Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0002(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0313/2017

Předložené texty :

A8-0313/2017

Rozpravy :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0348

Přijaté texty
PDF 138kWORD 53k
Čtvrtek, 13. září 2018 - Štrasburk Konečné znění
Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a volný pohyb těchto údajů ***I
P8_TA(2018)0348A8-0313/2017
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0008),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 16 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0008/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na příspěvky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, španělského parlamentu a portugalského parlamentu týkající se návrhu legislativního aktu,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. června 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0313/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a (EU) 2018/... o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES
P8_TC1-COD(2017)0002

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/1725.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

PROHLÁŠENÍ KOMISE

Komise lituje, že do oblasti působnosti nařízení nebyly zahrnuty mise uvedené v čl. 42 odst. 1 a v článcích 43 a 44 SEU, a podotýká, že v důsledku toho se na tyto mise nebudou vztahovat žádná pravidla ochrany osobních údajů. Komise podotýká, že rozhodnutí Rady založené na článku 39 SEU by mohlo stanovit pravidla ochrany osobních údajů pro zpracování osobních údajů členskými státy pouze při provádění činností, které spadají do oblasti působnosti společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Takové rozhodnutí Rady by nemohlo obsahovat pravidla vztahující se k činnostem vykonávaným orgány, institucemi a jinými subjekty EU. Aby byla tato právní mezera odstraněna, muselo by proto být případné rozhodnutí Rady doprovázeno dalším, doplňujícím nástrojem založeným na článku 16 SFEU.

Komise podotýká, že čl. 9 odst. 3 (dřívější článek 70a obecného přístupu Rady) nevytváří žádné nové povinnosti pro orgány a instituce Unie, pokud jde o dosažení rovnováhy mezi ochranou osobních údajů a přístupem veřejnosti k dokumentům.

Poslední aktualizace: 17. září 2019Právní upozornění