Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 17. april 2018 - StrasbourgEndelig udgave
 Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) ***
 Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauritius: fiskerimuligheder og finansiel modydelse ***
 Aftale mellem EU og Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter ***
 En europæisk strategi til fremme af proteinafgrøder
 Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 ***I
 Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen ***I
 Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde ***I
 Bygningers energimæssige ydeevne ***I
 Gennemførelse af det syvende miljøhandlingsprogram
 Ligestilling inden for mediesektoren i EU
 Styrkelse af kvinders og pigers position gennem den digitale sektor
 Gennemførelse af instrumentet for udviklingssamarbejde, instrumentet for humanitær bistand og Den Europæiske Udviklingsfond
 Forbedring af udviklingslandenes gældsbæredygtighed
 Styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU
Tekster
Endelig udgave (325 kb)
Juridisk meddelelse