Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0023(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0256/2018

Внесени текстове :

A8-0256/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/09/2018 - 6.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0336

Приети текстове
PDF 114kWORD 48k
Сряда, 12 септември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение за въздушен транспорт между Канада и ЕС (присъединяване на Хърватия) ***
P8_TA(2018)0336A8-0256/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12256/2014),

—  като взе предвид проекта на протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия (12255/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0080/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0256/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Канада.

Последно осъвременяване: 10 юли 2019 г.Правна информация