Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0407(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0348/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0348/2017

Viták :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Szavazatok :

PV 24/10/2018 - 11.15

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0414

Elfogadott szövegek
PDF 131kWORD 48k
2018. október 24., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
A Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából történő használata ***I
P8_TA(2018)0414A8-0348/2017
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. október 24-i jogalkotási állásfoglalása a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából történő használatáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0881),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0532/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. június 19-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A8-0348/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja az Európai Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. október 24-én került elfogadásra a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról szóló, (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0407

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/1860 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament és a Tanács nyilatkozata (Írországról/a visszatérésről)

Az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy – kezdeményezési jogának sérelme nélkül – amint Írország részt vesz a 2008/115/EK irányelvben, a Szerződésekkel és a megfelelő jegyzőkönyvekkel összhangban értékelje a jogi helyzetet, és szükség szerint terjesszen elő jogalkotási javaslatot annak érdekében, hogy lehetővé tegye a visszatéréssel kapcsolatos, Írország és a többi tagállam közötti együttműködés SIS-en keresztül történő végrehajtását.

Utolsó frissítés: 2019. december 10.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat