Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0066(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0290/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0290/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/10/2018 - 7.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0359

Hyväksytyt tekstit
PDF 114kWORD 39k
Tiistai 2. lokakuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske ***I
P8_TA(2018)0359A8-0290/2018
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. lokakuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (kodifikaatio) (COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0139),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0116/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0290/2018),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (kodifikaatio)
P8_TC1-COD(2018)0066

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2018/1806.)

Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus