Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0066(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0290/2018

Texte depuse :

A8-0290/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/10/2018 - 7.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0359

Texte adoptate
PDF 325kWORD 48k
Marţi, 2 octombrie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație ***I
P8_TA(2018)0359A8-0290/2018
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 octombrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (text codificat) (COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0139),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0116/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(1),

–  având în vedere articolele 103 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0290/2018),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale.

(1) JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 2 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (text codificat)
P8_TC1-COD(2018)0066

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/1806.)

Ultima actualizare: 7 octombrie 2019Notă juridică