Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 19 april 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Vitryssland
 Filippinerna
 Situationen på Gazaremsan
 Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen *
 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism ***I
 Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I
 Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ***I
 Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
 Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2019 – Avsnitt I – Europaparlamentet
 Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak samt Martina Kušnírová
 Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen
 Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet
 Genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament
 Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
 Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa
 Genomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern
 Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning
Texter
Slutlig utgåva (417 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy