Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2177(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0299/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0299/2018

Viták :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Szavazatok :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0406

Elfogadott szövegek
PDF 152kWORD 47k
2018. október 24., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2016. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018
Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. október 24-i határozata az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2177(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Hivatal válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a Hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  tekintettel 2018. április 18-i, a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára(3), valamint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának válaszára,

–  tekintettel a Bizottság Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatósága és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal igazgatótanácsa által a Parlament 2018. április 18-i, a mentesítés elhalasztásáról szóló határozatát követően tett lépésekre, amelyek José Carreirának az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatói posztjáról való, 2018. június 6-i lemondását eredményezték,

–  tekintettel a 2018. szeptember 3-i meghallgatásra és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal új ideiglenes ügyvezető igazgatója által 2018. júniusi kinevezése óta már meghozott korrekciós intézkedésekre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0299/2018),

1.  megtagadja a mentesítést az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójától a Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 79. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 79. o.
(3) HL L 248., 2018.10.3., 195. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 132., 2010.5.29., 11. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2018. október 24-i állásfoglalása az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2177(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0299/2018),

A.  mivel az Unió minden decentralizált ügynökségének átláthatónak és az európai polgárok előtt elszámoltathatónak kell lennie az uniós szervként rájuk bízott pénzeszközök tekintetében;

B.  mivel a Parlamentnek a mentesítési eljárás tekintetében betöltött szerepét az Európai Unió működéséről szóló szerződés, a költségvetési rendelet és a pénzügyi keretszabályzat határozza meg;

1.  kiemeli az uniós költségvetés végrehajtása kapcsán a felelős, elszámoltatható és átlátható módon, az összes vonatkozó szabályzattal és rendelettel összhangban történő eljárás fontosságát;

2.  emlékeztet a Parlament költségvetési mentesítési eljárás tekintetében betöltött szerepére, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés, a költségvetési rendelet és a Parlament eljárási szabályzata határoz meg;

3.  üdvözli, hogy a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítési határozat elhalasztásáról szóló, 2018. április 18-i első határozat a Bizottság Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatósága, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (a továbbiakban: a Hivatal) igazgatótanácsa és a Hivatal új ideiglenes ügyvezető igazgatója által hozott határozott korrekciós intézkedéseket eredményezte;

4.  elismeri, hogy – a Hivatal korábbi vezetésével szembeni az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) -vizsgálat lezárása kivételével – az eddig megtett korrekciós intézkedések részben reagáltak a mentesítés elhalasztásáról szóló, 2018. április 18-i parlamenti határozatban ismertetett fenntartásokra;

Az OLAF által végzett, folyamatban lévő vizsgálat

5.  emlékeztet rá, hogy jelenleg folyamatban van egy OLAF-vizsgálat a Hivatal több, korábban vagy jelenleg közép- vagy felsővezetői pozíciót betöltő munkatársa ellen;

6.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az igazgatótanács 2018. június 6-án úgy határozott, hogy azonnali hatállyal felmenti hivatalából az ügyvezető igazgatót; üdvözli az ideiglenes ügyvezető igazgató kinevezését, akire az OLAF vizsgálata nem terjed ki; sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy az igazgatótanács nem hozta meg már sokkal korábban ezt az intézkedést saját kezdeményezésére, amivel a mentesítési eljárás késedelme elkerülhető lett volna;

7.  üdvözli az ideiglenes ügyvezető igazgató által a Hivatal irányítási struktúrájának javítása, az átláthatóság helyreállítása és a bizalomépítés érdekében eddig megtett intézkedéseket; hangsúlyozza az ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét illetően korábban kimutatott hiányosságokkal szembeni fellépés fontosságát; felhívja a Hivatalt, hogy készítsen átfogó és részletes ütemtervet a következő lépésekről; ezenkívül felszólítja a Hivatalt ezzel összefüggésben arra, hogy az ütemtervbe foglaljon bele egy, a vezetésbe vetett bizalom helyreállítását szolgáló világos tervet, különös tekintettel arra, hogy a hozzáértő és hatékony irányítás kulcsfontosságú a Hivatalt általában érintő kihívások fényében, főként annak érdekében, hogy a 2018-ban és 2019-ben előirányzott jelentős számú új munkatárs felvétele és képzése olyan szinten valósuljon meg, hogy a Hivatal megfelelően motivált és magas színvonalú személyzettel rendelkezzen, csökkenjen a személyzeti fluktuáció, és sikerüljön fenntartani a személyzet szaktudásának és tapasztalatának szintjét;

8.  felhívja az OLAF-ot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a vizsgálat eredményéről, amint azt lezárta;

9.  felszólítja a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságát, hogy építse be az OLAF-jelentés eredményeit a Hivatal 2017-es mentesítési jelentésébe, és ezáltal biztosítsa, hogy a Hivatalnak címzett lehetséges új ajánlásokat teljes körűen végrehajtsák;

Az alapul szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló korlátozott vélemény alapja

10.  emlékeztet rá, hogy az öt olyan jelentős 2016-os közbeszerzési eljárás közül, amelyek esetében ezen év során kifizetések merültek fel, a Számvevőszék kettővel kapcsolatban lényeges megállapításokat tett, ami arra utal, hogy a Hivatal nem jár el kellő szigorral közbeszerzési eljárásai során;

11.  elvárja, hogy minden lehetséges intézkedést tegyenek meg a 2016. évi költségvetési évben történt 920 561 EUR (az utazási szolgáltatások beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás), illetve 592 273 EUR (a migrációs válsággal kapcsolatos tevékenységéhez nyújtandó munkaerő-közvetítési szolgáltatásokra vonatkozó keretszerződés) összegű szabálytalan kifizetések visszatérítésére;

12.  továbbra is aggodalmát fejezi ki a kifizetett utazási költségtérítések alakulása miatt; megjegyzi, hogy a visszatérítések összege 2014-ben 997 506 EUR, 2015-ben 987 515 EUR, 2016-ban pedig 1 012 147 EUR volt; megjegyzi, hogy az „A” kategóriába tartozó résztvevőknek meghatározott feladatokat kell ellátniuk az üléseken; tudomásul veszi az A-kategóriás visszatérítéseknek a 2014. évi 69%-hoz képest 2015-ben 52%-ra, 2016-ban pedig 37%-ra való csökkenését; aggodalmát fejezi ki azon nyilvánvaló ellentmondás miatt, hogy a Hivatalnak egyre nagyobb a munkaterhelése, ugyanakkor az A-kategóriájú résztvevők száma egyre kisebb; hangsúlyozza, hogy az utazási költségtérítések összegének növekedése és az A-kategóriájú résztvevők számának csökkenése önkényes visszatérítési rendszerre utalhat;

13.  ismételten megjegyzi, hogy a Hivatal munkaprogramjában szerepel, hogy a Hivatal egyes tagállamok „fogadóállomásain” operatív támogatási tevékenységet folytat; hangsúlyozza e tevékenység fontosságát és azt, hogy tágabb értelemben az egész Unióra nézve következményekkel jár, ha a feladatokat nem megfelelően tervezik meg, irányítják és hajtják végre; határozottan sürgeti a Hivatal munkatársait, hogy megfelelően lássák el az igazgatási ügyekkel és a helyszíni munkával kapcsolatos feladataikat;

14.  sajnálatát fejezi ki a fent említett közbeszerzési eljárásokban feltárt hibák következtében a Hivatal tekintélyében okozott kár miatt; megismétli, hogy csak akkor biztosítható hatékony ellenőrzés, ha teljes mértékben átláthatóak ezek az eljárások;

15.  üdvözli, hogy a Hivatal cselekvési terveket készített a Számvevőszék által azonosított problémák orvoslására, nevezetesen:

   az utazási szolgáltatások beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás (FCM utazási iroda) helyett nyílt eljárást bonyolítottak le, amely lezárult és új szerződés megkötéséhez vezetett;
   a Görögországban munkaerő-közvetítési szolgáltatások nyújtására vonatkozó keretszerződés (Randstad) helyett nyílt eljárást bonyolítottak le, amely lezárult és új szerződés megkötéséhez vezetett;

16.  üdvözli a Hivatal közbeszerzési eljárások megerősítését célzó intézkedéseit, különösen azt, hogy a közbeszerzés területére vezető pozíciójú, illetve kiegészítő támogató személyzetet helyezett;

o
o   o

17.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. április 18-i állásfoglalására(1).

(1) HL L 248., 2018.10.3., 393. o.

Utolsó frissítés: 2019. december 10.Jogi nyilatkozat