Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 15 marca 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Sytuacja na Malediwach
 Aresztowanie obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadek laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana
 Zabójstwa z litości w Ugandzie
 Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów ***
 Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (Rezolucja)
 Lepsze usługi w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass) ***I
 Program „Kreatywna Europa” (2014-2020) ***I
 Siedziba Europejskiej Agencji Leków ***I
 Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) *
 Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych *
 Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III
 Sytuacja w Syrii
 Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek)
Teksty
Wersja ostateczna (399 kb)
Informacja prawna