Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2849(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0384/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.9

Приети текстове :

P8_TA(2018)0351

Приети текстове
PDF 125kWORD 52k
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища
P8_TA(2018)0351RC-B8-0384/2018

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно конфликта между Израел и Палестина,

—  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини от 7 септември 2018 г. относно последните развития във връзка с планираното разрушаване на Хан ал Ахмар,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно международното хуманитарно право,

—  като взе предвид съвместното изявление на Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство от 10 септември 2018 г. относно селището Хан ал Ахмар,

—  като взе предвид Четвъртата Женевска конвенция от 1949 г., и по-специално членове 49, 50, 51 и 53 от нея,

—  като взе предвид Шестмесечния доклад относно разрушаването и конфискуването на финансирани от ЕС структури на Западния бряг, включително в Източен Йерусалим, за периода януари-юни 2018 г., публикуван от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) на 24 август 2018 г.,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 5 септември 2018 г. Върховният съд на Израел отхвърли жалбите на жителите на Хан ал Ахмар; като има предвид, че Върховният съд постанови, че съответните органи имат разрешение да реализират плана за преместване на жителите в Западен Джахалин; като има предвид, че Върховният съд позволи на израелските органи да продължат с плановете за разрушаването на Хан ал Ахмар;

Б.  като има предвид, че Хан ал Ахмар е една от 46-те бедуински общности, които ООН счита за изложени на риск от принудително прехвърляне; като има предвид, че тази общност е съставена от 32 семейства и общо 173 души, включително 92 ненавършили пълнолетие лица; като има предвид, че израелската армия е издала заповеди за разрушаването на всички постройки в селището;

В.  като има предвид, че през 2010 г. върховният съд на Израел постанови, че всички структури на Хан ал Ахмар са били построени незаконно, в нарушение на законите за териториалното устройство и зонирането, и следователно трябва да бъдат разрушени; като има предвид, че върховният съд също така подчерта, че израелските органи трябва да намерят подходящо алтернативно място за училището и за жителите на общността; като има предвид, че държавата Израел писмено е заявила, че ще предостави на семействата, които ще бъдат разселени в Западен Джахалин (Абу Дис), перспективата за изграждане на втори район за преместване на изток от Йерихон; като има предвид, че общността на Хан ал Ахмар е отказала да бъдат разселена;

Г.  като има предвид, че принудителното прехвърляне на лица, пребиваващи в окупирана територия, освен ако го изискват сигурността на населението или наложителни военни причини, е забранено съгласно Четвъртата Женевската конвенция и представлява тежко нарушение на международното хуманитарно право;

Д.  като има предвид, че израелските органи налагат на палестинските жители на зона С на Западния бряг изключително ограничителен режим на застрояване; като има предвид, че този режим прави почти невъзможно извършването на законни палестински строителни дейности в района и се използва като средство за прогонване на палестинците и разрастване на дейностите по колониално заселване; като има предвид, че израелските заселнически селища са незаконни съгласно международното право и представляват сериозна пречка пред усилията за мир; като има предвид, че съгласно международното право всяка трета страна, включително държавите — членки на ЕС, има задължението да не признава, подкрепя или подпомага заселническите селища в окупирани територии, както и задължението ефективно да им се противопоставя;

Е.  като има предвид, че Хан ал Ахмар се намира в зоната на коридора Е1 от окупирания Западен бряг; като има предвид, че запазването на статуквото в тази област е от основно значение за жизнеспособността на решението за две държави и за създаването на териториално свързана и жизнеспособна палестинска държава в бъдеще; като има предвид, че Парламентът многократно се е противопоставял на всякакви действия, подкопаващи жизнеспособността на решението за две държави, и настоятелно е призовавал двете страни да демонстрират — чрез политики и действия — истински ангажимент за постигане на решение за две държави, с цел възстановяване на доверието;

Ж.  като има предвид, че 10 държави членки подпомагат хуманитарни програми в Хан ал Ахмар, включително строежа на начално училище, като в момента има опасност от унищожаването на хуманитарна помощ в размер на 315 000 евро;

З.  като има предвид, че по данни на Службата на представителя на ЕС в Палестина, унищожаването и изземването на палестинско имущество в окупирания Западен бряг, включително в Източен Йерусалим, са продължили и през първата половина на 2018 г.; като има предвид, че съществува опасност разрушаването на Хан ал Ахмар да създаде отрицателен прецедент за десетки други бедуински общности на Западния бряг;

1.  присъединява се към призива на ЗП/ВП, Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство към израелското правителство да отмени плана за преместване, който би довел до разрушаването на Хан ал Ахмар и принудителното прехвърляне на населението на друго място; счита, че е от изключителна важност ЕС да продължи да демонстрира единомислие по този въпрос;

2.  предупреждава органите на Израел, че разрушаването на Хан ал Ахмар и принудителното прехвърляне на неговите жители биха представлявали тежко нарушение на международното хуманитарно право;

3.  изразява своята загриженост по отношение на последиците от разрушаването на Хан ал Ахмар, което допълнително би застрашило жизнеспособността на решението за две държави и би компрометирало перспективите за мир; подчертава, че защитата и запазването на жизнеспособността на решението за две държави е непосредствен приоритет за политиките и действията на ЕС по отношение на израелско-палестинския конфликт и на близкоизточния мирен процес;

4.  настоява, че ако разрушаването и изселването на населението на Хан ал Ахмар бъдат осъществени, то реакцията на ЕС трябва да бъде съразмерна със сериозността на това развитие и в съответствие с дългогодишната му подкрепа спрямо общността на Хан ал Ахмар; призовава ЗП/ВП да засили диалога на ЕС с израелските органи с оглед пълното зачитане на правата на палестинското население в зона С, както и да поиска компенсация от Израел за разрушаването на финансирана от ЕС инфраструктура;

5.  призовава израелското правителство незабавно да сложи край на политиката си на заплахи за разрушаване и на фактическо изселване спрямо бедуинските общности, живеещи в Негев и зона С от окупирания Западен бряг; подчертава, че разрушаването на къщи, училища и друга жизненоважна инфраструктура в окупираната палестинска територия, е незаконно съгласно международното хуманитарно право;

6.  припомня, че Израел носи пълната отговорност за предоставянето на необходимите услуги, включително образование, здравеопазване и социални грижи на хората, живеещи под негова окупация, в съответствие с Четвъртата Женевска конвенция;

7.  е твърдо убеден, че единственото трайно решение на конфликта в Близкия изток е създаването на две демократични държави, Израел и Палестина, съществуващи една до друга в мир в рамките на сигурни и признати граници въз основа на границата от 1967 г., като Йерусалим е столица на двете държави; осъжда всяко едностранно решение или действие, което може да попречи на перспективите за изпълнението на това решение;

8.  призовава израелските органи незабавно да спрат и преобърнат политиката си на заселване; призовава ЕС да остане постоянен в позицията си по въпроса;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за близкоизточния мирен процес, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, специалния координатор на ООН за близкоизточния мирен процес, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет.

Последно осъвременяване: 17 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност