Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0181(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0285/2018

Ingediende teksten :

A8-0285/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 03/10/2018 - 9.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0368

Aangenomen teksten
PDF 112kWORD 47k
Woensdag 3 oktober 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
Administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van het elektronische register *
P8_TA(2018)0368A8-0285/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 oktober 2018 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2012 betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van het elektronische register (COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0349),

–  gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0371/2018),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0285/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

Laatst bijgewerkt op: 7 oktober 2019Juridische mededeling