Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0173(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0307/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0307/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 24/10/2018 - 11.16

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0415

Elfogadott szövegek
PDF 146kWORD 44k
2018. október 24., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolása *
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

Az Európai Parlament 2018. október 24-i jogalkotási állásfoglalása az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0334),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0269/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0307/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát ;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)   A C-30/17. sz., Kompania Piwowarska ügyben 2018. május 17-én hozott ítéletében1a a Bíróság a Plato-fok mértékének kiszámításáról rendelkezett.
________________
1a A Bíróságnak a C-30/17. sz., Kompania Piwowarska ügyben, 2018. május 17-én hozott ítélete, ECLI:EU:C:2018:325.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
92/83/EGK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 1a albekezdés
A Plato-fok mérése céljából a sör minden összetevőjét figyelembe kell venni, beleértve az erjesztést követően hozzáadott összetevőket is.;
A Plato-fok mérése céljából a sör minden összetevőjét figyelembe kell venni, kivéve az erjesztés befejeződését követően hozzáadott összetevőket.
Utolsó frissítés: 2019. december 10.Jogi nyilatkozat