8_TA(2018)0286A8-0224/2018

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2018 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310M(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10209/1/2012),

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej(1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91, článkom 100, článkom 207, článkom 209 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0038/2018),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2013 o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom(2),

–  so zreteľom na spoločné oznámenie podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) a Komisie z. 8. januára 2018, v ktorom boli predstavené prvky týkajúce sa stratégie Únie pre Irak,

–  so zreteľom na závery Rady z 22. januára 2018 o zriadení novej stratégii pre Irak,

–  so zreteľom na viacročný orientačný program Komisie pre Irak (2014 – 2017),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2016 o systematickom masovom vyvražďovaní náboženských menšín zo strany tzv. ISIS/Dá’iš(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. októbra 2016 o situácii v severnom Iraku/Mosule(4),

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2367 (2017) zo 14. júla 2017 a 2379 (2017) z21. septembra 2017,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 4. júla 2018.(5) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0224/2018),

A.  keďže Európa a Irak sú spojené tisíckami rokov vzájomných kultúrnych vplyvov a spoločnej histórie;

B.  keďže Irak je pustošený desaťročiami diktatúry pod vedením Saddáma Husajna ktorý začal útočné vojny proti Iránu v roku 1980 a proti Kuvajtu v roku 1990, ochromujúcimi sankciami a vnútorným konfliktom po invázii pod vedením USA v roku 2003 vrátane sektárskeho násilia a kurdského separatizmu, a džihádistického terorizmu skupiny Dá’iš; keďže všetky tieto faktory vysvetľujú rozsah výziev, ktorým Irak čelí pri úsilí dosiahnuť pokrok smerom k lepšej vláde, hospodárskemu pokroku a národnému zmiereniu;

C.  keďže Únia opätovne potvrdila svoje odhodlanie nadviazať pevné partnerstvo medzi EÚ a Irakom na základe dohody o partnerstve a spolupráci, podporovať iracké orgány pri prechode na demokraciu a postupe obnovy, a zároveň riešiť základné príčiny nestability v politickej, sociálnej a hospodárskej oblasti; keďže náklady na úsilie o obnovu boli odhadnuté na 88 miliárd USD;

D.  keďže členské štáty EÚ zapojené do vojny v roku 2003, a EÚ ako celok, nesú osobitnú zodpovednosť za pomoc irackému obyvateľstvu a podporu úsilia dosiahnuť mier a stabilitu v krajine;

E.  keďže parlamentné voľby sa uskutočnili 12. mája 2018; keďže v regióne, ktorí sužujú obmedzenia autoritatívnych režimov a postupov, poskytuje Irak jeden z mála príkladov konkurencieschopného politického prostredia vrátane pluralitného systému a relatívne slobodných médií; keďže politické sily v krajine si zdanlivo uvedomujú, že treba vytvoriť aliancie medzi náboženskými skupinami s cieľom zvýšiť legitímnosť a stabilitu systému; keďže skutočné a pluralitné voľby sú zásadne dôležité pre demokratickú konsolidáciu v Iraku; keďže plná účasť všetkých zložiek irackej spoločnosti bude dôležitým krokom k inkluzívnej demokracii a spoločnému zmyslu štátnosti;

F.  keďže na podporu stabilizácie, zmierenia, inkluzívnej vlády a hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajiny na vnútroštátnej aj miestnej úrovni treba výrazne zlepšiť bezpečnostnú situáciu; keďže zodpovednosť za zločiny spáchané všetkými stranami je nevyhnutná na dosiahnutie zmierenia; keďže EÚ poskytuje pomoc reforme bezpečnostného sektora v Iraku prostredníctvom poradnej misie EÚ; keďže misia OSN pre pomoc Iraku (UNAMI) je prítomná v krajine od roku 2003 a vykonala podstatnú prácu pri zlepšovaní inkluzívneho politického dialógu a národnom uzmierení; keďže NATO naďalej vykonáva jeho iniciatívu zameranú na budovanie kapacít v Iraku, ktorá sa zameriava na boj proti improvizovaným výbušným zariadeniam, likvidáciu výbušných zariadení, odmínovanie, civilné a vojenské plánovanie, údržbu zariadení Sovietskej éry, vojenskú medicínu a reformu irackých bezpečnostných inštitúcií;

G.  keďže Irak čelí problémom v oblasti riadenia, ktorým čelí Irak, t. j. vytváranie inštitucionálnej a administratívnej kapacity, upevňovanie zásad právneho štátu, presadzovanie práva a dodržiavanie ľudských práv vrátane práv žien a práv všetkých etnických a náboženských menšín;

H.  keďže je dôležité bojovať proti nezamestnanosti a sociálnemu vyčleneniu, najmä medzi mladými ľuďmi, s cieľom zabrániť tomu, aby sa zradikalizovali, a teda aby ich teroristické organizácie alebo iné organizované zločinecké skupiny mohli ľahko naverbovať;

I.  keďže iracké protiteroristické útvary, ktoré boli hlavným aktérom pri oslobodení Mosulu, utrpeli vážne straty a musia získať náležité uznanie a podporu v záujme posilnenia ich náborových kapacít, aby sa sily mohli vrátiť do primeranej a udržateľnej veľkosti;

J.  keďže iracké orgány by mali využívať príjmy z ropy, ktoré krajina dostáva, ako nástroj a príležitosť na udržateľnú sociálnu a hospodársku rekonštrukciu, ktorá irackej spoločnosti prinesie ako celku veľké výhody namiesto toho, aby tieto zisky rozdeľovali na základe klientelizmu; keďže v autonómnom irackom Kurdistane sa nachádzajú významné zásoby ropy; keďže treba normalizovať vzťahy medzi ústrednou vládou v Bagdade a regionálnou vládou Kurdistanu autonómnej oblasti irackého Kurdistanu v súlade s ustanoveniami ústavy;

K.  keďže Irak je mozaikou spoločenstiev, ktoré často zápasia o moc a kontrolu nad vnútroštátnymi zdrojmi; keďže Islamský štát neľudsky vyhubil alebo si podrobil tisíce irackých občanov, a to aj z menšinových spoločenstiev, najmä ženy a dievčatá, vo vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti; keďže teroristické a extrémistické skupiny stále môžu ľahko využívať medzisektárske a miestne tlaky; keďže v roku 2003 žilo v Iraku 1,5 milióna občanov kresťanského vyznania (Chaldejcov, Sýrčanov, Asýrčanov a príslušníkov iných kresťanských menšín) a keďže títo predstavujú pôvodné domorodé obyvateľstvo, ktorému vážne hrozí prenasledovanie a vyhnanstvo; keďže milióny irackých občanov vrátane kresťanov bolo nútených utiecť pred násilnosťami, pričom buď úplne opustili svoju krajinu, alebo boli vysídlení v rámci vlastnej krajiny; keďže Kurdi predstavujú podstatnú menšinu obyvateľstva Iraku, a väčšina z nich žije v autonómnej oblasti irackého Kurdistanu;

L.  keďže Dá’iš, al-Káida a podobne zmýšľajúce teroristické organizácie inšpiruje extrémna verzia salafizmu/wahhábizmu; keďže napriek vojenskej a územnej porážke Dá’iš je stále potrebné riešiť hrozbu tejto ideológie lepšou správou, vzdelávaním, poskytovaním služieb, úsilím o deradikalizáciu a plným zapojením sunnitského spoločenstva do irackého politického procesu;

M.  keďže v súčasnosti žije v krajine s 26 miliónmi obyvateľov 11 miliónov ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, viac ako 3 milióny Iračanov bolo presídlených v rámci Iraku, pričom veľa z nich žije v irackom regióne Kurdistan, a žije tam 246 000 utečencov zo Sýrie; keďže poskytovanie hospodárskej podpory vnútorne vysídleným osobám na obnovu ich živobytia je nevyhnutné pre ich návrat;

N.  Keďže územná porážka organizácie Dá’iš je výsledkom úsilia irackých ozbrojených síl, podporovaného medzinárodnou koalíciou proti Dá’iš, ako aj rôznych ľudových mobilizačných jednotiek, Pešmerga a ďalších spojeneckých síl; keďže napriek porážke teroristickej organizácie Dá’iš v Iraku pretrváva hrozba džihádizmu a ohrozuje konsolidáciu stability a bezpečnosti v krajine, najmä pozdĺž sýrskej hranice; keďže na obnovu krajiny a začlenenie irackej spoločnosti treba prekonať rozdiely založené na náboženských kritériách, rozpustiť ľudové mobilizačné jednotky a začleniť ich členov podľa potrieb štátu, bez čoho nebude možné dosiahnuť funkčný štát založený na demokracii a pluralite; keďže iracký parlament prijal v roku 2016 zákon, ktorý skutočne vytvoril z milícií stály prvok bezpečnostných síl Iraku; Keďže zjednotený, pluralitný a demokratický iracký štát je podmienkou stability a rozvoja krajiny a jej občanov;

1.  víta uzavretie dohody o partnerstve a spolupráci (ďalej len „DPS“) medzi Európskou úniou a Irakom; žiada, aby sa plne využili mechanizmy, ktoré sa dohodou zavádzajú, s cieľom prehĺbiť vzťahy medzi EÚ a Irakom;

2.  zdôrazňuje, že DPS je kľúčovým nástrojom na vykonávanie stratégie EÚ pre Irak, ako aj na posilnenie našej spolupráce v prospech obnovy, stabilizácie a zmierenia v krajine s dlhodobou stratégiou na národnej a miestnej úrovni; zdôrazňuje význam zapojenia Iraku do procesu budovania demokratického, federálneho a pluralitného štátu založeného na dodržiavaní ľudských práv a zásad právneho štátu;

3.  víta usporiadanie medzinárodnej konferencie na obnovu Iraku, ktorá sa uskutočnila v Kuvajte 12. februára 2018; vyzýva Úniu a jej členské štáty, aby plnili svoje finančné záväzky a záväzky v oblasti technickej pomoci;

4.  víta záväzok EÚ poskytovať dlhodobejšiu podporu krajine a to, že Únia určila Irak za pilotnú krajinu, v ktorej sa má lepšie riešiť a sfunkčniť prepojenie medzi humanitárnou oblasťou a rozvojom s cieľom podporiť prechod od humanitárnej pomoci k dlhodobejšej rekonštrukcii a stabilizácii; pripomína, že OSN irackú krízu klasifikuje ako stav núdze 3. stupňa a že 11 miliónov ľudí v súčasnosti potrebuje pomoc; naliehavo preto vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby v prvom rade zvýšili svoje úsilie s cieľom bezodkladne riešiť kľúčové výzvy v humanitárnej oblasti a ľudské potreby, najmä pokiaľ ide o viac ako 3 milióny osôb vysídlených v rámci krajiny;

5.  zdôrazňuje, že v krajine je veľmi rozšírená chudoba, a že aj keď Irak je krajina s vyššími strednými príjmami, roky násilia, konfliktov a sektárstva pokrok dosiahnutý v oblasti rozvoja značne podkopali; vyzýva EÚ, aby svoju rozvojovú pomoc zamerala cielenými projektmi na najzraniteľnejšie skupiny a osoby, ktoré ju najviac potrebujú, najmä ženy a deti, mladých ľudí, vnútorne vysídlené osoby a utečencov;

Priority činnosti Európskej únie v Iraku

6.  vyzýva Úniu a jej členské štáty, aby zachovali humanitárnu pomoc, ktorú v súčasnosti poskytujú na pomoc a ochranu všetkých Iračanov, ktorí sú postihnutí konfliktom, s použitím pomoci ako prostriedku na podporu konsolidácie vlády, demokracie a právneho štátu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili komplexný dohľad finančnou pomocou, ktorú poskytli, aby sa dostala k osobám, ktoré ju potrebujú; zdôrazňuje, že všetci irackí občania majú zákonné právo získať osobné doklady, ako aj na prístup k pomoci bez akejkoľvek diskriminácie;

7.  žiada Úniu, aby zintenzívnila svoju spoluprácu s cieľom uľahčiť stabilizáciu a bezpečnosť nedávno oslobodených oblastí a tým umožniť bezpečný, informovaný, dobrovoľný a dôstojný návrat osôb vysídlených v rámci krajiny; vyzýva EÚ, aby naďalej podporovala iracké orgány s cieľom zabezpečiť demokratické volebné postupy, a pomôcť nezávislej irackej vysokej volebnej komisii pri jej úsilí umožniť, aby mohli vnútorne vysídlené osoby voliť vo voľbách; nabáda Úniu, aby poskytla technickú pomoc na posilnenie irackých kapacít v oblasti odmínovania a odstraňovania výbušného nebezpečenstva z oslobodených území; vyzýva irackú vládu, aby pracovala na urýchlení registračného procesu organizácií v oblasti odmínovania;

8.  naliehavo vyzýva Úniu a členské štáty, aby súrne poskytli finančnú pomoc na obnovu prioritnej infraštruktúry a základných verejných služieb ako prístup k vode a sanitačným službám, elektrine, vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti s cieľom zabezpečiť obyvateľstvu základné životné normy, posilniť podporu občianskej spoločnosti a uprednostňovať financovanie projektov podporujúcich subjekty, ktoré sa zameriavajú na zodpovednosť a demokratickú zmenu; vyzýva členské štáty EÚ na podporu procesu plánovania mestskej prestavby, ktorý umožní zapojenie občanov do rozhodovacích procesov týkajúcich sa prestavby s cieľom zabezpečiť začlenenie do mestského plánovania a obnovy s cieľom zlepšiť dôveru medzi občanmi a štátom; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila rovnomerné rozloženie poskytnutých prostriedkov na obnovu medzi spoločenstvá v núdzi, bez ohľadu na etnickú alebo náboženskú príslušnosť príjemcov, a poskytovala ich skôr prostredníctvom legitímnych štátnych agentúr ako prostredníctvom subštátnych aktérov; domnieva sa, že finančná pomoc by sa mohla zaviesť a rozdeliť aj na úrovni miestnych podnikateľov a podnikov, aby sa zabezpečilo poskytovanie kapitálu pre malé a stredné podniky;

9.  žiada Úniu, aby v plnej miere podporovala pokračovanie konštruktívneho a intenzívneho dialógu medzi ústrednou vládou a orgánmi irackého regiónu Kurdistan, najmä po referende, ktoré sa v Kurdistane konalo v septembri 2017, s cieľom vytvoriť stabilné vzťahy prijateľné pre obidve strany, podporiť inkluzívne rozhodovanie na najvyššej úrovni a pri plnom rešpektovaní rozmanitosti krajiny a práv všetkých zložiek irackej spoločnosti, ako aj zásad irackej ústavy, jednoty, zvrchovanosti a územnej celistvosti Iraku; zdôrazňuje, že treba vyriešiť vymedzenie hraníc medzi kurdským regiónom a zvyškom Iraku prostredníctvom dialógu s podporou OSN; je presvedčený, že Irak a autonómna vláda regiónu Kurdistan by mali mať možnosť využívať výhody vývozu ropy bez vonkajších zásahov; vyzýva tiež EÚ, aby podporovala silnejšiu spoluprácu medzi federálnymi a miestnymi orgánmi s cieľom účinne obnoviť krajinu a dosiahnuť dlhodobú stabilitu a mierové spolunažívanie, zdôrazňuje naliehavú potrebu irackého Kurdistanu vykonať nevyhnutné politické a hospodárske reformy, bojovať proti korupcii a umožniť fungovanie nových strán a zaručiť riadne a pluralitné voľby do regionálneho parlamentu v roku 2018;

10.  domnieva sa, že počas prechodu od núdzovej pomoci k rozvoju sú prioritnými oblasťami pre rozvojovú pomoc dlhodobý prístup, stabilizácia, reformy a zlepšenia v oblasti dobrej správy vecí verejných a zodpovednosti, vzdelávanie a rozvoj zručností, prístup k príležitostiam pre živobytie a poskytovanie zdravotných a základných sociálnych služieb; zdôrazňuje takisto význam reforiem zameraných na zlepšenie rodovej rovnováhy a zastúpenie žien v politickom živote krajiny; očakáva konkrétne návrhy pripravovaných krokov, ktoré zodpovedajú týmto potrebám, a naliehavo žiada Komisiu, aby poskytla dôkazy o výsledkoch a vplyvoch dosiahnutých v rámci viacročného indikatívneho programu na obdobie 2014 – 2017;

11.  vyjadruje znepokojenie nad značne roztrieštenou irackou spoločnosťou; vyzýva Úniu, aby v spolupráci s misiou UNAMI a irackými orgánmi v plnej miere podporili prácu Komisie pre národné zmierenie s cieľom podporiť zmierenie medzi komunitami a proces národného zmierenia pod vedením Iraku, zabezpečiť rešpektovanie rozmanitosti Iraku a podporovať inkluzívnu a reprezentatívnu správu na vnútroštátnej a miestnej úrovni, ktorá prispieva k posilneniu spoločnej identity irackého občianstva; konštatuje, že z dôvodu potreby prevencie konfliktu a riešenia bezpečnostných výziev, ako aj potreby iniciatív v oblasti zmierenia, mediácie a dialógu, treba výrazne zvýšiť finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na takéto iniciatívy, najmä využívaním nástrojov na podporu stability a mieru; víta odporúčania irackých náboženských vodcov vláde Iraku vytvoriť v Iraku radu starších klerikov a učencov, poslať žiadosť irackému parlamentu o schválenie zákona, ktorý kriminalizuje extrémistické náboženské prejavy, ktoré podnecujú k nenávisti a násiliu a trestá tých, ktoré takéto činy podporujú, preskúmať osnovy a zamerať sa na zmierenie a národné občianstvo, a nie sektársku identitu;

12.  nabáda medzinárodné spoločenstvo a EÚ, aby poskytlo podporu na zachovanie diverzity etnických, kultúrnych a náboženských identít v Iraku; vyzýva, aby sa v rámci ústavy Iraku preskúmali spôsoby uznania, ochrany a podpory miestnej samostatnej vlády etnických a náboženských menšín, ktoré žijú v oblastiach, v ktorých majú silnú historickú prítomnosť a v ktorých spolu mierumilovne nažívali, napríklad v horách Sinjar (Jezidi) a na Ninivskej planine (Chaldejci, Sýrčania, Asýrčania); vyzýva iracké orgány, aby umožnili Kurdom, kresťanom a Jezidom návrat do ich pôvodného bydliska a zabezpečili, aby bol pre nich bezpečný;

Politický dialóg

13.  vyzýva Úniu, aby posilnila svoj politický dialóg s irackými orgánmi s cieľom podporiť dodržiavanie ľudských práv a posilnenie demokratických inštitúcií väčším dodržiavaním zásad právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a účinným systémom súdnictva; v tejto súvislosti požaduje, aby sa zrušenie trestu smrti stalo prioritou tohto dialógu, a vyzýva iracké orgány, aby okamžite zaviedli moratórium na trest smrti;

14.  pripomína potrebu podporovať rozvoj irackej občianskej spoločnosti a jej plné politické zastúpenie a účasť na jednotlivých procesoch reforiem; zastáva názor, že treba venovať osobitnú pozornosť zastúpeniu žien, mladých ľudí, ako aj ľudí zo všetkých etnických a náboženských skupín irackej spoločnosti vrátane kresťanov, šiítov a sunnitských moslimov, Jezidov, Mandejcov, Šabakov, Kurdov, Turkménov a ďalších, ktorých potreby treba riešiť; rovnako zdôrazňuje potrebu stanoviť ako prioritu dosiahnutie inkluzívnej, nesektárskej politickej triedy, zastupujúcej všetky častí, ktoré tvoria irackú spoločnosť;

15.  žiada Úniu a členské štáty, aby so zreteľom na súbor právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti korupcii začali s irackými orgánmi programy justičnej spolupráce a výmeny osvedčených postupov a zaviedli účinné nástroje najmä na boj proti rozšírenej korupcii, a zabezpečili tak rovnomerné rozdelenie bohatstva krajiny; zdôrazňuje význam Únie pri poskytovaní poradenstva irackej vláde v oblastiach bezpečnosti a správy vecí verejných v záujme zaručenia stability Iraku;

16.   vyzdvihuje príspevok irackých ozbrojených síl k celosvetovému boju proti teroristickej organizácii Dá’iš; naďalej podporuje rozsiahle činnosti zamerané na boj proti terorizmu v rámci medzinárodnej koalície proti Dá’iš, ktorá naďalej predstavuje významnú hrozbu aj napriek nedávnym vojenským víťazstvám proti organizácii, pričom sa zaistí dodržiavanie medzinárodného práva a ľudských práv; uznáva, že boj proti terorizmu v Iraku je vo veľkej miere ovplyvnený okolitými situáciami, ako je vojna v Sýrii; vyzýva EÚ, aby nadviazala dialóg o otázkach týkajúcich sa boja proti terorizmu s cieľom reformovať právne predpisy v oblasti boja proti terorizmu a posilniť schopnosť krajiny bojovať proti teroristickým hrozbám, a aby spolupracovala s irackými orgánmi pri boji proti beztrestnosti trestných činov namierených proti ktorejkoľvek skupine, či už etnickej, náboženskej alebo inej, vrátane menšín vo všetkých ich formách; chápe, že základné príčiny terorizmu sa musia riešiť v záujme toho, aby bolo možné proti nim bojovať;

17.  žiada Úniu, aby podporila iracké orgány v tom, aby vypracovali národnú stratégiu na riešenie trestných činov, ktoré pácha Dá’iš, a aby pristúpili k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu, čím dobrovoľne uznajú právomoc tohoto súdu transparentne a spravodlivo vyšetriť porušovanie ľudských práv, vojnové zločiny a trestné činy proti ľudskosti, ktoré spáchal Dá’iš; zdôrazňuje potrebu dôveryhodného stíhania osôb zodpovedných za trestné činy, ktoré spáchala Dá’iš, so zmysluplnou účasťou obetí a vytvorením dôkladného registra trestov týchto trestných činov; zároveň vyjadruje znepokojenie nad tým, že nadmerne široký rozsah trestných stíhaní môže viesť k riziku ďalšieho bezprávia, a zabrániť tak ďalšiemu zmierovaniu a reintegrácii spoločenstva;

18.  zdôrazňuje, že treba rozsiahle odborné znalosti v oblasti médií a slobody vyjadrovania pri odbornej príprave miestnych mediálnych aktérov v oblasti mierovej žurnalistiky;

19.  vyzýva EÚ, aby uznala svoju zodpovednosť za občanov EÚ, ktorí cestovali do Iraku, aby sa zapojili do trestných činov spáchaných Dá’iš a ktorí by mali podliehať zásadám právneho štátu a postavení pred súd; požaduje, aby sa zaviedli jasné postupy medzi Irakom a príslušnými členskými štátmi EÚ, pokiaľ ide o repatriáciu a právnu zodpovednosť dotknutých strán;

20.  vyzýva Komisiu, aby podporovala reformu súdneho systému, najmä pokiaľ ide o spravodlivosť v prechodnom období, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie medzinárodných noriem týkajúcich sa riadneho postupu, spravodlivých súdnych procesov a nezávislosti a nestrannosti súdnictva v záujme zabezpečenia zodpovednosti v rámci vládnych štruktúr; vyzýva EÚ na spoluprácu s irackými orgánmi v záujme boja proti beztrestnosti za všetky trestné činy, ktoré sú zacielené na akékoľvek skupiny, či už etnické, náboženské alebo iné vrátane menšín, vo všetkých ich podobách;

21.  vyzýva iracké orgány, aby venovali prioritu rodovej rovnosti a odstráneniu všetkého násilia a diskriminácie voči ženám a dievčatám vrátane násilia na základe pohlavia; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam zrušenia zákona, ktorý oslobodzuje obvineného od trestného stíhania za znásilnenie, sexuálne útoky, pohlavné zneužitie, únos alebo podobné činy, ak sa násilník ožení so svojou obeťou znásilnenia;

22.  vyzýva Úniu, aby podporila dobré a konštruktívne vzťahy medzi Irakom a jeho susedmi, ako aj jeho úlohu pri prispievaní k mieru v regióne; zdôrazňuje, že Irak rozsiahlo spolupracuje so Spojenými štátmi a s Iránom, a nedávno sa zlepšili aj jeho vzťahy so Saudskou Arábiou, čo by mohlo z Iraku urobiť potenciálne stredisko náboženského úsilia o zmiernenie tlakov; žiada všetky zúčastnené strany, aby vykonávali odsek 8 uznesenia Bezpečnostnej rady OSN č. 598, v ktorom sa požadujú regionálne bezpečnostné opatrenia medzi pobrežnými štátmi Perzského zálivu;

23.   žiada EÚ, aby spolupracovala s irackými orgánmi na návrhu národnej stratégie ochrany a exhumácie masových hrobov v záujme exhumácie a forenznej analýzy tu prítomných ľudských ostatkov, s cieľom umožniť dôstojné pochovanie ostatkov obetí alebo vydanie rodine, a zabezpečiť dôkazy a umožniť vyšetrovanie a trestné stíhanie podozrení zo zločinov proti ľudskosti; požaduje tiež od EÚ a členských štátov opatrenia s cieľom naliehavo vytvoriť skupinu odborníkov, ktorí sa v rámci prípravy medzinárodného stíhania zodpovedných osôb budú snažiť o zhromaždenie všetkých dôkazov o akýchkoľvek prebiehajúcich medzinárodných trestných činoch vrátane genocídy, kdekoľvek by k nim prišlo;

24.  požaduje celosvetové zavedenie výročného dňa pamiatky obetí teroristických zverstiev Dá’iš, al-Káida a podobných teroristických organizácií;

Odvetvová spolupráca

25.  zdôrazňuje, že proces obnovy a stabilizácie musia sprevádzať súdržné politiky v oblasti sociálneho a hospodárskeho rozvoja v prospech všetkých Iračanov udržateľným a inkluzívnym spôsobom; vyzýva Úniu, aby sa spolu s irackými orgánmi plne angažovala nielen pri riešení hospodárskych a fiškálnych nerovnováh, ale aby aj podporovala udržateľný a inkluzívny hospodársky rast, ktorý je schopný vytvárať pracovné miesta, najmä pre mladých ľudí, okrem zriadenia rámca pre obchod a vytvorenia prostredia vhodného na investovanie; vyzýva EÚ, aby podnecovala a podporovala Irak v tom, aby poskytoval mladým ľuďom, ktorým chýba formálne vzdelávanie z dôvodu násilného vysídlenia zo strany Dá'iš, príležitosti posúdiť formálne vzdelávacie programy, ktoré ich vybavia znalosťami a zručnosťami s cieľom zlepšiť ich šance získať pracovné miesta;

26.  žiada Úniu, aby podporovala Irak v diverzifikácii jeho hospodárstva;

27.  vyjadruje znepokojenie nad vysokou mierou predčasného ukončenia školskej dochádzky žiakov irackých škôl oboch pohlaví (podľa správ organizácií občianskej spoločnosti 60 % žiakov zapísaných v roku 2015 na základných školách už školskú dochádzku predčasne ukončilo); zdôrazňuje, že v situácii zasiahnutej konfliktom je vysoká úroveň gramotnosti zásadne dôležitá pre budovanie pozitívneho zmierenia;

28.  žiada EÚ, aby posilnili svoju spoluprácu v oblastiach vzdelávania a v prospech reformy vzdelávania s cieľom zabezpečiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu na všetkých úrovniach a pre všetkých, najmä pre maloleté osoby; uznáva problém nedostatočného prístupu dievčat do škôl v dôsledku zvykov, vnímania spoločnosti, chudoby a bezpečnosti; vyzýva EÚ na podporu zvyšovania informovanosti o vzdelávaní dievčat a na spoluprácu s irackou vládou s cieľom zlepšiť situáciu, keďže to je nevyhnutné pre zlepšenie ich kvality života;

29.  vyzýva EÚ, aby vytvorila možnosti spolupráce v oblasti vedy a výskumu, hlavne spolupráce a partnerstiev univerzít, najmä pokiaľ ide o Erasmus+ a príležitosti výmeny v oblasti výučby a výskumu;

30.  vyzýva EÚ, aby usilovala o spoluprácu v oblasti kultúrnych záležitostí a posilňovala ju s cieľom chrániť, zachovať a obnoviť umelecké a kultúrne dedičstvo Iraku;

31.  víta začatie misie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Iraku (EUAM Iraq) na žiadosť irackých orgánov a v rámci irackej bezpečnostnej stratégie; očakáva, že táto misia umožní posilniť štátne inštitúcie a formovať nestranné a inkluzívne policajné sily; zdôrazňuje, že reforma bezpečnostného sektora v Iraku je dôležitou výzvou a že by ju mala podporovať OSN; zdôrazňuje potrebu podpory demobilizácie milícií a opätovného začlenenia bojovníkov ako súčasť väčšieho úsilia o reformu bezpečnostného odvetvia aj individuálnymi programy opätovného začlenenia, ak je to potrebné;

32.  vyzýva EÚ, aby poskytla zvýšenú technickú pomoc irackým orgánom pre riadne hospodárenie s prírodnými zdrojmi, lepší výber daní a zníženie nezákonných finančných tokov s cieľom zabezpečiť, aby bol Irak schopný financovať svoj rozvoj na domácom trhu v strednodobom horizonte a znížiť nerovnosti medzi svojím obyvateľstvom a regiónmi; zdôrazňuje, že treba aktívne poskytovať poradenstvo súkromnému sektoru a investorom s cieľom posilniť citlivý prístup ku konfliktom a ich príspevok k budovaniu mieru a trvalo udržateľnému rozvoju;

33.  vyzýva Úniu, aby v rámci DPS zriadila dialóg s Irakom v oblasti migrácie vo všetkých jej aspektoch a aby zaujala prístup k riešeniu migrácie založený na ľudských právach so zreteľom na potrebu hľadania dlhodobých, účinných a uskutočniteľných riešení v prospech občanov EÚ aj Iraku;

34.  zdôrazňuje, že Irak je potenciálne dôležitým partnerom pri zabezpečovaní obnovy energetickej infraštruktúry prepojenej s energiou a väčšej diverzifikácie zdrojov energie pre Irak a zdrojov dodávok pre EÚ; vyzýva preto EÚ, aby podporovala Irak v energetickej transformácii a spolupracovala s Irakom pri vytváraní spoločných projektov a pri výmene osvedčených postupov a know-how v kľúčových oblastiach energetickej efektívnosti, energie z obnoviteľných zdrojov, životného prostredia a efektívneho hospodárenia so zdrojmi vrátane vody, a to s cieľom okrem iného urýchliť vykonávanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja;

35.  pripomína, že konflikt a extrémizmus majú neprimeraný vplyv na ženy a dievčatá, ktoré sú zraniteľnejšie voči násiliu a zneužívaniu vrátane sexuálneho násilia, mučenia, obchodovania s ľuďmi, otroctva a detských sobášov; zdôrazňuje, že sa treba zaoberať špecifickými humanitárnymi a rozvojovými potrebami žien a dievčat, najmä vo vysídlených komunitách; žiada EÚ, aby vo svojom rozvojovom úsilí naďalej podporovala rovnosť žien a mužov a posilnenie postavenia žien, a aby presadzovala úlohu žien pri obnove a budovaní mieru v krajine;

36.  zdôrazňuje potrebu investovať do poľnohospodárskeho odvetvia Iraku vzhľadom na jeho vysoký potenciál zamestnanosti a dôležitosť opätovného osídľovania vidieckych oblastí, ktoré sú v dôsledku konfliktov čoraz menej zaľudnené;

37.  vyzdvihuje definitívny kompromis Iraku zapojiť sa do Svetovej obchodnej organizácie a žiada Komisiu, aby pomohla irackým orgánom v ich úsilí o opätovné zapojenie sa do svetového hospodárstva a obchodu;

Inštitucionálne vzťahy

38.  trvá na tom, aby všetka pomoc poskytovaná Úniou podliehala prísnemu súladu s dodržiavaním zásad v oblasti ľudských práv a zásad právneho štátu, a aby ju sprevádzal neustály proces hodnotenia a o jeho výsledku má byť Európsky parlament riadne informovaný v súlade s článkom 113DPS;

39.  zaväzuje sa v spolupráci s irackým parlamentom zriadiť výbor pre spoluprácu, ako sa ustanovuje v DPS, aby mohol začať svoju činnosť vrátane kontroly realizácie projektov spolupráce medzi EÚ a Irakom;

40.  vyjadruje želanie, aby skupina na podporu demokracie a koordináciu volieb zahrnula Irak do zoznamu prioritných krajín na rok 2019 a zapojila sa do prípravy programov budovania kapacít irackého parlamentu; vyzýva Komisiu na podporu týchto programov;

o
o   o

41.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil predsedovi Európskej rady, predsedovi Komisie, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Irackej republiky.

(1) Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 20.
(2) Ú. v. EÚ C 440, 30.12.2015, s. 83.
(3) Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 77.
(4) Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 194.
(5) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0285.

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne oznámenie