Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0018(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0254/2018

Texte depuse :

A8-0254/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/10/2018 - 7.4

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0361

Texte adoptate
PDF 238kWORD 47k
Marţi, 2 octombrie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Acordul privind transportul aerian dintre UE şi Canada ***
P8_TA(2018)0361A8-0254/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 octombrie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte (06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06730/2018),

–  având în vedere Acordul privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre(1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0160/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A8-0254/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Canadei.

(1) JO L 207, 6.8.2010, p. 32

Ultima actualizare: 7 octombrie 2019Notă juridică