Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2849(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0384/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.9

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0351

Přijaté texty
PDF 130kWORD 45k
Čtvrtek, 13. září 2018 - Štrasburk Konečné znění
Hrozba demolice Chán al-Ahmaru a dalších beduínských vesnic
P8_TA(2018)0351RC-B8-0384/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2018 o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o izraelsko-palestinském konfliktu,

–  s ohledem na prohlášení o aktuálním vývoji v otázce plánované demolice vesnice Chán al-Ahmar, které vydala dne 7. září 2018 místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se mezinárodního humanitárního práva,

–  s ohledem na společné prohlášení o vesnici Chán al-Ahmar, které dne 10. září 2018 vydaly Francie, Německo, Itálie, Španělsko a Spojené království,

–  s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu z roku 1949, a zejména na její články 49, 50, 51 a 53,

–  s ohledem na půlroční zprávu o demolicích a konfiskacích staveb financovaných EU na Západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma, za období od ledna do června 2018, kterou Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) zveřejnila dne 24. srpna 2018,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 5. září 2018 zamítl izraelský nejvyšší soud petici obyvatel vesnice Chán al-Ahmar; vzhledem k tomu, že podle rozhodnutí nevyššího soudu mohou příslušné orgány uskutečnit plán na přestěhování obyvatel této vesnice do Západního Džahálínu; vzhledem k tomu, že nejvyšší soud izraelským orgánům povolil realizaci plánované demolice Chán al-Ahmar;

B.  vzhledem k tomu, že Chán al-Ahmar je jednou ze 46 beduínských komunit, které jsou podle OSN velmi ohroženy násilným přesunem do centrální oblasti Západního břehu; vzhledem k tomu, že tuto komunitu tvoří 32 rodin o celkovém počtu 173 osob, včetně 92 nezletilých; vzhledem k tomu, že izraelská armáda vydala příkazy k demolici všech budov ve vesnici;

C.  vzhledem k tomu, že izraelský nejvyšší soud v roce 2010 rozhodl, že všechny budovy ve vesnici Chán al-Ahmar byly vybudovány bez povolení a v rozporu s právními předpisy týkajícími se územního plánování, a proto musí být zbourány; vzhledem k tomu, že nejvyšší soud rovněž zdůraznil, že izraelské orgány musí nalézt vhodnou alternativu pro školu a obyvatele dotčené komunity; vzhledem k tomu, že izraelský stát písemně vyhlásil, že rodinám, které se přesunou do Západního Džahálínu (Abú Dís), poskytne možnost vybudovat druhé místo pro přesídlení východně od Jericha; vzhledem k tomu, že komunita Chán al-Ahmar vysídlení odmítla;

D.  vzhledem k tomu, že podle čtvrté Ženevské úmluvy je násilný přesun obyvatel okupovaného území zakázán, pokud si to nevyžaduje bezpečnost obyvatelstva nebo naléhavé vojenské důvody, a představuje vážné porušení mezinárodního humanitárního práva;

E.  vzhledem k tomu, že izraelské orgány uplatňují vůči palestinským obyvatelům oblasti C Západního břehu Jordánu mimořádně restriktivní stavební režim; vzhledem k tomu, že tento režim v podstatě neumožňuje, aby v této oblasti Palestinci cokoli legálně postavili, a je využíván jako prostředek k vypuzení Palestinců a rozšiřování osídlování; vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva jsou izraelské osady nelegální a představují významnou překážku pro mírové úsilí; vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva nesmí žádná třetí strana, včetně členských států EU, osady na okupovaném území uznat nebo jim poskytnout pomoc či podporu a má povinnost účinně se proti nim vymezovat;

F.  vzhledem k tomu, že Chán al-Ahmar se nachází v územním sektoru E1 okupovaného Západního břehu Jordánu; vzhledem k tomu, že pro schůdnost řešení založeného na existenci dvou států a budoucí vytvoření celistvého a životaschopného palestinského státu je mimořádně důležité, aby byl v této oblasti zachován status quo; vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyslovil nesouhlas s veškerými kroky, které ohrožují životaschopnost řešení v podobě dvou států, a obě strany naléhavě vyzýval k tomu, aby v zájmu obnovení důvěry prokázaly prostřednictvím svých politik a opatření skutečné odhodlání dospět k tomuto řešení;

G.  vzhledem k tomu, že deset členských států EU podporuje humanitární programy v Chán al-Ahmar, včetně výstavby základní školy, a že je nyní humanitární pomoc EU v odhadované výši 315 000 EUR ohrožena;

H.  vzhledem k tomu, že podle úřadu zástupce EU v Palestině, pokračovalo v první polovině roku 2018 ničení a zabavování palestinských obydlí na okupovaném Západním břehu, včetně východního Jeruzaléma; vzhledem k tomu, že demolice vesnice Chán al-Ahmar představuje riziko vytvoření negativního precedentu pro desítky dalších beduínských komunit v oblasti Západního břehu;

1.  připojuje se k místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce a Francii, Německu, Itálii, Španělsku a Spojenému království, vyzývajícím izraelskou vládu, aby svůj relokační plán, který povede ke zbourání vesnice Chán al-Ahmar a nucenému odsunu jejích obyvatel na jiné místo, odložila na neurčito; domnívá se, že je nanejvýš důležité, aby EU v této záležitosti nadále vystupovala jednotně;

2.  varuje izraelské orgány, že zbourání vesnice Chán al-Ahmar a nucený odsun jejích obyvatel by představovalo vážné porušení mezinárodního humanitárního práva;

3.  vyjadřuje znepokojení nad dopadem demolice vesnice Chán al-Ahmar, která by dále ohrozila životaschopnost dvoustátního řešení a oslabila by mírové vyhlídky; opětovně opakuje, že ochrana a zachování životaschopnosti řešení založeného na existenci dvou států je bezprostřední prioritou politik a opatření EU v otázce izraelsko-palestinského konfliktu a mírového procesu na Blízkém východě;

4.  domnívá se, že – pokud by k demolici a vystěhování vesnice Chán al-Ahmar došlo –, reakce EU musí být přiměřená závažnosti tohoto vývoje a v souladu s dlouhodobou podporou EU obyvatelům vesnice Chán al-Ahmar; vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby zintenzívnila dialog EU s izraelskými orgány o plném dodržování práv palestinského obyvatelstva v oblasti C a aby od Izraele požadovala odškodnění za zničení infrastruktury financované EU;

5.  vyzývá izraelskou vládu, aby okamžitě ukončila svou politiku, kterou uplatňuje vůči beduínským komunitám žijícím v regionu Negev a v oblasti C na okupovaném Západním břehu Jordánu, kterým vyhrožuje zbouráním obydlí a skutečným vystěhováním; zdůrazňuje, že demolice obytných domů, škol a další životně důležité infrastruktury na okupovaných palestinských územích je podle mezinárodního humanitárního práva protiprávní;

6.  připomíná, že Izrael nese v souladu se čtvrtou Ženevskou úmluvou plnou odpovědnost za poskytování potřebných služeb, včetně vzdělání a zdravotní a sociální péče lidem žijícím pod jeho okupací;

7.  je i nadále pevně přesvědčen, že jediným trvalým řešením konfliktu na Blízkém východě zůstává řešení spočívající v tom, že dva demokratické státy, Izrael a Palestina, budou žít bok po boku v míru v rámci bezpečných a uznávaných hranic na základě hranice z roku 1967 a s Jeruzalémem jako hlavním městem obou států; odsuzuje jakékoli jednostranné rozhodnutí či kroky, které mohou ohrozit vyhlídky na toto řešení;

8.  vyzývá izraelské orgány, aby neprodleně zastavily a zásadně změnily svou politiku osídlování; vyzývá EU, aby byla v této otázce i nadále neochvějná;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, zvláštnímu koordinátorovi OSN pro mírový proces na Blízkém východě, Knesetu a vládě Izraele, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

Poslední aktualizace: 17. září 2019Právní upozornění