Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
L-Erbgħa, 18 ta' April 2018 - StrasburguVerżjoni finali
 L-ebda oġġezzjoni għal att delegat: Trademark tal-Unjoni Ewropea
 Perijodu għad-disa' elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali *
 Konklużjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja ***
 Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja (Riżoluzzjoni)
 Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu ***
 Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu (Protokoll Addizzjonali) ***
 L-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ ***I
 Vetturi li m’għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku ***I
 L-iskart ***I
 Ir-rimi ta' skart f'terraferma ***I
 Regoli ta' proċedura fil-qasam tar-rappurtar dwar l-ambjent ***I
 Il-politika tal-Kummissjoni dwar l-integrità, b'mod partikolari l-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea
 Progress rigward il-Patti Globali tan-NU għal migrazzjoni sikura, ordnata u regolari u dwar irrifuġjati
 Implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020
 Rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità
 Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
 Kwittanza 2016: Rapporti speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri
 Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
 Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
 Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew
 Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
 Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
 Kwittanza 2016: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
 Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
 Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
 Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
 Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
 Kwittanza 2016: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
 Kwittanza 2016: L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
 Kwittanza 2016: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)
 Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
 Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (Cedefop)
 Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
 Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)
 Kwittanza 2016: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
 Kwittanza 2016: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
 Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
 Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
 Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
 Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
 Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
 Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
 Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
 Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)
 Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
 Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)
 Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)
 Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
 Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)
 Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
 Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
 Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
 Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
 Kwittanza 2016: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)
 Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
 Kwittanza 2016: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)
 Kwittanza 2016: Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)
 Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
 Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)
 Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
 Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI)
 Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2
 Kwittanza 2016: ECSEL Impriża Konġunta
 Kwittanza 2016: Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2 )
 Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI)
 Kwittanza 2016: l-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
 Kwittanza 2016: Impriża Konġunta SESAR
 Kwittanza 2016: L-impriża Konġunta Shift2Rail (S2R JU)
Testi
Verżjoni finali (2264 kb)
Avviż legali