Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 14 mars 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket
 Järnvägstransportstatistik ***I
 Utnämning av Europeiska centralbankens vice ordförande
 Åtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan ***I
 Makroekonomiskt stöd till Georgien ***I
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/008 DE/Goodyear
 Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020
 Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel
 Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018
 Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018
Texter
Slutlig utgåva (340 kb)
Rättsligt meddelande