Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2842(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0366/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0346

Přijaté texty
PDF 140kWORD 48k
Čtvrtek, 13. září 2018 - Štrasburk Konečné znění
Kambodža, zejména případ Kema Sokhy
P8_TA(2018)0346RC-B8-0366/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2018 o Kambodži, zejména o případu Kema Sokhy (2018/2842(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kambodži, zejména na usnesení ze dne 14. září 2017(1) a 14. prosince 2017(2),

–  s ohledem na závěry Rady o Kambodži ze dne 26. února 2018,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 30. července 2018 o všeobecných volbách v Kambodži,

–  s ohledem na hodnotící misi Komise a Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) v Kambodži ve dnech 5. až 11. července 2018,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv z roku 2008,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 16. listopadu 2017 o rozpuštění Kambodžské národní strany záchrany (CNRP),

–  s ohledem na dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Kambodžským královstvím z roku 1997,

–  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 22. února 2017 k politické situaci v Kambodži a na prohlášení mluvčího delegace EU ze dne 25. srpna 2017 a 3. září 2017 k omezením prostoru pro politickou činnost v Kambodži,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva č. 36/32 ze dne 29. září 2017 a zprávu generálního tajemníka ze dne 2. února 2018,

–  s ohledem na zprávu výboru Meziparlamentní unie pro lidská práva poslanců a rozhodnutí její řídící rady z března 2018,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN A/RES/53/144 ze dne 8. března 1999 o právu a povinnosti jednotlivců, skupin a společenských orgánů prosazovat a chránit všeobecně uznávaná lidská práva a základní svobody,

–  s ohledem na mírové dohody podepsané v Paříži v roce 1991, v jejichž článku 15 je zakotven závazek chránit lidská práva a základní svobody v Kambodži, a to i ze strany mezinárodních signatářů,

–  s ohledem na Úmluvu Mezinárodní organizace práce o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se,

–  s ohledem na kambodžskou ústavu, zejména na její článek 41, v němž jsou zakotvena práva a svobody projevu a shromažďování, na článek 35 o právu na zapojení se do politického života a na článek 80 o poslanecké imunitě,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 3. září 2017 byl Kem Sokha, předseda Kambodžské národní strany záchrany, zatčen, a vzhledem k tomu, že dne 16. listopadu 2017, po jednodenním jednání, nejvyšší soud oznámil rozpuštění CNRP; vzhledem k tomu, že nejvyšší soud rovněž vydal pro 118 členů CNRP zákaz politické činnosti na dobu pěti let;

B.  vzhledem k tomu, že vládnoucí Kambodžská lidová strana (CPP) získala všechna křesla ve volbách do Národního shromáždění, které se konaly dne 29. července 2018, i ve volbách do Senátu konaných dne 25. února 2018;

C.  vzhledem k tomu, že právo na zapojení do politického života je zakotveno v článku 35 kambodžské ústavy; vzhledem k tomu, že novela zákona o politických stranách z roku 2017 obsahuje četná omezení účasti opozičních stran, včetně zrušení stran, pokud mají jejich čelní představitelé záznam v rejstříku trestů;

D.  vzhledem k tomu, že volby v Kambodži v roce 2018 byly de facto nekonkurenční a nesplnily minimální mezinárodní normy pro demokratické volby; vzhledem k tomu, že Evropská unie a Spojené státy pozastavily svou finanční pomoc kambodžské národní volební komisi a odmítly vyslat k těmto volbám pozorovatele;

E.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí o rozpuštění CNRP bylo významným krokem k vytvoření autoritářského státu; vzhledem k tomu, že politickou strukturu Kambodže nelze nadále považovat za demokratickou;

F.  vzhledem k tomu, že kambodžská vláda přijala rozsáhlá opatření k zajištění toho, aby se vládnoucí CPP účastnila prakticky bez opozice jak voleb do Senátu, tak do Národního shromáždění;

G.  vzhledem k tomu, že po svém zatčení dne 3. září 2017 byl Kem Sokha obviněn z vlastizrady podle článku 443 kambodžského trestního zákoníku, přestože má poslaneckou imunitu; vzhledem k tomu, že prohlášení kambodžské vlády ohrozila jeho právo na spravedlivý proces a zásadu presumpce neviny; vzhledem k tomu, že v případě uznání vinným mu hrozí trest až 30 let odnětí svobody; vzhledem k tomu, že předseda soudu Dith Munty je členem stálého výboru vládnoucí strany;

H.  vzhledem k tomu, že dne 28. srpna 2018 kambodžské orgány propustily 14 členů strany CNRP, kterým byla udělena královská milost; vzhledem k tomu, že díky královské milosti bylo propuštěno také šest aktivistů a novinářů;

I.  vzhledem k tomu, že Kem Sokha byl ve vazbě bez soudu více než rok; vzhledem k tomu, že pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování označila zadržení pana Sokhy za „svévolné“ a „politicky motivované“; vzhledem k tomu, že pan Sokha byl dne 10. září 2018 propuštěn na kauci; vzhledem k tomu, že nemůže opustit svůj dům a není oprávněn komunikovat s ostatními členy opozice nebo sdělovacích prostředků;

J.  vzhledem k tomu, že k zatčení Kema Sokhy a jeho vazbě došlo v rámci rozsáhlých a systematických represí v oblasti politických a volebních práv v Kambodži; vzhledem k tomu, že stále narůstá počet případů zatčení členů politické opozice a politických komentátorů a jejich držení ve vazbě; vzhledem k tomu, že předchozí předseda CNRP Sam Rainsy byl odsouzen za pomluvu a nyní žije v exilu;

K.  vzhledem k tomu, že kambodžské orgány rovněž zasahují proti novinářům a reportérům, kteří informují o útocích na opoziční strany; vzhledem k tomu, že jednou z obětí těchto útoků na sdělovací prostředky je 69letý oceněný filmový tvůrce James Ricketson; vzhledem k tomu, že pan Ricketson byl v červnu 2017 zatčen za to, že přeletěl dronem nad místem shromáždění příznivců opoziční strany; vzhledem k tomu, že pan Ricketson byl za špionáž odsouzen k 6 letům vězení v hlavním městě Phnompenhu;

L.  vzhledem k tomu, že došlo k několika tvrdým zásahům proti nezávislým sdělovacím prostředkům; vzhledem k tomu, že sociální média jsou rovněž napadána; vzhledem k tomu, že v květnu 2018 vláda vydala nařízení omezující práva na svobodu projevu, tisku a zveřejňování a zmocňující vládu k tomu, aby kontrolovala sociální sítě s cílem odhalit a umlčet on-line odpůrce v Kambodži;

M.  vzhledem k tomu, že odboráři, aktivisté v oblasti lidských práv a organizace občanské společnosti působí v Kambodži ve stále omezenějším prostoru a čelí obtěžování, zastrašování a svévolnému zatýkání; vzhledem k tomu, že novela zákona o sdružování a nevládních organizacích z roku 2015 vážně omezuje svobodu sdružování a projevu, mimo jiné tím, že zavádí vládní kontrolu a cenzuru práce nevládních organizací; vzhledem k tomu, že zákon o odborech omezuje svobodu sdružování a vytváří zbytečné překážky a zátěž v souvislosti s postupem registrace a činnosti odborů;

N.  vzhledem k tomu, že pět obránců lidských práv z Kambodžského sdružení pro lidská práva a rozvoj (ADHOC), konkrétně Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Monyová a Ny Chakrya, čelí obvinění z uplácení svědků a z účasti na uplácení svědků coby spolupachatelé; vzhledem k tomu, že těchto pět ochránců lidských práv bylo nejdříve 14 měsíců zadržováno ve vyšetřovací vazbě a teprve poté byli propuštěni na kauci;

O.  vzhledem k tomu, že Kambodža využívá v rámci všeobecného systému preferencí EU (GSP) nejvýhodnější režim, konkrétně režim „Vše kromě zbraní“ (EBA); vzhledem k tomu, že EU vyčlenila na rozvojovou spolupráci s Kambodžou na finanční období 2014–2020 prostředky ve výši až 410 milionů EUR, z nichž je 10 milionů EUR určeno na podporu volební reformy v Kambodži, jejichž vyplacení je nyní pozastaveno;

P.  vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN ve svém červencovém prohlášení připomněl, že pro zachování pokroku, jehož Kambodža dosáhla při upevňování míru, má stále zásadní význam inkluzivní a pluralitní politický proces;

Q.  vzhledem k tomu, že dosud nebyly vyřešeny spory ohledně plantáží s cukrovou třtinou; vzhledem k tomu, že stále panují znepokojení nad vystěhováváním obyvatel z pozemků, přetrvávající beztrestností těchto činů a zoufalou situací dotčených komunit; vzhledem k tomu, že kambodžská vláda zatím nepřistoupila na mandát EU pro audit produkce cukrové třtiny;

1.  konstatuje, že Kem Sokha byl z vězení propuštěn na kauci za přísných podmínek; odsuzuje fakt, že Kem Sokha je držen v domácím vězení; vyzývá k tomu, aby byl Kem Sokha zproštěn všech obvinění a aby byl okamžitě a zcela propuštěn; dále vyzývá k okamžitému zrušení politicky motivovaných obvinění a rozsudků, které byly vyneseny nad opozičními politiky, včetně Sama Rainsyho;

2.  vyjadřuje znepokojení nad zdravotním stavem Kema Sokhy a vyzývá kambodžské orgány, aby mu umožnily náležité lékařské ošetření; žádá vládu, aby povolila setkání Kema Sokhy se zahraničními diplomaty, představiteli OSN a pozorovateli, kteří se zabývají lidskými právy;

3.  je přesvědčen, že volby v Kambodže nelze považovat za svobodné a spravedlivé; je vážně znepokojen způsobem pořádání a výsledky letošních voleb v Kambodže, které neproběhly důvěryhodným způsobem a jež byly mezinárodním společenstvím značně kritizovány;

4.  vyzývá kambodžskou vládu, aby usilovala o posílení demokracie a právního státu a dodržovala lidská práva a základní svobody, což zahrnuje plné dodržování ústavních ustanovení, která se týkají pluralismu a svobody sdružování a projevu; mimoto kambodžskou vládu vyzývá, aby zrušila všechny změny, jež byly nedávno provedeny v ústavě, trestním zákoníku, zákoně o politických stranách, zákoně o odborech, zákoně o nevládních organizacích, a všechny ostatní právní předpisy omezující svobodu projevu a politické svobody, které nejsou plně v souladu se závazky Kambodže a s mezinárodními normami;

5.  zdůrazňuje, že důvěryhodný demokratický proces vyžaduje prostředí, ve kterém politické strany, občanská společnost a sdělovací prostředky mohou plnit své legitimní role beze strachu, bez ohrožení a svévolných omezení; žádá vládu, aby přijala nezbytné kroky k urychlenému zvrácení rozhodnutí o rozpuštění strany CNRP;

6.  znovu vyzývá kambodžskou vládu, aby upustila od všech forem obtěžování, zneužívání a politicky motivovaných obvinění vznášených mimo jiné proti členům politické opozice, obráncům lidských práv, odborářům a obhájcům pracovních a pozemkových práv a dalším aktivistům občanské společnosti a novinářům; vyzývá kambodžskou vládu, aby bezodkladně propustila všechny občany, kteří jsou zadržováni za uplatňování lidských práv, včetně Jamese Ricketsona, a aby je zprostila všech obvinění;

7.  podporuje rozhodnutí pozastavit volební podporu poskytovanou Kambodže ze strany EU; připomíná státní a mezinárodní závazky týkající se demokratických zásad a základních lidských práv, které Kambodža přijala; naléhavě kambodžskou vládu vyzývá, aby zahájila reformy s cílem posílit demokracii a aby při budoucích volebních procesech dodržovala minimální mezinárodně uznávané normy, k nimž patří pořádání svobodných a spravedlivých voleb za účasti více stran, zřízení skutečně nezávislé národní volební komise a zapojení nevládních organizací a nezávislých sdělovacích prostředků do sledování voleb a informování o nich;

8.  připomíná kambodžské vládě, že musí plnit své povinnosti a závazky týkající se demokratických zásad a základních lidských práv, které jsou základním prvkem dohody o spolupráci mezi EU a Kambodžou a podmínek režimu „Vše kromě zbraní“ (EBA);

9.  vítá uspořádání nedávné pracovní cesty EU do Kambodže ke zjištění potřebných údajů v souvislosti s režimem EBA a vyzývá Komisi, aby Parlament co nejdříve informovala o výsledcích této cesty; vyzývá Komisi, aby v souvislosti s obchodními preferencemi přiznanými Kambodže zvážila možné důsledky, včetně možnosti zahájit vyšetřování v rámci mechanismu stanoveného režimem EBA;

10.  vyzývá ESVČ a Komisi, aby sestavily seznam osob odpovědných za rozpuštění opozice a za další případy závažného porušování lidských práv v Kambodži s cílem uvalit na ně vízová omezení a zmrazení majetku;

11.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby situaci v Kambodži bedlivě sledovala; vyzývá ESVČ a členské státy, aby učinily potřebné kroky a na nadcházejícím 39. zasedání Rady OSN pro lidská práva usilovaly o přijetí důrazné rezoluce o stavu lidských práv v Kambodži;

12.  vyzývá kambodžskou vládu, aby obnovila memorandum o porozumění s Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva v Kambodži poté, co dne 31. prosince 2018 skončí jeho platnost;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, vládám a parlamentům členských států a vládě a Národnímu shromáždění Kambodže.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0348.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2017)0497.

Poslední aktualizace: 10. července 2019Právní upozornění