Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0009(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0214/2018

Ingivna texter :

A8-0214/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0335

Antagna texter
PDF 110kWORD 41k
Onsdagen den 12 september 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ändring av samarbetsmemorandum mellan Förenta staterna och EU (införande av system för flygledningstjänst) ***
P8_TA(2018)0335A8-0214/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 september 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av ändring 1 av samarbetsmemorandum NAT-I-9406 mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen (05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05800/2018),

–  med beaktande av ändring 1 av samarbetsmemorandum NAT-I-9406 mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen (14031/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 100.2, 218.6 andra stycket a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0122/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0214/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Amerikas förenta stater.

Senaste uppdatering: 10 juli 2019Rättsligt meddelande