Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0807(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0275/2018

Ingivna texter :

A8-0275/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.4

Antagna texter :

P8_TA(2018)0347

Antagna texter
PDF 109kWORD 41k
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtal om samarbete mellan Eurojust och Albanien *
P8_TA(2018)0347A8-0275/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 september 2018 om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Albanien (08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (08688/2018),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0251/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0275/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Senaste uppdatering: 17 september 2019Rättsligt meddelande