Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0036(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0281/2018

Ingivna texter :

A8-0281/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/10/2018 - 7.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0360

Antagna texter
PDF 112kWORD 41k
Tisdagen den 2 oktober 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtal mellan EU och Marocko om vetenskapligt och tekniskt samarbete: villkor för Marockos deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) ***
P8_TA(2018)0360A8-0281/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 oktober 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av villkoren för Konungariket Marockos deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06534/2018),

–  med beaktande av utkastet till avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av villkoren för Konungariket Marockos deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (06533/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 och artikel 218.6 andra stycket a v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0150/2018),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1324 av den 4 juli 2017 om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0281/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Marocko.

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande