Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0002(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0313/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0313/2017

Rasprave :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Glasovanja :

PV 13/09/2018 - 10.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0348

Usvojeni tekstovi
PDF 132kWORD 51k
Četvrtak, 13. rujna 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i slobodno kretanje takvih podataka ***I
P8_TA(2018)0348A8-0313/2017
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. rujna 2018. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0008),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 16. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0008/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir primjedbe na nacrt zakonodavnog akta koje su podnijeli češki Zastupnički dom te Španjolski parlament i portugalska Skupština,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 7. lipnja 2018. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8-0313/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

3.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. rujna 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ
P8_TC1-COD(2017)0002

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2018/1725.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

IZJAVE KOMISIJE

Komisija izražava žaljenje zbog isključivanja misija navedenih u članku 42. stavku 1. i člancima 43. i 44. UEU-a iz područja primjene Uredbe i napominje da se zbog toga za takve misije neće uvesti pravila o zaštiti podataka. Komisija ističe da se odlukom Vijeća, na temelju članka 39. UEU-a, mogu utvrditi pravila o zaštiti podataka samo ako obradu osobnih podataka vrše države članice pri obavljanju aktivnosti obuhvaćenih područjem primjene zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Takva odluka Vijeća ne može sadržavati pravila koja se primjenjuju na aktivnosti koje provode institucije, tijela, uredi i agencije Unije. Kako bi se otklonila pravna praznina, moguću bi odluku Vijeća trebalo dopuniti dodatnim dopunskim instrumentom na temelju članka 16. UFEU-a.

Komisija napominje da se člankom 9. stavkom 3. (bivši članak 70.a općeg pristupa Vijeća) ne određuju nove obveze za institucije i tijela Unije u pogledu ravnoteže između zaštite osobnih podataka i javnog pristupa dokumentima.

Posljednje ažuriranje: 17. rujna 2019.Pravna napomena