Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2056(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0185/2018

Pateikti tekstai :

A8-0185/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/07/2018 - 6.15

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0294

Priimti tekstai
PDF 431kWORD 49k
Trečiadienis, 2018 m. liepos 4 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Derybos dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško susitarimo
P8_TA-PROV(2018)0294A8-0185/2018

2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl derybų dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško susitarimo (2017/2056(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 3 ir 8 straipsnius ir V antraštinę dalį, ypač 21, 22 ir 36 straipsnius, ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) penktąją dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2017 m. vasario 7 d. pradėtos Europos Sąjungos ir Azerbaidžano derybos dėl naujo visapusiško susitarimo, kuris turėtų pakeisti 1999 m. Europos bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą(1),

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2016 m. lapkričio 7 d. Taryba priėmė šio susitarimo derybinius nurodymus,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 7 d. susitarimo memorandumą dėl ES ir Azerbaidžano strateginės partnerystės energetikos srityje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 9 d. pagrindinius Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos bendradarbiavimo tarybos 15-ojo posėdžio rezultatus,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 19 d. Komisijos ataskaitą dėl ES ir Azerbaidžano santykių pagal persvarstytą Europos kaimynystės politiką (EKP) (SWD(2017)0485),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 30 d. Euronest parlamentinės asamblėjos biuro pranešimą valstybių ar vyriausybių vadovams,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 15 d. rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT) dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl metinės bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaitos(3),

–  atsižvelgdamas į Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimų, įskaitant 2017 m. lapkričio 24 d. susitikimą, bendrus pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio mėn. Komisijos ir EIVT dokumentą dėl Visuotinės Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategijos ir ypač į pagrindinius jos principus,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl Azerbaidžano žurnalisto Afgano Mukhtarlio atvejo(4) ir kitas rezoliucijas dėl Azerbaidžano, ypač susijusias su žmogaus teisių padėtimi ir teisine valstybe,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 14 d. Užsienio reikalų ir saugumo politikos / Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų atstovo spaudai pareiškimą dėl žurnalisto Afgano Mukhtarlio nuteisimo Azerbaidžane,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 11 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos priimtą rezoliuciją dėl demokratinių institucijų veikimo Azerbaidžane,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 5 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto pradėtą pažeidimo tyrimo procedūrą dėl to, kad Azerbaidžano valdžios institucijos vis neįgyvendina Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimo, priimto byloje Ilgar Mammadov prieš Azerbaidžaną,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 2 d. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro poreikių vertinimo misijos ataskaitą dėl pirmalaikių Azerbaidžano prezidento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 4 dalį ir 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir į Tarptautinės prekybos komiteto poziciją pakeitimų forma (A8-0185/2018),

A.  kadangi Rytų partnerystė grindžiama bendru Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos, Ukrainos ir Europos Sąjungos įsipareigojimu stiprinti savo santykius ir laikytis tarptautinės teisės bei pagrindinių vertybių, įskaitant demokratiją, teisinės valstybės principą, gerą valdymą, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms; kadangi nauju ES ir Azerbaidžano susitarimu turėtų būti skatinami Sąjungos interesai regione, taip pat puoselėjamos Sąjungos vertybės;

B.  kadangi Parlamentas teigiamai vertina glaudesnius santykius su visomis Rytų partnerystės narėmis, jei jos laikosi šių pagrindinių vertybių; kadangi vykdant Rytų partnerystės politiką 2017 m. lapkričio 15 d. Parlamento rezoliucijoje dėl Rytų partnerystės buvo pasiūlytas patrauklus ilgalaikis „Rytų partnerystės plius“ modelis, kuris laikui bėgant galėtų lemti jų prisijungimą, be kita ko, prie muitų sąjungos, energetikos sąjungos, skaitmeninės sąjungos ir Šengeno erdvės, taip pat turėtų būti atviras šalims, nesudariusioms asociacijos susitarimo su ES, pvz., Azerbaidžanui, kai jos bus pasirengusios tokiems tvirtiems įsipareigojimams ir bus padariusios didelę pažangą įgyvendinant abipusiškai sutartas reformas;

C.  kadangi šiuo metu ES ir Azerbaidžano santykiai yra reglamentuojami 1999 m. partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu; kadangi ES yra didžiausia Azerbaidžano prekybos partnerė ir jo didžiausia eksporto ir importo rinka, kurioje vykdoma 48,6 proc. visos Azerbaidžano prekybos ir kuri sudaro didžiausią tiesioginių užsienio investicijų šaltinį; kadangi Azerbaidžanas – strateginis ES energetikos partneris, padedantis įvairinti ES energijos šaltinius; kadangi vis dėlto Azerbaidžano ekonomika priklauso nuo naftos ir dujų, kurie sudaro apie 90 proc. jo eksporto, todėl ji yra pažeidžiama išorės sukrėtimų ir pasaulio naftos kainų svyravimų atžvilgiu; kadangi Azerbaidžanas dar neįstojo į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), todėl didelės tarifinės ir netarifinės kliūtys trukdo prekybai ir verslo santykiams su ES;

D.  kadangi ES ir Azerbaidžanas 2017 m. lapkričio 24 d. Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo bendroje deklaracijoje pabrėžė, kad „vadovaudamasi diferencijavimo principu ES toliau bendrai su kiekviena iš šalių partnerių, įskaitant Armėniją, Azerbaidžaną ir Baltarusiją, aptars patrauklias ir realias galimybes sustiprinti tarpusavio prekybą ir paskatinti investicijas, siekiant atsižvelgti į bendrus interesus, pertvarkytą investicijų politiką investicijų apsaugos atžvilgiu, tarptautinės prekybos taisykles ir su prekyba susijusius tarptautinius standartus, be kita ko, intelektinės nuosavybės srityje, ir prisidėti prie ekonomikos modernizavimo ir įvairinimo“;

E.  kadangi tikimasi, kad naujas susitarimas turės teigiamą poveikį Azerbaidžanui ir paskatins demokratinius standartus, ekonomikos augimą ir ekonominę plėtrą; kadangi tokios perspektyvos ypač svarbios Azerbaidžano jaunimui, norint ugdyti naują išsilavinusių Azerbaidžano piliečių kartą, siekiant puoselėti mūsų pagrindines vertybes ir modernizuoti šalį; kadangi visapusiškai veikianti pilietinė visuomenė yra būtina išankstinė sąlyga siekiant užtikrinti ekonomikos įvairinimą;

1.  rekomenduoja Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai:

Bendrieji principai, pagrindinės vertybės ir įsipareigojimas spręsti konfliktus

Politinis dialogas ir regioninis bendradarbiavimas

Teisinės valstybės principas ir pagarba žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms

Bendradarbiavimas prekybos ir ekonomikos srityse

Energija ir kitos bendradarbiavimo sritys

Institucinės nuostatos

   a) užtikrinti, kad ES ir Azerbaidžano santykių stiprinimas priklausytų nuo pagrindinių vertybių bei demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, įskaitant saviraiškos ir asociacijų laisvę, mažumų teisių ir lyčių lygybės principų puoselėjimo ir paisymo abiejų susitarimo šalių ir ypač jų piliečių naudai;
   b) priminti Azerbaidžano valdžios institucijoms apie Parlamento poziciją, pareikštą jo 2017 m. lapkričio 15 d. rekomendacijoje dėl Rytų partnerystės, kurioje Azerbaidžanas raginamas laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų ir kurioje aiškiai nurodoma, kad joks visapusiškas susitarimas nebus ratifikuojamas su šalimi, kuri nepaiso pagrindinių ES vertybių ir teisių, visų pirma atsižvelgiant į neįgyvendintus Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus ir į žmogaus teisių gynėjų, NVO, opozicijos narių, teisininkų, žurnalistų ir aplinkosaugos aktyvistų bauginimą ir persekiojimą bei grasinimą jiems; užtikrinti, kad prieš sudarant bet kokį naują ES ir Azerbaidžano susitarimą būtų paleisti visi politiniai ir sąžinės kaliniai Azerbaidžane, kaip paskelbė jo valdžios institucijos; užtikrinti, kad į naują susitarimą būtų įtrauktas specialus sustabdymo mechanizmas su aiškiomis nuostatomis dėl pagarbos teisinės valstybės principui, žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis;
   c) priminti Azerbaidžano valdžios institucijoms apie toje pačioje rekomendacijoje pareikštą Parlamento poziciją, pagal kurią nauji ES ir kiekvienos Kalnų Karabacho konflikto šalies susitarimai ratifikuojami, jeigu prisiimami prasmingi įsipareigojimai siekti taikaus konflikto sprendimo ir daroma didelė pažanga šioje srityje, pvz., tęsiant ugnies nutraukimą ir remiant ESBO 2009 m. pagrindinių principų ir ESBO Minsko grupės pirmininkų pastangų įgyvendinimą; pakartoti, kad reikia įtraukti Armėnijos ir Azerbaidžano pilietinę visuomenę į bet kokį derybų procesą;
   d) užtikrinti, kad būsimas susitarimas su Azerbaidžanu būtų plataus užmojo, visapusiškas ir ateities perspektyvomis grindžiamas, suderinamas su ES ir Azerbaidžano siekiais remiantis bendromis vertybėmis bei interesais ir suderintas su Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m. ir kad jį įgyvendinant būtų užtikrinta apčiuopiama ir konkreti nauda abiem pusėms, ne tik didelėms įmonėms, bet ir atsižvelgiant į konkrečias MVĮ savybes, taip pat ES ir Azerbaidžano piliečiams;
   e) užtikrinti greitą ir nuolatinę pažangą vykdant derybas, siekiant pasirašyti šį naują susitarimą prieš kitą 2019 m. vyksiantį Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą, tik jeigu laikomasi pirmiau nurodytų sąlygų;
   f) aktyviai ir aiškiai informuoti apie naujo susitarimo tikslus ir sąlygas bei vykstantį derybų procesą, kad Azerbaidžane ir ES būtų padidintas skaidrumas ir visuomenės informuotumas apie numatomas galimybes ir naudą, kuri bus sukurta sudarius šį susitarimą, taip atremiant visas dezinformacijos kampanijas;
   g) sudaryti sąlygas reguliariam ir išsamiam politiniam dialogui siekiant skatinti tvirtas reformas, kuriomis būtų remiamos institucijos ir stiprinamas jų valdžios padalijimas, kad jos būtų demokratiškesnės ir labiau nepriklausomos, puoselėti žmogaus teises ir žiniasklaidos laisvę, taip pat formuoti reglamentavimo aplinką, kurioje galėtų veikti pilietinė visuomenė nepatirdama netinkamo kišimosi, įskaitant kišimąsi į reformų procesą;
   h) nustatyti konkrečias priemones, kuriomis būtų įgyvendinamos ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ir Europos Tarybos Venecijos komisijos rekomendacijos, kad būtų užtikrinta pažanga siekiant įtraukių, konkurencingų ir skaidrių rinkimų ir referendumų, kuriais būtų užtikrinta galimybė Azerbaidžano piliečiams laisvai ir sąžiningai pareikšti savo nuomones ir siekius;
   i) visapusiškai remti preliminarias ESBO ir Europos Tarybos rinkimų stebėjimo misijos išvadas dėl 2018 m. balandžio 11 d. pirmalaikių prezidento rinkimų, kuriose nurodoma, kad rinkimai stokojo tikros konkurencijos dėl suvaržytos politinės aplinkos, teisinės sistemos, pagal kurią apribojamos pagrindinės teisės ir laisvės, pliuralizmo, be kita ko, žiniasklaidoje, trūkumo, privalomų procedūrų nesilaikymo plačiu mastu, skaidrumo trūkumo ir įvairių sunkių pažeidimų, pvz., rinkimų biuletenių klastojimo;
   j) siekti numatyti nuostatas, kuriomis didinamas bendradarbiavimas taikos skatinimo ir tarptautinio teisingumo srityje, ir ypač primygtinai reikalauti, kad Azerbaidžanas laikytųsi savo tarptautinių įsipareigojimų, taip pat kaip Europos Tarybos narys, ir kad laikytųsi EŽTT sprendimų; primygtinai raginti Azerbaidžaną pasirašyti ir ratifikuoti Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą; taip pat siekti, kad būtų taikomos tvirtos bendradarbiavimo priemonės kovojant su masinio naikinimo ginklų platinimu, taip pat kovojant su neteisėta prekyba šaulių ir lengvaisiais ginklais;
   k) sudaryti sąlygas glaudesniam bendradarbiavimui užsienio, gynybos ir saugumo klausimais, kad būtų užtikrinta kuo didesnė konvergencija, ypač atsižvelgiant į reagavimą į pasaulines grėsmes ir problemas, įskaitant terorizmą, konfliktų prevenciją, krizių valdymą ir regioninį bendradarbiavimą, taip pat atsižvelgiant į įvairiapusę Azerbaidžano užsienio politiką; remti ES ir Azerbaidžano susitarimo dėl dalyvavimo bendrųjų sąlygų pasirašymą siekiant suteikti teisinį ir politinį bendradarbiavimo bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijose ir operacijose pagrindą;
   l) užtikrinti, kad išskirtinis prioritetas būtų teikiamas Azerbaidžano ir Armėnijos dialogui ir aktyvesniam ES dalyvavimui taikiai sprendžiant Kalnų Karabacho konfliktą, laikantis ESBO 2009 m. pagrindinių principų ir visų pirma užtikrinus ESBO Minsko grupės pirmininkų paramą, skatinant visas iniciatyvas, kuriomis sudaromos sąlygos kurti taiką, pvz., visų konflikto šalių ugnies nutraukimo laikymąsi, dialogą visais lygmenimis, įskaitant aukšto lygio derybas, neapykantą kurstančios kalbos pažabojimą, tikras pasitikėjimo stiprinimo priemones, ESBO tarptautinių stebėtojų skaičiaus esminį padidinimą ir glaudesnius Armėnijos ir Azerbaidžano pilietinės visuomenės, įskaitant religinius ir kultūros veikėjus, mainus siekiant parengti Armėnijos ir Azerbaidžano visuomenes taikiam sambūvui; išreikšti didelį susirūpinimą dėl karinių pajėgų telkimo ir neproporcingų gynybos išlaidų regione;
   m) nustatyti konkrečias nuostatas, kuriomis būtų remiamos svarbios valdžios institucijų pastangos padėti dideliam skaičiui pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų ir remiami civiliai gyventojai, gyvenantys konfliktų zonose Azerbaidžane pagal tarptautiniu mastu pripažintas jo sienas; primygtinai reikalauti, kad būtų gerbiamos visų asmenų, laikinai ar nuolat gyvenančių Azerbaidžano teritorijoje, teisės; ypač prisidėti prie to, kad visos konflikto šalys siektų išsaugoti jų teisę sugrįžti į namus ir atgauti nuosavybę, taip pat gauti kompensaciją laikantis EŽTT sprendimų;
   n) teikti paramą teisminių institucijų reformai, kuria siekiama užtikrinti jų nešališkumą ir nepriklausomumą nuo vykdomosios valdžios ir stiprinti teisinės valstybės principą; ypač užtikrinti teisės specialistų nepriklausomumą, panaikinant bet kokį nepagrįstą kišimąsi į advokatų darbą, sudaryti sąlygas nepriklausomiems praktikuojantiems teisininkams atstovauti klientams pagal notaro patvirtintą įgaliojimą ir nutraukti Azerbaidžano advokatūros savavališką naudojimąsi galiomis atimti teisę advokatams verstis advokato praktika ir nepriimti naujų narių;
   o) taip pat suteikti paramą siekiant parengti tvirtą žmogaus teisių, pagrindinių laisvių ir lyčių lygybės apsaugos sistemą; pabrėžti, kad svarbus moterų atstovavimas visais valdžios lygmenimis, įskaitant jų lygiavertį, visapusišką ir aktyvų dalyvavimą konfliktų prevencijos ir sprendimo srityse, ir primygtinai raginti Azerbaidžaną pasirašyti Stambulo konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo;
   p) nustatyti konkrečias nuostatas, kuriomis būtų remiama Azerbaidžano kova su ekonominiais nusikaltimais, taip pat korupcija, pinigų plovimu ir mokesčių slėpimu; skatinti didesnį skaidrumą atsižvelgiant į įmonių ir patikų tikruosius savininkus, taip pat į didelių įmonių finansinę veiklą gauto pelno ir sumokėtų mokesčių aspektais; remti pinigų plovimo schemų, ypač vadinamojo pinigų plovyklos atvejo tyrimus ir nustatyti konkrečius priežiūros ir kontrolės mechanizmus, pvz., apriboti galimybes naudotis Europos bankų sistema tiems asmenims, kurie dalyvauja pinigų plovimo ir sukčiavimo schemose;
   q) sudaryti sąlygas didesniam bendradarbiavimui ir remti Azerbaidžaną kovojant su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir kibernetiniais nusikaltimais, taip pat užkertant kelią radikalizacijai bei tarpvalstybiniams nusikaltimams; bendradarbiauti, ypač kovojant su teroristinių organizacijų verbavimo procesais;
   r) įtraukti nuostatas dėl to, kad Azerbaidžane būtų įgyvendinama baudžiamoji teisė, susijusi su žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsauga ir kuria būtų siekiama nutraukti politinių disidentų, nepriklausomų žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų, NVO atstovų ir pažeidžiamiausių visuomenės narių, pvz., kai kurių mažumų grupių, įskaitant lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir neapibrėžtos orientacijos asmenų (angl. queer) (angl. LGBTQ) bendruomenę, narių politinį persekiojimą, grobimą, jiems taikomą savavališką draudimą keliauti ir prieš juos nukreiptus veiksmus, įskaitant garbės ir orumo įžeidimą; užtikrinti, kad konkrečios nuorodos į šias grupes būtų įtrauktos į susitarimą; pakartoti, kad tokia praktika yra nepriimtina jokiai potencialiai ES šaliai partnerei; sukurti sustiprintą forumą siekiant ES ir Azerbaidžano veiksmingo ir į rezultatus orientuoto žmogaus teisių dialogo, konsultuojantis su pagrindinėmis tarptautinėmis ir iš tikrųjų nepriklausomomis Azerbaidžano NVO, ir užtikrinti, kad forumo pažanga būtų kasmet vertinama pagal konkrečius kriterijus;
   s) primygtinai raginti priimti atitinkamus teisės pakeitimus siekiant sudaryti sąlygas teisėtai pilietinės visuomenės organizacijų veiklai, pašalinti netinkamus apribojimus, taikomus jų registracijos reikalavimams, veiklai ir galimybėms užregistruoti užsienio finansavimą bei dotacijas, ir nutraukti netinkamus baudžiamuosius tyrimus, nereikalingų ataskaitų teikimą įvairioms valdžios agentūroms, reidus į biurus, sąskaitų įšaldymą, kelionių draudimus ir jų lyderių persekiojimą;
   t) prieš baigiant derybas užtikrinti, kad Azerbaidžanas paleistų savo politinius ir sąžinės kalinius, įskaitant Ilgarą Mammadovą, Afganą Mukhtarli, Mehmaną Huseynovą, Ilkiną Rustamzadą, Seymurą Haziyevą, Rashadą Ramazanovą, Elchiną Ismayilli, Giyasą Ibrahimovą, Beyramą Mammadovą, Asifą Yusifli ir Fuadą Gahramanli – tai didžiausios simbolinės reikšmės atvejai, taip pat po paleidimo atšauktų jų draudimą keliauti, įskaitant žurnalistei Khadijai Ismayilovai ir teisininkui Intigamui Aliyevui nustatytą draudimą, ir kad visapusiškai įgyvendintų EŽTT sprendimus, visų pirma dėl Ilgaro Mammadovo; užtikrinti šių asmenų paleidimą ir jų padėties gerinimą, įskaitant jų bei jų šeimos narių statuso sugrąžinimą pasitelkus teismines institucijas ir taikant teisinės valstybės principą, ir apsaugoti Azerbaidžano disidentus Europos Sąjungoje; pasmerkti faktą, kad, priešingai nei pranešė Azerbaidžano valdžios institucijos, nė vienas iš pirmiau išvardytų politinių kalinių nebuvo paleistas, ir už taikų naudojimąsi konstitucinėmis teisėmis buvo sulaikyta dar daugiau asmenų, įskaitant opozicijos partijų narius ir žmogaus teisių srityje dirbantį advokatą Eminą Aslaną; reikalauti nedelsiant panaikinti žmogaus teisių srityje dirbančio advokato Emino Aslano administracinį sulaikymą ir panaikinti abejotinus kaltinimus „nepaklusimu policijai“; užtikrinti, kad Azerbaidžanas liautųsi naudojęsis administraciniu sulaikymu kaip priemone vyriausybės kritikams nutildyti;
   u) užtikrinti, kad Azerbaidžanas gerbtų teisę į taikių susirinkimų laisvę, susilaikytų nuo šios teisės apribojimo tokiais būdais, kurie nėra suderinami su jo įsipareigojimais pagal tarptautinę teisę, įskaitant Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK), ir kad nedelsiant ir veiksmingai ištirtų visus pernelyg didelio jėgos panaudojimo, savavališkų areštų ir neteisėto taikių protestuotojų sulaikymo atvejus, įskaitant susijusius su 2017 m. rugsėjo mėn. ir 2018 m. kovo mėn. sankcionuotais opozicijos mitingais, ir patrauktų atsakomybėn kaltininkus;
   v) prieš baigiant derybas siekti, kad Azerbaidžano valdžios institucijos įsipareigotų taikyti JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą ir kad jos iš tikrųjų ištirtų visus netinkamo elgesio su politiniais ir sąžinės kaliniais atvejus, visų pirma Mehmano Galandarovo, kuris mirė Azerbaidžano kalėjime, ir LGBTQI bendruomenės narių, kurie buvo persekiojami ir masiškai areštuojami 2017 m. rugsėjo mėn., atvejus;
   w) atkreipti dėmesį į ES susirūpinimą dėl dabartinės spaudos laisvės padėties Azerbaidžane, nes organizacijos „Žurnalistai be sienų“ 2018 m. pasaulio spaudos laisvės indekse jis užima 163 vietą iš 180 šalių; pabrėžti laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos svarbą internete ir ne internete ir užtikrinti didesnę ES politinę ir finansinę paramą laisvai ir pliuralistinei žiniasklaidai Azerbaidžane, garantuojant redaktorių nepriklausomumą nuo vyraujančių politinių bei oligarchų grupių ir laikantis ES standartų; prašyti valdžios institucijų pašalinti kliūtis prisijungti prie „Azadliq“ ir trijų naujienų agentūrų, kurios turi veikti iš užsienio, t. y. „Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) Azerbaijan Service“, „Meydan TV“ ir „Azerbaycan Saati“, interneto svetainių;
   x) įtraukti sąžiningas ir plataus užmojo nuostatas dėl prekybos ir investicijų, kiek tai suderinama su Azerbaidžano PPO nepriklausančios šalies statusu, kurios visapusiškai derėtų su ES standartais, visų pirma sanitarijos, fitosanitarijos, aplinkosaugos, darbo, socialiniais, lyčių pusiausvyros ir nediskriminavimo standartais, ir jų nepažeistų ir kuriomis būtų užtikrinta intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant geografines nuorodas, visų pirma vyno ir spiritinių gėrimų, apsauga; teikti paramą Azerbaidžanui stojant į PPO;
   y) nustatyti tvirtas priemones, kuriomis būtų užtikrinta greita pažanga gerinant verslo ir investicijų aplinką Azerbaidžane, visų pirma apmokestinimo, taip pat viešųjų finansų ir viešųjų pirkimų valdymo srityse, nurodant PPO sutartyje dėl viešųjų pirkimų nustatytas taisykles, kad būtų užtikrinta daugiau skaidrumo, geresnis valdymas ir atskaitomybė, vienoda prieiga ir sąžininga konkurencija;
   z) sudaryti sąlygas didesniam bendradarbiavimui energetikos sektoriuje, laikantis ES ir Azerbaidžano strateginės partnerystės energetikos srityje nuostatų ir atsižvelgiant į Azerbaidžano, kaip patikimo energijos tiekėjo, statusą, kartu vis dėlto atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. kovo mėn. buvo sustabdyta ir vėliau nutraukta Azerbaidžano narystė Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvoje (GPSI) dėl NVO teisės aktų pakeitimo Azerbaidžane, kurie neatitiko grupės pilietinės visuomenės reikalavimų; raginti, kad Azerbaidžanas prisiderintų prie šių reikalavimų ir vėl pradėtų savo veiklą GPSI;
   aa) taip pat remti Azerbaidžano energijos rūšių derinio įvairinimą, skatinant naudoti anglies junginių neišmetančius energijos šaltinius ir pasirengiant anglies dioksido neišskiriančių technologijų erai, sumažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro ir skatinant atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą, taip pat siekiant energetinio saugumo; remti pietinio dujų koridoriaus užbaigimą po to, kai bus išspręsti didelį susirūpinimą keliantys klausimai, susiję su klimato kaitai ir poveikiu vietos bendruomenėms, nurodyti Europos investicijų banko sprendime dėl Transanatolijos dujotiekio (TANAP) finansavimo;
   ab) naujame susitarime numatyti plataus užmojo nuostatas dėl aplinkos apsaugos ir klimato kaitos mažinimo, laikantis Sąjungos klimato kaitos darbotvarkės ir abiejų šalių įsipareigojimų Paryžiaus susitarimui, be kita ko, integruojant šias politikos priemones į kitų sektorių politiką;
   ac) suteikti naujų tvirtesnio bendradarbiavimo galimybių su energija nesusijusiose srityse, visų pirma švietimo, sveikatos, transporto, jungčių ir turizmo srityse, siekiant įvairinti Azerbaidžano ekonomiką, skatinti darbo vietų kūrimą, modernizuoti pramonės ir paslaugų sektorius ir skatinti darnų vystymąsi verslo ir mokslinių tyrimų srityse; sudaryti sąlygas intensyvesniems žmonių tarpusavio ryšiams Europos lygmeniu ir vykdant regioninius mainus su Armėnijos NVO;
   ad) stiprinti bendradarbiavimą jaunimo ir studentų mainų srityje stiprinant esamas ir jau sėkmingai įgyvendinamas programas, pvz., Jaunųjų Europos kaimynų tinklą, ir kuriant naujas stipendijų programas ir mokymo kursus, taip pat sudarant palankesnes galimybes dalyvauti programose aukštojo švietimo srityje, visų pirma programoje „Erasmus+“, nes taip bus skatinamas įgūdžių, be kita ko, kalbinių įgūdžių, ugdymas ir sudarytos sąlygos Azerbaidžano piliečiams susipažinti su ES ir jos vertybėmis;
   ae) taip pat skatinti ekonomikos augimą pasitelkiant transportą ir jungtis; išplėsti transeuropinį transporto tinklą (TEN-T) į Azerbaidžaną;
   af) laikantis 2017 m. Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo bendros deklaracijos, „tinkamu metu, jei leis sąlygos, svarstyti galimybę pradėti vizų režimo liberalizavimo dialogą atitinkamai su Armėnija ir Azerbaidžanu, jeigu bus sudarytos sąlygos tinkamai valdomam ir saugiam judumui, įskaitant veiksmingą Šalių vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimų įgyvendinimą“;
   ag) užtikrinti, kad susitarime būtų numatytas tvirtas parlamentinis aspektas, kuriuo būtų sustiprintos dabartinės nuostatos ir bendradarbiavimo mechanizmai, kad būtų galima labiau prisidėti įgyvendinant susitarimą ir tikrinti jo įgyvendinimą, visų pirma sukuriant patobulintą tarpparlamentinę struktūrą, skatinant reguliarų ir konstruktyvų Europos Parlamento ir Azerbaidžano parlamento dialogą visais tarpusavio santykių aspektais, įskaitant susitarimų įgyvendinimą;
   ah) kuo skaidriau vykdyti derybas; informuoti Parlamentą visais derybų etapais, laikantis SESV 218 straipsnio 10 dalies, kurioje nurodoma, kad „Europos Parlamentas nedelsiant ir išsamiai informuojamas visais šios procedūros etapais“; taip pat pateikti Parlamentui kiekvieno derybų raundo dokumentus ir protokolus; priminti Tarybai, kad dėl ankstesnio SESV 218 straipsnio 10 dalies pažeidimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismas jau kartą panaikino Tarybos sprendimus dėl kelių susitarimų pasirašymo ir sudarymo; turėti mintyje tai, kad ateityje Parlamentas gali taip pat nepritarti naujiems susitarimams, kol Taryba neįvykdys savo teisinių įsipareigojimų;
   ai) užtikrinti, kad naujas susitarimas nebūtų pradedamas taikyti laikinai tol, kol Parlamentas jam nepritars; pabrėžti, kad Parlamentas gali nepritarti naujiems susitarimams ir kitiems būsimiems susitarimams, jei bus nesilaikoma minėtos nuostatos;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Azerbaidžano Respublikos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL L 246, 1999 9 17, p. 33.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0440.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0493.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0267.

Atnaujinta: 2018 m. liepos 5 d.Teisinis pranešimas