Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0018(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0254/2018

Ingediende teksten :

A8-0254/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 02/10/2018 - 7.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0361

Aangenomen teksten
PDF 241kWORD 47k
Dinsdag 2 oktober 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
Luchtvervoersovereenkomst EU-Canada ***
P8_TA(2018)0361A8-0254/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 oktober 2018 betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds (06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (06730/2018),

–  gezien de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten(1),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0160/2018),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0254/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Canada.

(1) PB L 207 van 6.8.2010, blz. 32.

Laatst bijgewerkt op: 7 oktober 2019Juridische mededeling