Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2747(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0400/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0400/2018

Rasprave :

PV 03/10/2018 - 21
CRE 03/10/2018 - 21

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0384

Usvojeni tekstovi
PDF 122kWORD 51k
Četvrtak, 4. listopada 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Borba protiv carinskih prijevara i zaštita vlastitih sredstava EU-a
P8_TA(2018)0384B8-0400/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 4. listopada 2018. o borbi protiv carinskih prijevara i zaštiti vlastitih sredstava EU-a (2018/2747(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir 17. izvješće Europskog ureda za borbu protiv prijevara za 2016. godinu,

–  uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja(2) i Odluku Komisije (EU) 2018/1094 od 1. kolovoza 2018. o potvrdi sudjelovanja Nizozemske u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja(3) te Odluku Komisije (EU) 2018/1103 od 7. kolovoza 2018. o potvrdi sudjelovanja Malte u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije(5) i povezane delegirane i provedbene akte,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 7. travnja 2016. o akcijskom planu o PDV-u (COM(2016)0148),

–  uzimajući u obzir tematsko izvješće Europskog revizorskog suda br. 24/2015 od 3. ožujka 2016. naslovljeno „Borba protiv prijevara unutar Zajednice u području PDV-a: potrebno je odlučnije djelovati”,

–  uzimajući u obzir carinski postupak 42, kojim se predviđa oslobođenje od plaćanja PDV-a na robu koja se uvozi u jednu državu članicu da bi se zatim otpremila u drugu državu članicu,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(6),

–  uzimajući u obzir tematsko izvješće Europskog revizorskog suda br. 19/2017 od 5. prosinca 2017. naslovljeno „Uvozni postupci: nedostatci u pravnom okviru i nedjelotvorna provedba utječu na financijske interese EU-a”,

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za proračunski nadzor,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da tradicionalna vlastita sredstva, koja čine uglavnom carinske pristojbe na uvoz iz zemalja izvan EU-a i pristojbe na šećer, iznose oko 12,8 % vlastitih sredstava EU-a;

B.  budući da je na početku 2017. Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) zaključio istragu o slučaju carinskih prijevara u Ujedinjenoj Kraljevini, a glavni se zaključci nalaze u izvješću o aktivnostima OLAF-a za 2017.;

C.  budući da je OLAF izračunao da neplaćene carinske pristojbe na tekstil i obuću uvezenu kroz Ujedinjenu Kraljevinu iz Kine u razdoblju od 2013. do 2016. za vlastita proračunska sredstava EU-a predstavljaju gubitak od 1,987 milijardi eura;

D.  budući da je, za usporedbu, OLAF 2016. preporučio financijski povrat ukupno 631,1 milijuna EUR kao rezultat 272 provedene istrage;

E.  budući da dotična prijevara uključuje iskazivanje umanjenje vrijednosti, pri čemu uvoznici mogu ostvariti profit izbjegavanjem carina i povezanih poreza, plaćajući mnogo manje no što bi po zakonu trebali;

F.  budući da je istražnim postupkom otkrivena i utaja znatnog iznosa PDV-a povezana s uvozom kroz Ujedinjenu Kraljevinu zlouporabom odgode plaćanja PDV-a u okviru tzv. carinskog postupka 42.; budući da ukupan iznos tih gubitaka iznosi otprilike 3,2 milijarde EUR za razdoblje 2013. – 2016., što predstavlja i gubitak za proračun EU-a;

G.  budući da je OLAF dao financijsku preporuku Glavnoj upravi Komisije za proračun, administrativnu preporuku Glavnoj upravi Komisije za oporezivanje i carinsku uniju i pravosudnu preporuku državnom tužiteljstvu Ujedinjene Kraljevine za pokretanje sudskih postupaka protiv onih koji su uključeni u prijevare izbjegavanja plaćanja carine i protiv onih koji su svjesno sudjelovali u pranju prihoda od tog kaznenog djela;

H.  budući da OLAF trenutačno istražuje novi slučaj iskazivanja umanjenje vrijednosti koji se odnosi na luku Pirej u Grčkoj, koji predstavlja ozbiljan gubitak za sredstva EU-a i za koji se procjenjuje da je Italiju koštao desetke milijuna eura neplaćenog PDV-a, iako se konačan iznos može pokazati mnogo većim jer istraga još uvijek nije završena;

I.  budući da slučajevi iz Ujedinjene Kraljevine i Grčke nisu jedini te bi trebali djelovati kao pokretači za poduzimanje mjera;

J.  budući da je Europski revizorski sud istaknuo da države članice ne provode usklađenu i standardiziranu primjenu carinskih provjera i da to počinitelje prijevara može potaknuti da odaberu najslabiju kariku u lancu za uvoz robe koji uključuje prijevaru;

1.  pozdravlja postupak zbog povrede prava koji je Komisija pokrenula 8. ožujka 2018. nakon slučaja prijevare u vezi s carinskim pristojbama u Ujedinjenoj Kraljevini;

2.  poziva Komisiju da poduzme sve potrebne mjere kako bi povratila nenaplaćena vlastita sredstva EU-a i osigurala prihod za proračun EU-a;

3.  poziva Glavnu upravu za oporezivanje i carinsku uniju da poduzme mjere kako bi se spriječila buduća zlouporaba carinskog postupka 42;

4.  traži da Komisija poduzme popratne mjere nakon preporuka OLAF-a i da o tome podnese popratno izvješće te izražava žaljenje zbog činjenice da povrat sredstava može potrajati i do 10 godina;

5.  poziva Komisiju da zajamči da države članice u potpunosti poštuju odredbe Carinskog zakonika Unije, koji je stupio na snagu 1. svibnja 2016., i da pojasni sve odredbe koje bi mogle dovesti do krive interpretacije; poziva Komisiju i države članice da se pobrinu da se provedba zajedničkih pravila od strane carinskih tijela organizira na način kojim se učinkovito sprječava prijevara, uključujući kružnu prijevaru, te da se poveća kontrola u lukama, zračnim lukama, kopnenim granicama i na internetu;

6.  poziva Komisiju da doprinese završetku i financijskoj održivosti carinskih informacijskih sustava EU-a;

7.  poziva Komisiju da razvije prikladnu metodologiju i izradi periodične procjene gubitka carinskih prihoda od 2019. te da o tome svakih šest mjeseci podnese izviješće Parlamentu;

8.  poziva Vijeće da postigne brzi sporazum s Parlamentom o pravnom okviru Unije za carinske prekršaje i sankcije kako bi se prilikom razmatranja tih prekršaja mogle primjenjivati usklađene administrativne sankcije i isti kriteriji; podsjeća da je Parlament usvojio svoje stajalište još u listopadu 2016.; poziva Komisiju da olakša postizanje takvog sporazuma;

9.  izražava žaljenje zbog činjenice da nisu sve države članice EU-a pristale sudjelovati u osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja;

10.  snažno potiče Komisiju i države članice da što prije završe svoje rasprave o naporima prema provedbi konačnog sustava PDV-a, kojem je cilj uskladiti način prikupljanja i plaćanja PDV-a u cijelom EU-u kako bi se, između ostalog, izbjegle prijevare;

11.  poziva Komisiju da razvije akcijski plan kako bi se zajamčila potpuna i pravovremena provedba propisa u području PDV-a u svim državama članicama i time osigurao taj izvor vlastitih prihoda Unije;

12.  poziva Komisiju da razmotri prijenos odgovornosti carinskih tijela s nacionalne razine na razinu EU-a u pogledu jamčenja usklađenoga postupanja na svim točkama ulaza u EU, praćenja djelovanja i aktivnosti carinskih uprava te prikupljanja i obrade carinskih podataka;

13.  podržava ciljeve Uredbe (EU) br. 1294/2013 Carina 2020.(7) kako bi se carinskim tijelima pružila potpora pri zaštiti financijskih i gospodarskih interesa Unije i država članica, uključujući borbu protiv prijevara; naglašava da Komisija mora poduzeti primjerene mjere kojima se jamči zaštita financijskih interesa Unije primjenom preventivnih mjera protiv prijevara;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji.

(1) SL L 198, 28.7.2017., str. 29.
(2) SL L 283, 31.10.2017., str. 1.
(3) SL L 196, 2.8.2018., str. 1.
(4) SL L 201, 8.8.2018., str. 2.
(5) SL L 269, 10.10.2013., str. 1.
(6) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.
(7) SL L 347, 20.12.2013., str. 209.

Posljednje ažuriranje: 7. listopada 2019.Pravna napomena