Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2069(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0291/2018

Predložena besedila :

A8-0291/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 02/10/2018 - 7.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0358

Sprejeta besedila
PDF 159kWORD 49k
Torek, 2. oktober 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos)
P8_TA(2018)0358A8-0291/2018

Sklep Evropskega parlamenta z dne 2. oktobra 2018 o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos) (2018/2069(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu, ki jo je 28. marca 2018 posredoval namestnik generalnega tožilca grškega vrhovnega sodišča, da bi se tako omogočil kazenski postopek zoper njega zaradi kaznivega dejanja neplačila dolga državi (kazenski zadevi ABM: IG 2017/11402 in EG 10-17/337, predloženi z dokumentom št. 1160350 z dne 28. marca 2018), in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 2. maja 2018,

–  po zagovoru Georgiosa Kircosa v skladu s členom 9(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013(1),

–  ob upoštevanju 62. člena ustave Helenske republike,

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0291/2018),

A.  ker je tožilstvo grškega vrhovnega sodišča zahtevalo odvzem imunitete poslancu Evropskega parlamenta Georgiosu Kircosu v zvezi s kazenskimi postopki zaradi neplačila dolga državi (več kot 200 000 EUR), v skladu z določbami člena 25(1) in (6) zakona št. 1882/1990, ki so bile nadomeščene z določbami člena 23(1) zakona št. 2523/1997, in člena 25(1) zakona št. 1882/90, ki so bile nadomeščene z določbami člena 34(1) zakona št. 3220/2004, člena 3(1) zakona št. 3943/2011, člena 20 zakona št. 4321/2015 in člena 8 zakona št. 4337/2015;

B.  ker člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

C.  ker 62. člen ustave Helenske republike določa, da se v času trajanja poslanskega mandata poslanci ne smejo preganjati, aretirati, pripreti ali se jim ne sme drugače vzeti prostost brez predhodnega soglasja parlamenta;

D.  ker je bil Georgios Kircos od 29. junija 2009 zakoniti zastopnik (izvršni direktor) družbe Free Sunday Publishing House Ltd.;

E.  ker je Georgios Kircos obtožen, da kot zakoniti zastopnik družbe Free Sunday Publishing House Ltd. ni poravnal dolga državi v višini šeststo sedemindvajset tisoč sedemsto dvainpetdeset evrov in petinšestdeset centov (627 752,65 EUR);

F.  ker domnevno kaznivo dejanje očitno nima zveze s funkcijo Georgiosa Kircosa kot poslanca Evropskega parlamenta, temveč je povezano z njegovim nekdanjim delovnim mestom direktorja časopisne hiše;

G.  ker se v zvezi s členom 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije postopek ne nanaša na mnenje ali glas, ki ga je poslanec Evropskega parlamenta izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti;

H.  ker ni razlogov za domnevo, da je bil sodni postopek sprožen z namenom, da bi se poslancu politično škodovalo (fumus persecutionis);

1.  sklene, da se Georgiosu Kircosu odvzame imuniteta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje grškim organom in Georgiosu Kircosu.

(1) Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Zadnja posodobitev: 7. oktober 2019Pravno obvestilo