Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0018(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0254/2018

Ingivna texter :

A8-0254/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/10/2018 - 7.4

Antagna texter :

P8_TA(2018)0361

Antagna texter
PDF 110kWORD 41k
Tisdagen den 2 oktober 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Luftfartsavtal EU/Kanada ***
P8_TA(2018)0361A8-0254/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 oktober 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan (06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06730/2018),

–  med beaktande av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0160/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8‑0254/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Kanada.

(1) EUT L 207, 6.8.2010, s. 32

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande