Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0023(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0256/2018

Ingivna texter :

A8-0256/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0336

Antagna texter
PDF 109kWORD 42k
Onsdagen den 12 september 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Luftfartsavtal mellan Kanada och EU (Kroatiens anslutning) ***
P8_TA(2018)0336A8-0256/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 september 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12256/2014),

–  med beaktande av utkastet till protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12255/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 och artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0080/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0256/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Kanada.

Senaste uppdatering: 10 juli 2019Rättsligt meddelande