Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0336(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0316/2018

Внесени текстове :

A8-0316/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.8

Приети текстове :

P8_TA(2018)0407

Приети текстове
PDF 118kWORD 49k
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Подкрепа за структурните реформи в държавите членки ***I
P8_TA(2018)0407A8-0316/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки (COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.

Правна информация