Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0414(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0405/2017

Předložené texty :

A8-0405/2017

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Hlasování :

PV 12/09/2018 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0339

Přijaté texty
PDF 133kWORD 45k
Středa, 12. září 2018 - Štrasburk Konečné znění
Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva ***I
P8_TA(2018)0339A8-0405/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2018 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0826),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0534/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na příspěvky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky a španělského parlamentu týkající se návrhu legislativního aktu,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. června 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Výboru pro rozvoj, Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A8-0405/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. září 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/… o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz
P8_TC1-COD(2016)0414

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2018/1673.)

Poslední aktualizace: 17. září 2019Právní upozornění