Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0256(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0320/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0320/2017

Viták :

PV 03/10/2018 - 15
CRE 03/10/2018 - 15

Szavazatok :

PV 04/10/2018 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0379

Elfogadott szövegek
PDF 129kWORD 51k
2018. október 4., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Az EU Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) ***I
P8_TA(2018)0379A8-0320/2017
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2018. október 4-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségének (Eurojust) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0535),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 85. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0240/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a német Bundestag, a spanyol parlament, az olasz szenátus, a holland felsőház, a lengyel szenátus, a portugál nemzetgyűlés és a román képviselőház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. június 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, valamint a Jogi Bizottság véleményére (A8-0320/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. október 4-én került elfogadásra az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségéről (Eurojust) és a 2002/187/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2013)0256

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/1727 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2019. október 7.Jogi nyilatkozat