Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0002(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0313/2017

Texte depuse :

A8-0313/2017

Dezbateri :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Voturi :

PV 13/09/2018 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0348

Texte adoptate
PDF 128kWORD 58k
Joi, 13 septembrie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date ***I
P8_TA(2018)0348A8-0313/2017
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 septembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0008),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 16 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0008/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere contribuțiile prezentate de Camera Deputaților din Cehia, Parlamentul Spaniei și Parlamentul Portugaliei cu privire la proiectul de act legislativ,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 7 iunie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0313/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 septembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE
P8_TC1-COD(2017)0002

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/1725.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIILE COMISIEI

Comisia regretă excluderea misiunilor menționate la articolul 42 alineatul (1), la articolul 43 și la articolul 44 din TUE din domeniul de aplicare al regulamentului și ia act de faptul că, în consecință, nicio normă în materie de protecție a datelor nu va fi în vigoare pentru astfel de misiuni. Comisia remarcă faptul că o decizie a Consiliului, pe baza articolului 39 din TUE, ar putea doar să stabilească norme în materie de protecție a datelor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre atunci când desfășoară activități care intră în domeniul de aplicare al politicii externe și de securitate comună. O astfel de decizie a Consiliului nu ar putea să conțină norme aplicabile activităților desfășurate de către instituțiile, organismele, oficiile și agențiile UE. Pentru a remedia acest vid juridic, o eventuală decizie a Consiliului ar trebui, prin urmare, să fie însoțită de un instrument complementar, bazat pe articolul 16 din TFUE.

Comisia remarcă faptul că articolul 9 alineatul (3) (fostul articolul 70a din Abordarea generală a Consiliului) nu impune o nouă obligație instituțiilor și organismelor Uniunii în ceea ce privește găsirea unui echilibru între protecția datelor cu caracter personal și accesul public la documente.

Ultima actualizare: 10 iulie 2019Notă juridică