Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2840(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0364/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2018 - 10.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0344

Priimti tekstai
PDF 129kWORD 41k
Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas
P8_TA(2018)0344RC-B8-0364/2018

2018 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija „Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas“ (2018/2840(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Ugandos,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugpjūčio 17 d. bendrą vietos pareiškimą, kurį pateikė Europos Sąjungos delegacija, Austrijos, Belgijos, Danijos, Prancūzijos, Vokietijos, Airijos, Italijos, Nyderlandų, Švedijos ir Jungtinės Karalystės atstovybių vadovai ir Norvegijos bei Islandijos atstovybių vadovai dėl Aruos savivaldybėje surengtų papildomųjų rinkimų,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, kurią Uganda yra pasirašiusi,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Uganda ratifikavo 1995 m. birželio 21 d.,

–  atsižvelgdamas į 1984 m. Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimus, kitokį žiaurų, nežmonišką arba žeminantį elgesį, arba bausmes,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją (ACDEG),

–  atsižvelgdamas į Ugandos žmogaus teisių komisijos pareiškimą dėl naujai šalyje iškilusių žmogaus teisių klausimų po 2018 m. rugpjūčio 15 d. Arua savivaldybėje vykusių papildomųjų rinkimų,

–  atsižvelgdama į Žmogaus teisių tarybos visuotinio periodinio vertinimo darbo grupės ataskaitą dėl Ugandos,

–  atsižvelgdamas į AKR ir ES partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimą), ypač į jo 8 straipsnio 4 dalį dėl nediskriminavimo,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. iš dalies pakeistą 1995 m. Ugandos Respublikos Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2018 m. rugpjūčio 15 d. šiaurės vakarų Ugandos Aruos savivaldybėje vykusių papildomųjų rinkimų, kuriuose buvo išrinktas nepriklausomos opozicijos kandidatas Kassiano Wadri, metu buvo naudojamas smurtas;

B.  kadangi Ugandos prezidentas Yoweri Museveni ir nepriklausomas parlamento narys Robert Kyagulanyi Ssentamu, taip pat žinomas kaip Bobi Wine, kartu su kitais politikais 2018 m. rugpjūčio 13 d. Aruoje vykdė rinkiminę kampaniją prieš papildomuosius rinkimus, kurie buvo surengti dėl birželio mėn. įvykdytos parlamento nario žmogžudystės;

C.  kadangi populiarus muzikantas Bobi Wine 2017 m. laimėjęs rinkimus į Ugandos parlamentą tapo įtakingu prezidento Y. Museveni kritiku;

D.  kadangi 2018 m. rugpjūčio 13 d. vakarop Bobi Wine vairuotojas Yasin Kawuma buvo nušautas neaiškiomis aplinkybėmis ir kadangi prezidentui Y. Museveni išvykstant iš Aruos Kassiano Wadri rėmėjai tariamai apmėtė prezidento automobilį akmenimis;

E.  kadangi policija sulaikė du žurnalistus iš Ugandos televizijos kanalo „NTV“ Herbertą Zziwą ir Ronaldą Muwangą, nes jie transliavo tiesiogiai iš vietovės, kurioje buvo nužudytas Y. Kawuma;

F.  kadangi ir B. Wine, ir K. Wadri kartu su keliais kitais asmenimis netrukus po to buvo sulaikyti; kadangi B. Wine buvo apkaltintas šaunamųjų ginklų turėjimu;

G.  kadangi 33 žmonės, įskaitant K. Wadri ir keturis parlamento narius (Robert Kyakiranyi, Francis Zaake, Gerald Karuhanga ir Paul Mwiru), kitą dieną po rinkimų buvo apkaltinti išdavyste, o B. Wine karo teismo buvo apkaltintas šaunamųjų ginklų turėjimu;

H.  kadangi šių sulaikymų Aruoje, Kampaloje ir Mityanoje išprovokuoti protestai Ugandos saugumo pajėgų buvo numalšinti naudojant smurtą; kadangi buvo pranešta apie ašarinių dujų ir tikrų šaudmenų naudojimą;

I.  kadangi 2018 m. rugpjūčio 20 d. „Reuters“ agentūrai dirbantis fotografas James Akena, nušvietęs „#freeBobiWine“ politinius protestus Kampaloje, kareivių buvo sumuštas, sulaikytas ir keletą valandų suimtas;

J.  kadangi yra pranešimų, kad B. Wine ir kiti sulaikyti asmenys buvo kankinami, kol jie buvo suimti; kadangi iš pradžių neigusios šiuos įtarimus, valdžios institucijos įsipareigojo juos ištirti;

K.  kadangi B. Wine vėliau civiliniame teisme buvo apkaltintas išdavyste po to, kai karinis teismas nusprendė nutraukti bylą dėl neteisėto šaunamųjų ginklų turėjimo;

L.  kadangi vėliau B. Wine buvo paleistas už užstatą ir išvyko iš Ugandos, kad galėtų gydytis Jungtinėse Amerikos Valstijose;

M.  kadangi buvęs JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Zeid Ra’ad al-Hussein paragino Ugandos vyriausybę atlikti nuodugnų, nepriklausomą ir nešališką tyrimą dėl rimtų įtarimų dėl žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant egzekucijas be teismo, pernelyg didelės jėgos, kankinimų ir kitokio netinkamo elgesio naudojimą, ir atsakingus asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

N.  kadangi 2001–2017 m. policija arba kariškiai ne kartą buvo sulaikę Demokratinių pokyčių forumo lyderį ir keturis kartus kandidatą į prezidentus Kizzą Besigye, o paskutinį kartą tai įvyko 2017 m. rugsėjo 25 d.;

O.  kadangi opozicijos politinių veikėjų areštai ir bauginimai Ugandoje vyksta nuolat;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl opozicijos parlamentarų sulaikymo, susijusio su papildomaisiais rinkimais Aruoje;

2.  pabrėžia, kad Ugandos demokratijai būtina užtikrinti, kad Ugandos prezidentas ir vyriausybė laikytųsi šalies parlamento kaip institucijos nepriklausomumo ir jo narių įgaliojimų nepriklausomumo bei užtikrintų, kad visi parlamento nariai galėtų laisvai tęsti rinkėjų jiems suteiktus įgaliojimus;

3.  ragina Ugandos valdžios institucijas panaikinti Bobi Wine pateiktus, panašu, sufabrikuotus kaltinimus ir sustabdyti susidorojimą su opozicijos politikais ir šalininkais;

4.  primygtinai ragina Ugandos valdžios institucijas nedelsiant pradėti veiksmingą, nešališką ir nepriklausomą tyrimą dėl Yasino Kawuma nužudymo ir dėl pranešimų apie kitus nužudymus bei per didelį jėgos naudojimą protestų metu; tikisi, kad bus atliktas spartus nepriklausomas tyrimas, susijęs su įtarimais dėl Aruoje sulaikytų asmenų kankinimo ir netinkamo elgesio su jais; pabrėžia, kad už nusikaltimus atsakingus asmenis reikia patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

5.  pakartoja savo įsipareigojimą ginti saviraiškos laisvę ir dar kartą patvirtina, kad žiniasklaida atlieka pagrindinį vaidmenį demokratinėje visuomenėje; susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad žurnalistai, nušviečiantys demonstracijas ir kilusias riaušes, buvo sumušti kartu su dalyviais ir kad du žurnalistai buvo suimti; ragina Ugandos valdžios institucijas sukurti aplinką, kurioje žurnalistai galėtų netrukdomi atlikti savo darbą – informuoti apie politinius įvykius šalyje;

6.  primena Ugandos valdžios institucijoms jų įsipareigojimą užtikrinti, apsaugoti ir puoselėti pagrindines teises, įskaitant šalies piliečių pilietines ir politines teises, taip pat žodžio laisvę ir susirinkimų laisvę;

7.  primena Ugandos vyriausybei jos tarptautinius įsipareigojimus, visų pirma susijusius su pagarba pagrindinėms laisvėms ir teisinės valstybės principams bei teismo bylų nagrinėjimui, ypač kiek tai susiję su teise į teisingą ir nešališką teismą;

8.  ragina teisėsaugos institucijas ginti pagrindines laisves nenaudojant jokių formų bauginimo, tokiu būdu laikantis Ugandos Konstitucijos 24 straipsnio, kuriame nustatyta, kad joks asmuo negali būti kankinamas arba su juo negali būti žiauriai, nežmoniškai ar žeminančiai elgiamasi ir jis negali būti baudžiamas;

9.  ragina Ugandos saugumo pajėgas demonstruoti susitvardymą, kai policija kontroliuoja protestus, atsisakyti tikrų kulkų naudojimo, veikti teisėtai ir visapusiškai laikantis žmogaus teisių teisės aktų, ir leisti žurnalistams laisvai dirbti informavimo darbą;

10.  tuo pat metu kreipiasi į protestuotojus, prašydamas veikti laikantis teisės aktų ir naudotis savo teisėmis ir laisvėmis, nepažeidžiant teisės aktais nustatytos tvarkos;

11.  ragina ES pasinaudoti vystomosios pagalbos programų, ypač paramos biudžetui programų, teikiamais politiniais svertais, kad Ugandoje būtų sustiprinta žmogaus teisių gynyba ir skatinimas;

12.  palankiai vertina Ugandos žmogaus teisių komisijos atliktą darbą po to, kai prasidėjo areštai, žudymai ir kankinimai, susiję Aruos papildomaisiais rinkimais, įskaitant ataskaitų rengimą, vizitus į sulaikymo centrus, tyrimus dėl dingusių asmenų buvimo vietos nustatymo ir intervencijas, kuriomis siekiama užtikrinti kalinių teises, medicininį gydymą ir šeimos narių lankymąsi;

13.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai atidžiai stebėti padėtį Ugandoje, pabrėžia, kad Europos Parlamentas turėtų būti informuojamas apie bet kokius kitus ženklus, rodančius, kad Ugandos parlamento opozicijos nariams trukdoma arba neleidžiama atlikti įstatymų leidėjų darbo;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Ugandos Respublikos prezidentui, Ugandos parlamento pirmininkei, Afrikos Sąjungai ir jos institucijoms.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 10 d.Teisinis pranešimas