Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0412(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0001/2018

Texte depuse :

A8-0001/2018

Dezbateri :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Voturi :

PV 04/10/2018 - 7.6

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0380

Texte adoptate
PDF 122kWORD 57k
Joi, 4 octombrie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare ***I
P8_TA(2018)0380A8-0001/2018
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0819),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 82 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0002/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Cehiei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 iunie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și al Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0001/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare
P8_TC1-COD(2016)0412

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/1805.)

Ultima actualizare: 7 octombrie 2019Notă juridică