Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0412(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0001/2018

Předložené texty :

A8-0001/2018

Rozpravy :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Hlasování :

PV 04/10/2018 - 7.6

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0380

Přijaté texty
PDF 133kWORD 52k
Čtvrtek, 4. října 2018 - Štrasburk Konečné znění
Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci ***I
P8_TA(2018)0380A8-0001/2018
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. října 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0819),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 82 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0002/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené Senátem Parlamentu České republiky v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. června 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A8-0001/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci
P8_TC1-COD(2016)0412

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/1805.)

Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění