Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0118(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0271/2018

Texte depuse :

A8-0271/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/09/2018 - 6.3

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0320

Texte adoptate
PDF 112kWORD 48k
Marţi, 11 septembrie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Decizia de punere în aplicare privind supunerea noilor substanțe psihoactive ciclopropilfentanil și metoxiacetilfentanil unor măsuri de control *
P8_TA(2018)0320A8-0271/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aplicarea unor măsuri de control în privința noilor substanțe psihoactive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropancarboxamidă (ciclopropilfentanil) și 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidă (metoxiacetilfentanil) (09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (09420/2018),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0278/2018),

–  având în vedere Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive(1), în special articolul 8 alineatul (3),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0271/2018),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 127, 20.5.2005, p. 32.

Ultima actualizare: 10 iulie 2019Notă juridică