Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0036(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0281/2018

Teksty złożone :

A8-0281/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 02/10/2018 - 7.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0360

Teksty przyjęte
PDF 122kWORD 47k
Wtorek, 2 października 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Umowa o współpracy naukowo-technicznej określająca warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) ***
P8_TA(2018)0360A8-0281/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określającej warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (06534/2018),

–  uwzględniając projekt Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określającej warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (06533/2018),

–  uwzględniając wniosek o udzielenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 186 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0150/2018),

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1324 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0281/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Marokańskiego.

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2019Informacja prawna