Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0118(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0271/2018

Esitatud tekstid :

A8-0271/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/09/2018 - 6.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0320

Vastuvõetud tekstid
PDF 115kWORD 48k
Teisipäev, 11. september 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Rakendusotsus uute psühhoaktiivsete ainete tsüklopropüülfentanüüli ja metoksüatsetüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta *
P8_TA(2018)0320A8-0271/2018

Euroopa Parlamendi 11. septembri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu uute psühhoaktiivsete ainete N‑fenüül‑N‑[1‑(2‑fenüületüül)piperidiin‑4‑üül]tsüklopropaankarboksamiid (tsüklopropüülfentanüül) ja 2‑metoksü‑N‑fenüül‑N‑[1‑(2‑fenüületüül)piperidiin‑4‑üül]atsetamiid (metoksüatsetüülfentanüül) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (09420/2018 – C8‑0278/2018 – 2018/0118(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (09420/2018),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0278/2018),

–  võttes arvesse nõukogu 10. mai 2005. aasta otsust 2005/387/JSK uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe vahetuse, riski hindamise ja kontrolli kohta(1), eriti selle artikli 8 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8‑0271/2018),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 127, 20.5.2005, lk 32.

Viimane päevakajastamine: 17. september 2019Õigusalane teave