Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0018(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0254/2018

Внесени текстове :

A8-0254/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/10/2018 - 7.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0361

Приети текстове
PDF 451kWORD 48k
Вторник, 2 октомври 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение за въздушен транспорт между ЕС и Канада ***
P8_TA(2018)0361A8-0254/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 октомври 2018 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна (06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта за решение на Съвета (06730/2018),

—  като взе предвид Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки и Канада(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз C8‑0160/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0254/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Канада.

(1) ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 32.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация