Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2847(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0388/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0350

Elfogadott szövegek
PDF 128kWORD 45k
2018. szeptember 13., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
A 2018. júliusi tüzek Görögország Attika régiójában, Matiban, és az EU válasza
P8_TA(2018)0350RC-B8-0388/2018

Az Európai Parlament 2018. szeptember 13-i állásfoglalása a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról (2018/2847(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 174. cikkére,

–  tekintettel az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatra (COM(2017)0772);

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményére (UNFCCC), a Párizsi Megállapodásra, amelyet az UNFCCC feleinek 21. konferenciájának (COP21) , valamint a feleknek a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek találkozójaként szolgáló, 2015. november 30. és december 11. között Párizsban (Franciaország) megrendezett 11. konferenciájának (CMP11) 1/CP.21. számú határozata révén fogadtak el,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzek tragikus módon 99 halálos áldozatot és több száz sebesültet követeltek;

B.  mivel az említett tüzek lakóházakat pusztítottak el, ami miatt több száz embert kellett evakuálni, súlyosan károsították a helyi és regionális infrastruktúrát és környezetet, kihatottak a mezőgazdaságra, és hátrányosan érintették a gazdasági tevékenységeket, ideértve az idegenforgalmi és vendéglátói ágazatot is;

C.  mivel Európa-szerte egyre gyakoribbak, egyre súlyosabbak és egyre összetettebbek a szélsőséges aszályok és az erdőtüzek, amelyek egész Európára kihatnak, és azokat tovább súlyosbítja az éghajlatváltozás;

D.  mivel az éghajlatváltozás elleni küzdelembe való beruházás sürgős intézkedés az aszályok és az erdőtüzek megelőzése érdekében;

E.  mivel 2018 nyarán tűzvészek miatt Görögország, Svédország és Lettország egyaránt támogatásért folyamodott az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül;

1.  őszinte részvétét fejezi ki mindazok családtagjainak, akik életüket vesztették az attikai tüzekben;

2.  együttérzését fejezi ki az attikai régió tűzvész által sújtott minden lakosának;

3.  elismeréssel adózik a tűzoltók, a parti őrség, az önkéntesek és mindazok elkötelezettségének, akik életüket kockáztatták a tüzek eloltása és polgártársaik megmentése érdekében;

4.  hangsúlyozza az uniós polgári védelmi mechanizmus szerepét a repülőgépek, a járművek, az orvosi személyzet és a tűzoltók egész Európai Unióban való mozgósítása terén;

5.  emlékeztet arra, hogy a természeti katasztrófákat követően a létfontosságú infrastruktúra helyreállítására és a rehabilitációs műveletekre különböző uniós forrásokat, például az EU Szolidaritási Alapját is fel lehet használni;

6.  megismétli az uniós kohéziós alapból adható tűzmegelőzési és veszélyhelyzet-elhárítási támogatás fontosságát, és felszólítja a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki e finanszírozást, és tájékoztassák a közvéleményt az erdőtüzek kockázatairól;

7.  hangsúlyozza, hogy több tudományos kutatásra van szükség a kockázatértékelési mechanizmusok, a megelőzési és korai felismerési rendszerek és az említett jelenségek elleni küzdelem egyéb eszközei tekintetében, továbbá a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok régiók és tagállamok közötti fokozott cseréje érdekében;

8.  hangsúlyozza, hogy a Meteorológiai Világszervezet által 2018. augusztus 1-jén közzétett dokumentum(2) bizonyítja, hogy a 2018-as európai hőhullám az éghajlatváltozáshoz kapcsolódik; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tűzzenek ki célokat és hajtsanak végre olyan éghajlati szakpolitikákat, amelyek révén eleget lehet tenni a COP 21 keretében létrejött Párizsi Megállapodás értelmében vállalt kötelezettségeknek;

9.  hangsúlyozza, hogy az erdőtüzek által sújtott területeken gondoskodni kell az árvízmegelőzésről, hogy ne következzen be újabb katasztrófa;

10.  felkéri a Bizottságot, hogy a jelenlegi uniós intézkedések, például az uniós erdőgazdálkodási stratégia és az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia értékelésekor tartsa szem előtt az erdőtüzek kockázatait és az ökoszisztéma-alapú erdőgazdálkodást és tájrendezést, és igazítsa ki ezeket a stratégiákat abban az esetben, ha hiányosságokat tár fel;

11.  kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy zárják le a Parlamenttel az új uniós polgári védelmi mechanizmusról és a rescEU 2018 vége előtti létrehozásáról folytatott intézményközi tárgyalásokat;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, a tagállamok kormányainak, valamint az erdőtüzek által sújtott területek regionális hatóságainak.

(1) HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
(2) https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Utolsó frissítés: 2019. július 10.Jogi nyilatkozat