Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 17. dubna 2018 - ŠtrasburkKonečné znění
 Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Libanonem: účast Libanonu na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) ***
 Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Mauriciem: rybolovná práva a finanční příspěvek ***
 Dohoda mezi EU a Norskem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty ***
 Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin
 Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I
 Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody ***I
 Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací ***I
 Energetická náročnost budov ***I
 Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí
 Rovnost žen a mužů v odvětví médií v EU
 Emancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru
 Provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu
 Zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí
 Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii
Texty
Konečné znění (347 kb)
Právní upozornění