Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 1. marts 2018 - BruxellesEndelig udgave
 Forsikringsdistribution: Anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger ***I
 Den bilaterale aftale mellem EU og USA om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring ***
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Annemie Turtelboom
 Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans
 Nedsættelse af et særligt udvalg om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (TAX3)
 Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus ***I
 Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet *
 Genetisk modificeret majs DAS-59122-7
 Genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × NK603
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2017/007 SE/Ericsson
 Kommissionens beslutning om at tage artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med situationen i Polen
 Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016
 Fremtidsudsigter og problemer inden for biavlen i EU
 Bankunionen - årsberetning 2017
 Foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder – en målrettet indsats mod finansiering af terrorisme
 EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status
Tekster
Endelig udgave (566 kb)
Juridisk meddelelse