Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 14 март 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство
 Статистиката за железопътния транспорт ***I
 Назначаване на заместник-председател на Европейската централна банка
 Мерки за борба с нюкасълската болест ***I
 Допълнителна макрофинансова помощ на Грузия ***I
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление — EGF/2017/008 DE/Goodyear
 Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.
 Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз
 Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г.
 Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г.
Текстове
Окончателна версия (579 kb)
Правна информация