Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2017/0114(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0202/2018

Testi mressqa :

A8-0202/2018

Dibattiti :

PV 24/10/2018 - 21
CRE 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 21

Votazzjonijiet :

PV 25/10/2018 - 13.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0423

Testi adottati
PDF 854kWORD 88k
Il-Ħamis, 25 ta' Ottubru 2018 - Strasburgu Verżjoni proviżorja
Il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi ***I
P8_TA-PROV(2018)0423A8-0202/2018

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0275),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 91(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0171/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mill-Kunsill Federali Awstrijak, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-18 ta' Ottubru 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-1 ta' Frar 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0202/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)
(1a)  F'dik il-White Paper, il-Kummissjoni stabbiliet skadenza sal-2020 biex "tipproċedi lejn internalizzazzjoni sħiħa u obbligatorja tal-ispejjeż esterni (inklużi l-istorbju, it-tniġġis lokali u l-konġestjoni apparti l-irkupru obbligatorju tal-ispejjeż tat-tkagħbir bl-użu) għat-trasport bit-triq u bil-ferrovija".
Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 1b (ġdida)
(1b)   Il-moviment tal-vetturi tal-merkanzija u tal-passiġġieri huwa fattur li jikkontribwixxi għall-emissjoni ta' sustanzi li jniġġsu fl-atmosfera. Tali sustanzi li jniġġsu, li għandhom impatt kbir ħafna fuq is-saħħa tan-nies u jwasslu għad-deterjorament tal-kwalità tal-arja ambjentali fl-Ewropa, jinkludu l-PM2,5, l-NO2 u l-O3. Fl-2014, dawk it-tliet sustanzi li jniġġsu kkaġunaw rispettivament 399 000, 75 000 u 13 600 każ ta' mewt prematur fl-Unjoni minħabba esponiment fit-tul, skont l-estimi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent ippubblikati fl-2017.
Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 1c (ġdida)
(1c)   Skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, l-istorbju mit-traffiku fit-toroq waħdu huwa t-tieni fattur ta' stress ambjentali l-aktar dannuż fl-Ewropa, eżatt wara t-tniġġis tal-arja. Mill-inqas 9 000 każ ta' mewt prematur fis-sena jistgħu jiġu attribwiti lill-mard tal-qalb ikkawżat mill-istorbju mit-traffiku.
Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 1d (ġdida)
(1d)   Skont ir-rapport tal-2017 tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent dwar il-kwalità tal-arja fl-Ewropa, fl-2015 it-trasport bit-triq kien is-settur bl-aktar emissjonijiet ta' NOx u t-tieni għas-sustanzi li jniġġsu li jkunu ġejjin mill-iswed tal-karbonju.
Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 3
(3)  Il-vetturi heavy-duty kollha għandhom impatt sinifikanti fuq l-infrastruttura tat-toroq u jikkontribwixxu għat-tniġġis tal-arja filwaqt li l-vetturi light-duty huma s-sors tal-maġġoranza tal-impatti ambjentali u soċjali negattivi mit-trasport bit-triq fir-rigward tal-emissjonijiet u l-konġestjoni. Fl-interess tat-trattament ugwali u l-kompetizzjoni ġusta, jenħtieġ li jiġi żgurat li l-vetturi li sa issa mhumiex koperti mill-qafas stabbilit fid-Direttiva 1999/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15, fir-rigward tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utenti, jiġu inklużi f'dan il-qafas. Għalhekk, jenħtieġ li l-kamp ta' applikazzjoni ta' dik id-Direttiva jiġi estiż għall-vetturi heavy-duty minbarra dawk maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija u għall-vetturi light-duty, inklużi l-karozzi tal-passiġġieri.
(3)  Il-vetturi kollha għandhom impatt sinifikanti fuq l-infrastruttura tat-toroq u jikkontribwixxu għat-tniġġis tal-arja, u l-vetturi ħfief huma s-sors tal-maġġoranza tal-impatti ambjentali u soċjali negattivi mit-trasport bit-triq fir-rigward tal-emissjonijiet u l-konġestjoni. Fl-interess tat-trattament ugwali u l-kompetizzjoni ġusta, jenħtieġ li jiġi żgurat li l-vetturi li sa issa mhumiex koperti mill-qafas stabbilit fid-Direttiva 1999/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utenti, jiġu inklużi f'dan il-qafas. Għalhekk, jenħtieġ li l-kamp ta' applikazzjoni ta' dik id-Direttiva jiġi estiż għall-vetturi heavy-duty minbarra dawk maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija u għall-vetturi light-duty u l-karozzi tal-passiġġieri. It-tariffi għall-karozzi tal-passiġġieri jistgħu jiġu aġġustati sabiex tiġi evitata penalizzazzjoni eċċessiva tal-utenti frekwenti. Għal raġunijiet ta' trattament ugwali, jenħtieġ li t-tariffi jiġu applikati b'mod mhux diskriminatorju, abbażi tal-kategorija tal-vettura, kif ukoll b'mod differenti, skont l-impatt tal-vettura fuq l-infrastrutturi u fuq l-ambjent u s-soċjetà, u skont il-qagħda soċjoekonomika ta' ċerti utenti li ma jkollhom ebda għażla ħlief li jużaw it-triq biex jaslu fil-post tax-xogħol tagħhom.
Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)
(3a)  Biex jiġi stabbilit suq intern tat-trasport bit-triq b'kundizzjonijiet ekwi, jenħtieġ li r-regoli jiġu applikati b'mod uniformi. Wieħed mill-għanijiet ewlenin ta' din id-Direttiva huwa l-eliminazzjoni ta' distorsjonijiet tal-kompetizzjoni bejn l-utenti. Għaldaqstant, il-vannijiet li jittrasportaw merkanzija bit-triq jenħtieġ li jiġu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tat-tariffi applikati għall-vetturi heavy-duty.
Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 3b (ġdida)
(3b)  Sabiex tiġi żgurata l-proporzjonalità ta' din il-miżura, huwa importanti li jiġu inklużi biss il-vannijiet użati biex jittrasportaw merkanzija bit-triq li huma rregolati bir-Regolamenti (UE) Nru 1071/20091a u 1072/20091b tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u bir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill1c.
_________________
1a Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51).
1b Ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72).
1c Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1).
Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 4
(4)  Il-ħlasijiet fuq l-utenti abbażi tal-ħin, min-natura tagħhom, ma jirriflettux l-ispejjeż tal-infrastruttura li fil-fatt jiġġarbu u, għal raġunijiet simili, mhumiex effikaċi bħala inċentiv għal operazzjonijiet aktar nodfa u aktar effiċjenti, jew it-tnaqqis tal-konġestjoni. Għalhekk, jenħtieġ li dawn jitnaqqsu gradwalment b'tariffi abbażi tad-distanza, li jkunu aktar ġusti, aktar effiċjenti u aktar effikaċi.
(4)  Il-ħlasijiet fuq l-utenti abbażi tal-ħin, min-natura tagħhom, ma jirriflettux l-ispejjeż tal-infrastruttura li fil-fatt jiġġarrbu u, għal raġunijiet simili, mhumiex effikaċi bħala inċentiv għal operazzjonijiet aktar nodfa u aktar effiċjenti, jew it-tnaqqis tal-konġestjoni. Għall-vetturi tqal, il-ħlasijiet fuq l-utenti abbażi tal-ħin għalhekk jenħtieġ li jitnaqqsu gradwalment b'tariffi abbażi tad-distanza, li jkunu aktar ġusti, aktar effiċjenti u aktar effikaċi.
Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)
(4a)   Sabiex ikun żgurat li din is-sostituzzjoni gradwali tal-ħlasijiet fuq l-utenti abbażi tal-ħin bi ħlasijiet abbażi tad-distanza ma ssirx ostaklu ulterjuri għall-aċċess għas-swieq Ewropej ewlenin tat-trasport minn pajjiżi u reġjuni periferiċi, jenħtieġ li mill-iktar fis possibbli titqiegħed fis-seħħ sistema ta' kumpens sabiex tagħmel tajjeb għall-ispejjeż miżjuda u b'hekk jiġi evitat telf sinifikanti ta' kompetittività.
Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 4b (ġdida)
(4b)   Sabiex jiġi evitat li t-traffiku jibda juża t-toroq mingħajr ħlas għall-użu tagħhom, li jista' jkollu impatt kbir ħafna fuq is-sikurezza tat-toroq u fuq l-użu ottimali tan-netwerk tat-toroq, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jimponu ħlasijiet għall-użu fit-toroq kollha li jkunu f'kompetizzjoni diretta man-netwerks trans-Ewropej.
Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 4c (ġdida)
(4c)   Il-ħlasijiet fuq l-utenti abbażi tal-ħin iħeġġu lis-sewwieqa jivvjaġġaw aktar meta l-vignette tagħhom tkun valida, u b'hekk jiġi applikat b'mod żbaljat il-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" u "min juża jħallas".
Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 4d (ġdida)
(4d)  Sabiex jiġi żgurat li din id-Direttiva tiġi applikata sew, l-oqfsa kuntrattwali li jirregolaw il-kuntratti ta' konċessjoni fir-rigward tal-ġbir ta' tariffi tat-triq jenħtieġ li, b'kusiderazzjoni xierqa tad-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jiffaċilitaw l-adattabbiltà ta' dawk il-kuntratti skont it-tibdil tal-qafas regolatorju tal-Unjoni.
Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 4e (ġdida)
(4e)   F'dan ir-rigward, jenħtieġ li titqies il-possibbiltà li l-ispejjeż miżjuda minħabba l-periferiċità jiġu kkumpensati permezz ta' faċilitajiet fir-rigward tal-aċċess għal flotot aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija u tal-istabbiliment prijoritarju ta' infrastruttura esklużiva jew ta' teknoloġiji bħal awtostradi elettriċi. Dawk il-faċilitajiet ta' kumpens jistgħu jiffurmaw parti mill-FNE futura wara l-2020.
Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 5
(5)  Sabiex tiġi żgurata l-aċċettazzjoni mill-utenti tal-iskemi futuri tal-pedaġġ tat-toroq, jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew jintroduċu sistemi adegwati għall-ġbir tal-ħlasijiet bħala parti minn pakkett usa' ta' servizzi ta' mobbiltà. Sistemi bħal dawn għandhom jiżguraw distribuzzjoni ġusta tal-ispejjeż tal-infrastruttura u jirriflettu l-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas". Jenħtieġ li l-Istati Membri li jintroduċu sistema ta' din ix-xorta jiżguraw li din tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
(5)  Sabiex tiġi żgurata l-aċċettazzjoni mill-utenti tal-iskemi futuri tal-pedaġġ tat-toroq, jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew jintroduċu sistemi adegwati għall-ġbir tal-ħlasijiet bħala parti minn pakkett usa' ta' servizzi ta' mobbiltà. Sistemi bħal dawn jenħtieġ li jiżguraw distribuzzjoni ġusta tal-ispejjeż tal-infrastruttura u jirriflettu l-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" u jinkorporaw arranġamenti għad-delimitazzjoni tal-irċevuti mill-ħlasijiet fuq l-utenti. F'dak ir-rigward, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu liberi wkoll li jimponu ħlasijiet għall-użu fit-toroq li ma jiffurmawx parti min-netwerk ewlieni tat-trasport. Jenħtieġ li l-Istati Membri li jintroduċu sistema ta' din ix-xorta jiżguraw li din tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)
(5a)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jiġu mħeġġa jqisu l-fatturi soċjoekonomiċi meta japplikaw skemi ta' tariffi għall-infrastruttura tat-toroq għall-karozzi tal-passiġġieri.
Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 5b (ġdida)
(5b)   L-impożizzjoni ta' ħlasijiet fuq l-utenti kollha tat-triq b'mezzi elettroniċi tinvolvi l-ġbir u l-ħżin fuq skala enormi ta' data personali, li tista' tintuża wkoll biex jitfasslu profili komprensivi tal-movimenti. Meta jimplimentaw din id-Direttiva, l-Istati Membri u l-Kummissjoni jenħtieġ li jqisu sistematikament il-prinċipji tal-limitazzjoni tal-iskop u tal-minimizzazzjoni tad-data. Għalhekk jenħtieġ li s-soluzzjonijiet tekniċi għal-ġbir ta' data b'rabta mal-impożizzjoni ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq jinkorporaw possibbiltajiet ta' ħlas anonimizzat, kriptat jew bil-quddiem.
Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 5c (ġdida)
(5c)  It-taxxi fuq il-vetturi jistgħu jaġixxu bħala ostaklu għall-introduzzjoni ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq. Sabiex tiġi appoġġata l-introduzzjoni tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq, jenħtieġ li l-Istati Membri jingħataw aktar lok biex inaqqsu malajr it-taxxi fuq il-vetturi, jiġifieri billi jitnaqqsu kemm jista' jkun malajr ir-rati minimi stipulati fid-Direttiva 1999/62/KE.
Emenda 20
Proposta għal direttiva
Premessa 5d (ġdida)
(5d)  Huwa ta' importanza partikolari li l-Istati Membri jistabbilixxu sistema ta' ħlasijiet ġusta li ma tippenalizzax lill-utenti ta' vetturi privati li, minħabba l-post tar-residenza tagħhom f'żona rurali jew f'żoni li diffiċli li wieħed jaċċedi għalihom jew iżolati, ikollhom bilfors jużaw b'mod aktar regolari toroq prinċipali soġġetti għal ħlasijiet. Skont il-politika ta' żvilupp territorjali, jenħtieġ li l-Istati Membri jimponu ħlasijiet imnaqqsa fuq l-utenti minn żoni bħal dawn.
Emenda 21
Proposta għal direttiva
Premessa 6
(6)  Bħal fil-każ ta' vetturi heavy-duty, huwa importanti li jiġi żgurat li kwalunkwe tariffa abbażi tal-ħin li tiġi applikata għall-vetturi light-duty tkun proporzjonata, inkluż fir-rigward ta' perjodi tal-użu ta' iqsar minn sena. F'dak ir-rigward, jeħtieġ li jitqies il-fatt li vetturi light-duty għandhom xejriet tal-użu differenti minn dawk ta' vetturi heavy-duty. Il-kalkolu ta' tariffi proporzjonati abbażi tal-ħin jista' jkun ibbażat fuq id-dejta disponibbli dwar ix-xejriet tal-vjaġġi.
(6)  Bħal fil-każ ta' vetturi heavy-duty, huwa importanti li jiġi żgurat li, jekk l-Istati Membri jintroduċu kwalunkwe tariffa abbażi tal-ħin li tiġi applikata għall-vetturi light-duty, din tkun proporzjonata, inkluż fir-rigward ta' perjodi tal-użu ta' iqsar minn sena. F'dak ir-rigward, jeħtieġ li jitqies il-fatt li vetturi light-duty għandhom xejriet tal-użu differenti minn dawk ta' vetturi heavy-duty. Il-kalkolu ta' tariffi proporzjonati abbażi tal-ħin jista' jkun ibbażat fuq id-data disponibbli dwar ix-xejriet tal-vjaġġi, sakemm jiżgura n-nondiskriminazzjoni.
Emenda 22
Proposta għal direttiva
Premessa 7
(7)  Skont id-Direttiva 1999/62/KE, tariffa għall-ispejjeż esterni tista' tiġi imposta fuq livell qrib għall-ispiża marġinali soċjali tal-użu tal-vettura kkonċernata. Intwera li dak il-metodu huwa l-aktar mod ġust u effiċjenti biex jitqiesu l-impatti ambjentali u tas-saħħa negattivi tat-tniġġis tal-arja u tal-istorbju ġġenerati minn vetturi heavy-duty, u jkun jiżgura kontribuzzjoni ġusta mill-vetturi heavy-duty biex jintlaħqu l-istandards tal-UE għall-kwalità tal-arja, kif ukoll kwalunkwe limitu jew mira applikabbli għall-istorbju. Għalhekk, jenħtieġ li l-applikazzjoni ta' tariffi bħal dawn tiġi ffaċilitata.
(7)  Skont id-Direttiva 1999/62/KE, tariffa għall-ispejjeż esterni konsistenti mal-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" jenħtieġ li tiġi imposta fuq livell qrib għall-ispiża marġinali soċjali tal-użu tal-vettura kkonċernata. Intwera li dak il-metodu huwa l-aktar mod ġust u effiċjenti biex jitqiesu l-impatti ambjentali u tas-saħħa negattivi tat-tniġġis tal-arja u tal-istorbju ġġenerati minn vetturi heavy-duty, u jkun jiżgura kontribuzzjoni ġusta mill-vetturi heavy-duty biex jintlaħqu l-istandards tal-UE għall-kwalità tal-arja, kif ukoll kwalunkwe limitu jew mira applikabbli għall-istorbju. Għalhekk, jenħtieġ li l-applikazzjoni ta' tariffi bħal dawn tiġi ffaċilitata.
Emenda 23
Proposta għal direttiva
Premessa 8
(8)  Għal dan l-għan, jenħtieġ li t-tariffi massimi tal-medja ponderata għall-ispejjeż esterni tiġi ssostitwita mill-valuri ta' referenza aġġornati fid-dawl tal-inflazzjoni, il-progress xjentifiku li jkun sar biex jiġu stmati l-ispejjeż esterni tat-trasport bit-triq u l-evoluzzjoni tal-kompożizzjoni tal-flotta.
(8)  Għal dan l-għan, jenħtieġ li tiġi introdotta l-possibbiltà li tiġi applikata tariffa għall-ispejjeż esterni fuq in-netwerks li mhumiex koperti minn tariffa għall-infrastruttura u t-tariffi massimi tal-medja ponderata għall-ispejjeż esterni jenħtieġ li jiġu sostitwiti bil-valuri minimi aġġornati fid-dawl tal-inflazzjoni, il-progress xjentifiku li jkun sar biex jiġu stmati l-ispejjeż esterni tat-trasport bit-triq u l-evoluzzjoni tal-kompożizzjoni tal-flotta.
Emenda 24
Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)
(8a)  Sabiex jintlaħaq l-objettiv tal-White Paper dwar it-Trasport li jkun hemm applikazzjoni sħiħa tal-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas", jenħtieġ li jiġi żgurat li, fin-netwerks koperti minn tariffa għall-infrastruttura, tapplika tariffa għall-ispejjeż esterni għall-vetturi heavy-duty u għall-vannijiet li jittrasportaw merkanzija bit-triq.
Emenda 25
Proposta għal direttiva
Premessa 8b (ġdida)
(8b)  Sabiex jiġi żgurat użu mill-ġdid xieraq tad-dħul mit-tariffi għall-ispejjeż esterni, ikun xieraq li dak id-dħul jerġa' jiġi investit fis-settur tal-infrastruttura tat-trasport sabiex jiġu promossi modi ta' trasport aktar sostenibbli b'impatt ambjentali iżgħar.
Emenda 27
Proposta għal direttiva
Premessa 9
(9)  Il-varjazzjoni tat-tariffi għall-infrastruttura skont il-klassijiet tal-emissjonijiet Euro kkontribwiet għall-użu ta' vetturi aktar nodfa. Madankollu, bit-tiġdid tal-flotot tal-vetturi, huwa mistenni li l-varjazzjoni tat-tariffi fuq din il-bażi fin-netwerk interurban tiskadi sa tmiem l-2020 u għalhekk jenħtieġ li titneħħa gradwalment sa dak iż-żmien. Mill-istess mument, jenħtieġ li l-impożizzjoni ta' tariffi għall-ispejjeż esterni tiġi applikata b'mod aktar sistematiku bħala mezz immirat lejn l-irkupru tal-ispejjeż esterni fir-rigward ta' sitwazzjonijiet fejn dan huwa tal-ogħla importanza.
(9)  Il-varjazzjoni tat-tariffi għall-infrastruttura skont il-klassijiet tal-emissjonijiet Euro kkontribwiet għall-użu ta' vetturi aktar nodfa. Madankollu, bit-tiġdid tal-flotot tal-vetturi, huwa mistenni li l-varjazzjoni tat-tariffi fuq din il-bażi fin-netwerk interurban issir inqas effettiva sa tmiem l-2020 u għalhekk jenħtieġ li titneħħa gradwalment sa dak iż-żmien. Mill-istess mument, jenħtieġ li l-impożizzjoni ta' tariffi għall-ispejjeż esterni tiġi applikata b'mod aktar sistematiku bħala mezz immirat lejn l-irkupru tal-ispejjeż esterni fir-rigward ta' sitwazzjonijiet fejn dan huwa tal-ogħla importanza.
Emenda 28
Proposta għal direttiva
Premessa 12
(12)  Sabiex jitħeġġeġ l-użu tal-vetturi l-aktar nodfa u effiċjenti, jenħtieġ li l-Istati Membri japplikaw ħlasijiet għall-użu tat-triq u ħlasijiet fuq l-utenti mnaqqsa ferm għal dawk il-vetturi.
(12)  Sabiex jitħeġġeġ l-użu tal-vetturi l-aktar nodfa u effiċjenti, jenħtieġ li l-Istati Membri japplikaw ħlasijiet għall-użu tat-triq u ħlasijiet fuq l-utenti mnaqqsa ferm għal dawk il-vetturi. Sabiex tiġi ffaċilitata u titħaffef l-implimentazzjoni ta' skemi bħal dawn, jenħtieġ li dak it-tnaqqis jiġi applikat indipendentement mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) .../... li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 595/2009 fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni tal-emissjonijiet ta' CO2 u l-konsum tal-fjuwil minn vetturi heavy-duty. Il-vetturi b'żero emissjonijiet jenħtieġ li ma jkunux soġġetti għal xi tariffa għall-ispejjeż esterni relatata mat-tniġġis tal-arja.
Emenda 29
Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)
(12a)   It-tranżitu trans-Alpin jirrappreżenta problema partikolari għar-reġjuni affettwati, fil-forma ta' tniġġis mill-istorbju u tal-arja u ta' tkagħbir bl-użu fuq l-infrastruttura, problema li ssir ferm akbar minħabba l-kompetizzjoni mal-kurituri fil-qrib f'dak li jirrigwarda l-prezzijiet. Għalhekk jenħtieġ li r-reġjuni affettwati u l-Istati Membri jingħataw marġni wiesa' ta' flessibbiltà f'dak li jirrigwarda t-tariffi għall-ispejjeż esterni u l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' ġestjoni tat-traffiku, anke bil-għan li jiġu evitati effetti ta' spostament mhux mixtieqa u li t-traffiku jiġi ddevjat bejn il-kurituri.
Emenda 30
Proposta għal direttiva
Premessa 13
(13)  Il-konġestjoni tat-toroq, li għaliha jikkontribwixxu l-vetturi bil-mutur kollha bi proporzjonijiet differenti, tirrappreżenta spiża ta' madwar 1 % tal-PDG. Parti sinifikanti ta' din l-ispiża tista' tiġi attribwita lill-konġestjoni interurbana. Għalhekk jenħtieġ li tiġi permessa tariffa speċifika marbuta mal-konġestjoni, bil-kundizzjoni li tiġi applikata għall-kategoriji kollha tal-vetturi. Sabiex tkun effikaċi u proporzjonata, jenħtieġ li t-tariffa tiġi kkalkulata abbażi tal-ispiża marġinali tal-konġestjoni u ddifferenzjata skont il-post, il-ħin u l-kategorija tal-vettura. Sabiex jiġi massimizzat l-effett pożittiv tat-tariffi għall-konġestjoni, jenħtieġ li d-dħul korrispondenti jiġi allokat għal proġetti li jindirizzaw is-sorsi tal-problema.
(13)  Il-konġestjoni tat-toroq, li għaliha jikkontribwixxu l-vetturi bil-mutur kollha bi proporzjonijiet differenti, tirrappreżenta spiża ta' madwar 1 % tal-PDG. Parti sinifikanti ta' din l-ispiża tista' tiġi attribwita lill-konġestjoni interurbana. Għalhekk jenħtieġ li tiġi permessa tariffa speċifika marbuta mal-konġestjoni, bil-kundizzjoni li tiġi applikata għall-kategoriji kollha tal-vetturi. Sabiex tkun effikaċi, proporzjonata u nondiskriminatorja, jenħtieġ li t-tariffa tiġi kkalkulata abbażi tal-ispiża marġinali tal-konġestjoni u ddifferenzjata skont il-post, il-ħin u l-kategorija tal-vettura. Bl-istess mod, jenħtieġ li jinstabu formuli li jibbilanċaw u jikkumpensaw u li ma jiddiskriminawx kontra ħaddiema li jgħixu fil-periferiji tal-bliet, li diġà jkollhom iġarrbu l-ispejjeż kemm tal-ħlasijiet fuq l-utenti kif ukoll tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq. Sabiex jiġi massimizzat l-effett pożittiv tat-tariffi għall-konġestjoni, jenħtieġ li d-dħul korrispondenti jiġi allokat għal proġetti li jindirizzaw is-sorsi tal-problema.
Emenda 31
Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)
(13a)  Sabiex jgħinu fis-salvagwardja tal-wirt awtomobilistiku tal-Unjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jqiegħdu l-vetturi ta' interess storiku f'kategorija speċjali għall-finijiet tal-aġġustament tad-diversi tariffi li jridu jitħallsu skont din id-Direttiva.
Emenda 32
Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)
(15a)  Minħabba l-livell għoli tal-ispejjeż esterni tal-inċidenti, li jammontaw għal għexieren ta' biljuni ta' euro kull sena, b'rabta mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2008/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a rigward il-kalkolu tal-ispiża soċjali medja ta' inċidenti fatali u serji, l-Istati Membri jenħtieġ li jingħataw il-possibbiltà li jinternalizzaw aħjar l-ispejjeż mhux koperti mill-assigurazzjoni. Parti minn dawk l-ispejjeż tkun imħallsa mill-iskema tas-sigurtà soċjali rilevanti jew mis-soċjetà inġenerali, bħall-ispejjeż amministrattivi tas-servizzi pubbliċi użati, ċerti spejjeż ta' servizzi mediċi użati kif ukoll it-telf ta' kapital uman u l-ispejjeż relatati ma' danni fiżiċi u psikoloġiċi.
_____________
1a Id-Direttiva 2008/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq (ĠU L 319, 29.11.2008, p. 59).
Emenda 33
Proposta għal direttiva
Premessa 16
(16)  Il-mark-ups li jiżdiedu mat-tariffa għall-infrastruttura jistgħu jipprovdu wkoll kontribuzzjoni utli biex jiġu indirizzati l-problemi relatati ma' ħsara ambjentali jew konġestjoni sinifikanti li jirriżultaw mill-użu ta' ċerti toroq, mhux biss dawk f'żoni muntanjużi. Għalhekk, jenħtieġ li jitneħħew ir-restrizzjoni attwali tal-mark-ups għal żoni bħal dawn. Sabiex jiġi evitat li l-utenti jiġu ċċarġjati darbtejn, jenħtieġ li l-mark-ups jiġu esklużi f'sezzjonijiet tat-triq fejn tiġi applikata t-tariffa tal-konġestjoni.
(16)  Il-mark-ups li jiżdiedu mat-tariffa għall-infrastruttura jistgħu jipprovdu wkoll kontribuzzjoni utli biex jiġu indirizzati l-problemi relatati ma' ħsara ambjentali jew konġestjoni sinifikanti li jirriżultaw mill-użu ta' ċerti toroq, mhux biss dawk f'żoni muntanjużi. Jenħtieġ għalhekk li tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni tal-mark-ups billi jitneħħew ir-restrizzjonijiet attwali li jillimitaw il-mark-ups għal żoni bħal dawn u jiġu trasferiti għal proġetti tan-netwerk ċentrali tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport. Sabiex jiġi evitat li l-utenti jiġu ċċarġjati darbtejn, jenħtieġ li l-mark-ups f'sezzjonijiet tat-triq fejn tiġi applikata t-tariffa tal-konġestjoni jiġu limitati b'mod aktar strett. Jenħtieġ ukoll li jiġi aġġustat il-livell massimu applikabbli għal sitwazzjonijiet differenti.
Emenda 34
Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)
(17a)   Bħal fir-rigward tal-vetturi light-duty, huwa importanti li jkun żgurat li din id-Direttiva ma tostakolax il-moviment liberu taċ-ċittadini. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jitħallewx jintroduċu skontijiet u tnaqqis meta l-utenti tat-toroq ikunu affettwati b'mod sproporzjonat mit-tariffi minħabba raġunijiet ġeografiċi jew soċjali.
Emenda 35
Proposta għal direttiva
Premessa 18
(18)  Sabiex jiġu sfruttati s-sinerġiji potenzjali bejn is-sistemi eżistenti tat-tariffi tat-toroq sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż operattivi, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun involuta bis-sħiħ fil-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri li jkunu beħsiebhom jintroduċu skemi komuni tat-tariffi tat-toroq.
(18)  Sabiex jiġu sfruttati s-sinerġiji potenzjali bejn is-sistemi eżistenti tat-tariffi tat-toroq sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż operattivi, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun involuta bis-sħiħ fil-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri li jkunu beħsiebhom jintroduċu skemi komuni u interoperabbli tat-tariffi tat-toroq.
Emenda 36
Proposta għal direttiva
Premessa 19
(19)  It-tariffi tat-triq jistgħu jimmobilizzaw riżorsi li jikkontribwixxu għall-finanzjament tal-manutenzjoni u l-iżvilupp ta' infrastruttura tat-trasport ta' kwalità għolja. Huwa għalhekk xieraq li l-Istati Membri jingħataw inċentiv biex jużaw id-dħul mit-tariffi tat-triq għal dan il-għan, u b'hekk li jkun meħtieġ li jirrapportaw b'mod adegwat dwar l-użu ta' dħul bħal dan. B'mod partikolari, dan għandu jgħin biex jiġu identifikati lakuni li jista' jkun hemm fil-finanzjament u biex itejjeb l-aċċettazzjoni tat-tariffi tat-toroq mill-pubbliku.
(19)  It-tariffi tat-triq jimmobilizzaw riżorsi li jikkontribwixxu għall-finanzjament u għall-finanzjament inkroċjat ta' proġetti ta' infrastruttura ta' trasport alternattiv u tal-manutenzjoni u l-iżvilupp ta' infrastruttura u servizzi tat-trasport ta' kwalità għolja. Huwa għalhekk xieraq għall-Istati Membri li jużaw id-dħul mit-tariffi tat-triq għal dan il-għan u li jkunu meħtieġa jirrapportaw b'mod adegwat dwar l-użu ta' dħul bħal dan. Id-dħul mit-tariffi għall-infrastruttura u t-tariffi għall-ispejjeż esterni għalhekk jenħtieġ li jerġa' jiġi investit fis-settur tat-trasport. B'mod partikolari, dan għandu jgħin biex jiġu identifikati lakuni li jista' jkun hemm fil-finanzjament u biex itejjeb l-aċċettazzjoni tat-tariffi tat-toroq mill-pubbliku.
Emenda 37
Proposta għal direttiva
Premessa 21
(21)  Huwa meħtieġ li t-tariffi għall-ispejjeż esterni jkomplu jirriflettu l-ispiża tat-tniġġis tal-arja u l-istorbju ġġenerati mill-vetturi heavy-duty, bl-aktar mod akkurat possibli mingħajr ma l-iskema tat-tariffi ssir kumplessa żżejjed, biex jingħata inċentiv għall-vetturi l-aktar effiċjenti fl-użu tal-fjuwil u biex l-inċentivi jibqgħu effikaċi kif ukoll biex id-differenzjazzjoni tat-tariffi tat-triq tibqa' aġġornata. Għalhekk, jenħtieġ li s-setgħa li tadotta l-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex il-valuri ta' referenza jiġu adattati għall-iċċarġjar tal-ispejjeż esterni skont il-progress xjentifiku, biex jiġu definiti l-modalitajiet għall-varjazzjoni newtrali mil-lat tad-dħul tat-tariffi għall-infrastruttura skont l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty u biex jiġu adattati l-modalitajiet tal-varjazzjoni tat-tariffi għall-infrastruttura għal vetturi light-duty skont il-progress tekniku. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u b'mod sistematiku l-esperti tagħhom ikollhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.
(21)  Huwa meħtieġ li t-tariffi għall-ispejjeż esterni jkomplu jirriflettu l-ispiża tat-tniġġis tal-arja u l-istorbju ġġenerati mill-vetturi heavy-duty, bl-aktar mod akkurat possibbli mingħajr ma l-iskema tat-tariffi ssir kumplessa żżejjed, biex jingħata inċentiv għall-vetturi l-aktar effiċjenti fl-użu tal-fjuwil u biex l-inċentivi jibqgħu effikaċi kif ukoll biex id-differenzjazzjoni tat-tariffi tat-triq tibqa' aġġornata. Għalhekk, jenħtieġ li s-setgħa li tadotta l-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex il-valuri minimi jiġu adattati għall-iċċarġjar tal-ispejjeż esterni skont il-progress xjentifiku, biex jiġu definiti l-modalitajiet għall-varjazzjoni newtrali mil-lat tad-dħul tat-tariffi għall-infrastruttura skont l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty u biex jiġu adattati l-modalitajiet tal-varjazzjoni tat-tariffi għall-infrastruttura għal vetturi ħfief skont il-progress tekniku. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u b'mod sistematiku l-esperti tagħhom ikollhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.
Emenda 38
Proposta għal direttiva
Premessa 21a (ġdida)
(21a)   Sa mhux aktar tard minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tippreżenta qafas ġeneralment applikabbli, trasparenti u ċar għall-internalizzazzjoni tal-ispejjeż ambjentali, tal-konġestjoni u tas-saħħa li jifforma l-bażi għal kalkoli futuri tat-tariffi għall-infrastruttura. F'dan ir-rigward, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' tipproponi mudell akkumpanjat b'analiżi tal-impatt fuq l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni għall-modi kollha tat-trasport. Fir-rigward tal-proporzjonalità, iridu jitqiesu l-modi kollha b'rabta mal-impożizzjoni ta' tariffi għall-ispejjeż esterni.
Emenda 39
Proposta għal direttiva
Premessa 21b (ġdida)
(21b)   Fl-interess tat-trasparenza, ikun xieraq li l-Istati Membri jiddivulgaw lill-utenti tat-toroq ir-riżultati miksuba mill-investiment mill-ġdid tat-tariffi għall-infrastruttura, it-tariffi għall-ispejjeż esterni u t-tariffi għall-konġestjoni. Għalhekk, jenħtieġ li jħabbru l-benefiċċji miksuba f'termini ta' sikurezza aħjar fit-toroq, tnaqqis tal-impatt ambjentali u tnaqqis tal-konġestjoni tat-traffiku.
Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - paragrafu 1 - punt 1
Direttiva 1999/62/KE
Titolu
Id-Direttiva 1999/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 1999 dwar il-ħlas li jrid isir mill-utenti tal-vetturi għall-użu tal-infrastrutturi tat-toroq;
Id-Direttiva 1999/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 1999 dwar il-ħlas li jrid isir abbażi tad-distanza mill-utenti tal-vetturi għall-użu tal-infrastrutturi tat-toroq;
Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
(a)  infrastruttura ġdida jew titjib tal-infrastruttura ġdida, inklużi tiswijiet strutturali sinifikanti;
(a)  infrastruttura ġdida jew titjib tal-infrastruttura ġdida, inklużi tiswijiet strutturali sinifikanti jew infrastruttura tat-trasport alternattiv għal bidla modali;
Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6
(6)  "ħlas għall-użu tat-triq" tfisser ammont speċifiku bbażat fuq id-distanza ta' vjaġġ fuq infrastruttura partikolari u fuq it-tip ta' vettura, li l-ħlas tiegħu jikkonferixxi d-dritt biex vettura tuża l-infrastrutturi, u li jinkludi tariffa għall-infrastruttura u, skont il-każ, tariffa tal-konġestjoni inkella tariffa għall-ispejjeż esterni jew it-tnejn li huma;
(6)  "ħlas għall-użu tat-triq" tfisser ammont speċifiku bbażat fuq id-distanza ta' vjaġġ fuq infrastruttura partikolari u fuq it-tip ta' vettura, li l-ħlas tiegħu jikkonferixxi d-dritt biex vettura tuża l-infrastrutturi, u li jinkludi waħda jew aktar mit-tariffi li ġejjin: tariffa għall-infrastruttura, jew tariffa għall-ispejjeż esterni;
Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 11
(11)  "spiża tat-tniġġis tal-arja mit-traffiku" tfisser l-ispiża tal-ħsara kkawżata mir-rilaxx ta' materjal partikulat u ta' prekursuri tal-ożonu, bħall-ossidu tan-nitroġenu u l-komposti organiċi volatili, matul it-tħaddim ta' vettura;
(11)  "spiża tat-tniġġis tal-arja mit-traffiku" tfisser l-ispiża tal-ħsara għas-saħħa tal-bniedem u tal-ħsara ambjentali kkawżati mir-rilaxx ta' materjal partikulat u ta' prekursuri tal-ożonu, bħall-ossidu tan-nitroġenu u l-komposti organiċi volatili, matul it-tħaddim ta' vettura;
Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12
(12)  "spiża tat-tniġġis tal-istorbju mit-traffiku" tfisser l-ispiża tal-ħsara kkawżata mill-istorbju ġġenerat mill-vetturi jew mill-interazzjoni tagħhom mal-wiċċ tat-toroq;
(12)  "spiża tat-tniġġis tal-istorbju mit-traffiku" tfisser l-ispiża tal-ħsara għas-saħħa tal-bniedem u tal-ħsara ambjentali kkawżati mill-istorbju ġġenerat mill-vetturi jew mill-interazzjoni tagħhom mal-wiċċ tat-toroq;
Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18a (ġdid)
(18a)  "vettura ħafifa" tfisser vettura light-duty jew karozza tal-passiġġieri;
Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 19
(19)  "vettura light-duty" tfisser karozza tal-passiġġieri, minibus jew vann;
(19)  "vettura light-duty" tfisser minibus, vann jew vann maħsub għat-trasport tal-merkanzija;
Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 20a (ġdid)
(20a)  "vettura ta' interess storiku" tfisser vettura li hija ta' interess storiku fis-sens tal-Artikolu 3(7) tad-Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*;
_______________
* Id-Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li tħassar id-Direttiva 2009/40/KE (ĠU L 127, 29.4.2014, p. 51).
Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Article 2 – paragrafu 1 – punt 22
(22)  "vann" tfisser vettura maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija u li jkollha massa massima permissibbli ta' mhux aktar minn 3,5 tunnellati;
(22)  "vann" tfisser vettura għajr karozza tal-passiġġieri li jkollha massa massima permissibbli ta' mhux aktar minn 3,5 tunnellati;
Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22a (ġdid)
(22a)  "vann maħsub għall-ġarr tal-merkanzija" tfisser vettura, li tintuża fis-settur tal-operaturi tat-trasport bit-triq kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*, u b'piż massimu permissibbli meta mgħobbija ta' bejn 2,4 u 3,5 tunnellati u b'għoli ta' aktar minn 2 metri;
______________
* Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51).
Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22b (ġdid)
(22b)  "tħaddim b'żero emissjonijiet" tfisser vettura li, b'mod verifikabbli, taħdem b'ebda emissjoni mill-egżost fit-totalità tan-netwerk tat-toroq kopert;
Emenda 52
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)
(23a)  "mutur" tfisser vettura b'żewġ roti, b'sidecar jew mingħajrha, kif ukoll kwalunkwe triċiklu u kwalunkwe kwadriċiklu fil-kategoriji L3e, L4e, L5e, L6e u L7e, kif imsemmija fir-Regolament (UE) Nru 168/2013;
Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 27
(27)  "kuntratt ta' konċessjoni" tfisser "kuntratt pubbliku ta' xogħlijiet" kif definit fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill**;
(27)  "kuntratt ta' konċessjoni" tfisser "konċessjoni" kif definita fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill**;
_______________
** Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65).
** Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1).
Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Article 2 – paragrafu 1 – punt 29
(29)  "arranġament ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ta' tariffi emendat sostanzjalment" tfisser arranġament ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ta' tariffi, li ġie emendat b'tali mod li l-ispejjeż jew id-dħul intlaqtu b'minn tal-anqas 5 % meta mqabbla mas-sena ta' qabel, wara li ssir korrezzjoni għall-inflazzjoni mkejla permezz tat-tibdiliet fl-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur madwar l-UE kollha, u bl-esklużjoni tal-enerġija u tal-ikel mhux ipproċessat, kif ippubblikat mill-Kummissjoni (Eurostat).
(29)  "arranġament ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ta' tariffi emendat sostanzjalment" tfisser arranġament ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ta' tariffi, li ġie emendat b'tali mod li l-ispejjeż jew id-dħul intlaqtu b'minn tal-anqas 15 % meta mqabbla mas-sena ta' qabel, wara li ssir korrezzjoni għall-inflazzjoni mkejla permezz tat-tibdiliet fl-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur madwar l-UE kollha, u bl-esklużjoni tal-enerġija u tal-ikel mhux ipproċessat, kif ippubblikat mill-Kummissjoni (Eurostat). Fil-kuntratti ta' konċessjoni, modifiki li jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 43(1) u (2) tad-Direttiva 2014/23/UE ma għandhomx jitqiesu bħala sostanzjali.
Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 29a (ġdid)
(29a)  "finanzjament inkroċjat" tfisser il-finanzjament ta' proġetti ta' infrastruttura tat-trasport alternattiv effiċjenti mid-dħul mill-ħlasijiet għall-użu tat-triq u mit-tariffi għall-infrastruttura fuq infrastruttura tat-trasport eżistenti;
Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 29b (ġdid)
(29b)  "Stati Membri" tfisser l-awtoritajiet tal-Istati Membri kollha, i.e. l-awtoritajiet tal-gvern ċentrali tal-Istat, l-awtoritajiet fi stat federali u awtoritajiet territorjali oħra bis-setgħa li jiżguraw il-konformità mad-dritt tal-Unjoni.
Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b
(b)  spejjeż tal-infrastruttura jew it-titjib tal-infrastruttura jistgħu jinkludu kwalunkwe nefqa speċifika fuq l-infrastruttura li tkun iddisinjata biex tnaqqas id-disturbi marbuta mal-istorbju inkella biex tittejjeb is-sikurezza fit-toroq u l-ħlasijiet reali li jsiru mill-operatur tal-infrastruttura li jikkorrispondu mal-elementi ambjentali oġġettivi bħalma huma l-protezzjoni kontra l-kontaminazzjoni tal-ħamrija.
(b)  spejjeż tal-infrastruttura jew it-titjib tal-infrastruttura jistgħu jinkludu kwalunkwe nefqa speċifika, inkluża dik imġarrba minħabba rekwiżiti regolatorji ġodda, li tkun iddisinjata biex tnaqqas id-disturbi marbuta mal-istorbju, biex tintroduċi teknoloġiji innovattivi jew biex tittejjeb is-sikurezza fit-toroq u l-ħlasijiet reali li jsiru mill-operatur tal-infrastruttura li jikkorrispondu mal-elementi ambjentali oġġettivi bħalma huma l-protezzjoni kontra l-kontaminazzjoni tal-ħamrija.
Emenda 58
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
(2a)  Fl-Artikolu 6(2), jiżdied il-punt li ġej:
"(ba) vetturi ta' interess storiku;"
Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7 – paragrafu 6
6.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 9, mill-1 ta' Jannar 2018, l-Istati Membri ma għandhomx jintroduċu ħlasijiet fuq l-utenti ta' vetturi heavy-duty. Il-ħlasijiet fuq l-utenti introdotti qabel dik id-data jistgħu jinżammu sal-31 ta' Diċembru 2023.
6.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 9, minn [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], l-Istati Membri ma għandhomx jintroduċu ħlasijiet fuq l-utenti ta' vetturi heavy-duty u l-vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija. Il-ħlasijiet fuq l-utenti introdotti qabel dik id-data jistgħu jinżammu sal-31 ta' Diċembru 2022 u għandhom jiġu sostitwiti b'tariffi għall-infrastruttura mill-1 ta' Jannar 2023 fin-netwerk tat-toroq kopert b'din id-Direttiva.
Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7 – paragrafu 9
9.  Mill-1 ta' Jannar 2020, il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u fuq l-utent applikati għal vetturi heavy-duty għandhom japplikaw għall-vetturi heavy-duty kollha.
9.  Mill-1 ta' Jannar 2020, il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u fuq l-utent applikati għal vetturi heavy-duty għandhom japplikaw għall-vetturi heavy-duty kollha u għall-vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija.
Emenda 62
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7 – paragrafu 10
10.  Il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u fuq l-utenti għal vetturi heavy-duty minn naħa u għal vetturi light-duty min-naħa l-oħra jistgħu jiddaħħlu jew jinżammu b'mod indipendenti minn xulxin.
10.  Sal-31 ta' Diċembru 2022, il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u fuq l-utenti għal vetturi heavy-duty u għal vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija minn naħa u għal vetturi light-duty għajr il-vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija min-naħa l-oħra jistgħu jiddaħħlu jew jinżammu b'mod indipendenti minn xulxin.
Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7a – paragrafu 3 – subparagrafu 1
Sa fejn japplikaw il-ħlasijiet fuq l-utenti fir-rigward ta' karozzi tal-passiġġieri, l-użu tal-infrastruttura għandu jkun disponibbli għall-inqas għall-perjodi li ġejjin: 10 ijiem, xahar jew xahrejn jew it-tnejn, u sena. Ir-rata għal xahrejn ma għandhiex tkun aktar minn 30 % tar-rata annwali, ir-rata ta' xahar ma għandhiex tkun aktar minn 18 % tar-rata annwali u r-rata ta' 10 ijiem ma għandhiex tkun aktar minn 8 % tar-rata annwali.
Sa fejn japplikaw il-ħlasijiet fuq l-utenti fir-rigward ta' karozzi tal-passiġġieri, l-użu tal-infrastruttura għandu jkun disponibbli għall-inqas għall-perjodi li ġejjin: ġurnata, ġimgħa, 10 ijiem, xahar jew xahrejn jew it-tnejn, u sena. Ir-rata għal xahrejn ma għandhiex tkun aktar minn 30 % tar-rata annwali, ir-rata ta' xahar ma għandhiex tkun aktar minn 18 % tar-rata annwali u r-rati ta' 10 ijiem, ta' ġimgħa u ta' ġurnata ma għandhomx ikunu aktar minn 8 % tar-rata annwali.
Emenda 64
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7a – paragrafu 4
4.  Għall-minibuses u għall-vannijiet, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw jew mal-paragrafu 2 inkella mal-paragrafu 3. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu ħlasijiet fuq l-utenti ogħla għall-minibuses u għall-vannijiet milli għall-karozzi tal-passiġġieri mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2024.";
4.  Għall-minibuses, għall-vannijiet u għall-vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw jew mal-paragrafu 2 inkella mal-paragrafu 3. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu ħlasijiet fuq l-utenti ogħla għall-minibuses, għall-vannijiet u għall-vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija milli għall-karozzi tal-passiġġieri mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2024.";
Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7a – paragrafu 4a (ġdid)
4a.  Il-proporzjonalità tal-ħlasijiet fuq l-utenti tista' tqis il-karatteristika speċifika tal-operazzjonijiet tat-trasport li jibdew fi Stat Membru fil-periferija tal-Unjoni.
Emenda 66
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7b – paragrafu 2a (ġdid)
(4a)  Fl-Artikolu 7b, jiżdied il-paragrafu li ġej:
"2a. Is-sezzjonijiet tal-awtostradi li fuqhom tiġi applikata tariffa għall-infrastruttura għandu jkollhom l-infrastruttura neċessarja biex tiġi żgurata s-sikurezza tat-traffiku għall-utenti kollha u jista' jkollhom postijiet tal-parkeġġ sikuri fil-kundizzjonijiet klimatiċi kollha f'konformità mar-Regolament (UE) .../.... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografi (2017/0122 (COD))."
Emenda 67
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7c – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu tariffa għall-ispejjeż esterni, marbuta mal-ispiża tat-tniġġis tal-arja jew tal-istorbju mit-traffiku, jew mat-tnejn li huma.
1.  L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu tariffa għall-ispejjeż esterni, marbuta mal-ispiża tat-tniġġis tal-arja jew tal-istorbju mit-traffiku, jew mat-tnejn li huma.
It-tariffi għall-ispejjeż esterni jistgħu jiġu introdotti jew jinżammu fuq is-sezzjonijiet tan-netwerk tat-toroq li mhumiex soġġetti għal tariffi għall-infrastruttura.
Għal vetturi heavy-duty, it-tariffa għall-ispejjeż esterni għandha tvarja u tiġi stabbilita f'konformità mar-rekwiżiti minimi u l-metodi msemmija fl-Anness IIIa u għandha tirrispetta l-valuri ta' referenza msemmija fl-Anness IIIb.
It-tariffa għall-ispejjeż esterni għal tniġġis tal-arja jew bl-istorbju minħabba t-traffiku, għandha tvarja u tiġi stabbilita f'konformità mar-rekwiżiti minimi u l-metodi msemmija fl-Anness IIIa u għandha tikkonforma tal-anqas mal-valuri minimi msemmija fl-Anness IIIb.
Emenda 68
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7c – paragrafu 5
5.  Mill-1 ta' Jannar 2021, l-Istati Membri li jimponu l-ħlasijiet għall-użu tat-triq għandhom japplikaw tariffa għall-ispejjeż esterni għal vetturi heavy-duty tal-anqas fuq il-parti tan-netwerk imsemmija fl-Artikolu 7(1) fejn il-ħsara ambjentali ġġenerata mill-vetturi heavy-duty tkun ogħla mill-ħsara ambjentali medja ġġenerata minn vetturi heavy-duty ddefinita skont ir-rekwiżiti rilevanti tar-rappurtar imsemmija fl-Anness IIIa.";
5.  Mill-1 ta' Jannar 2021, l-Istati Membri li jimponu l-ħlasijiet għall-użu tat-triq għandhom japplikaw tariffa għall-ispejjeż esterni għal tniġġis tal-arja jew bl-istorbju minħabba t-traffiku għal vetturi heavy-duty u għal vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija fil-partijiet kollha tan-netwerk imsemmija fl-Artikolu 7(1) li jkunu soġġetti għal tariffa għall-infrastruttura.";
Emenda 69
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7c – paragrafu 5a (ġdid)
5a.  Mill-1 ta' Jannar 2026, għandha tapplika b'mod mhux diskriminatorju tariffa għall-ispejjeż esterni imposta fuq kwalunkwe sezzjoni tan-netwerk tat-toroq imsemmija fl-Artikolu 7(1) għall-kategoriji kollha ta' vetturi.
Emenda 70
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7c – paragrafu 5b (ġdid)
5b.  L-Istati Membri jistgħu japplikaw derogi li jippermettu li t-tariffi għall-ispejjeż esterni jiġu aġġustati għall-vetturi ta' interess storiku.
Emenda 72
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7da – paragrafu 3
3.  Tariffa tal-konġestjoni imposta fuq kwalunkwe sezzjoni tan-netwerk tat-toroq għandha tapplika b'mod mhux diskriminatorju għall-kategoriji kollha ta' vetturi, f'konformità mal-fatturi ta' ekwivalenza standard stabbiliti fl-Anness V.
3.  Tariffa tal-konġestjoni imposta fuq kwalunkwe sezzjoni tan-netwerk tat-toroq għandha tapplika b'mod mhux diskriminatorju għall-kategoriji kollha ta' vetturi, f'konformità mal-fatturi ta' ekwivalenza standard stabbiliti fl-Anness V. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jeżentaw ix-xarabanks u l-kowċis għall-promozzjoni tat-trasport kollettiv u tal-iżvilupp soċjoekonomiku u l-koeżjoni territorjali.
Emenda 75
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7f – paragrafu 1 – punt a
(a)  id-dħul iġġenerat mill-mark-up jiġi investit biex jiffinanzja l-kostruzzjoni tal-infrastruttura tat-trasport fin-netwerk ewlieni, identifikat skont il-Kapitolu III tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013, li tikkontribwixxi direttament biex tittaffa l-konġestjoni jew il-ħsara ambjentali u li jinsabu fl-istess kuritur bħas-sezzjoni tat-triq li fuqha tiġi applikata l-mark-up;
(a)  id-dħul iġġenerat mill-mark-up jiġi investit biex jiffinanzja l-kostruzzjoni tal-infrastruttura tat-trasport jew tas-servizzi tat-trasport li jinsabu fl-istess kuritur bħas-sezzjoni tat-triq li fuqha tiġi applikata l-mark-up;
Emenda 76
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7f – paragrafu 1 – punt b
(b)  il-mark-up ma taqbiżx il-15 % tat-tariffa medja ponderata għall-infrastruttura kkalkulata f'konformità mal-Artikolu 7b(1) u l-Artikolu 7e, ħlief fejn id-dħul iġġenerat jiġi investit f'sezzjonijiet transfruntiera tal-kurituri tan-netwerk ewlieni, f'liema każ il-mark-up ma għandhiex taqbeż il-25 %;
(b)  il-mark-up ma taqbiżx il-15 % tat-tariffa medja ponderata għall-infrastruttura kkalkulata f'konformità mal-Artikolu 7b(1) u l-Artikolu 7e, ħlief fiż-żoni muntanjużi, fejn it-tariffi għall-infrastruttura kif ukoll id-danni klimatiċi u ambjentali jkunu akbar f'liema każ il-mark-up ma tistax taqbeż il-50 %;
Emenda 77
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7f – paragrafu 1 – punt d
(d)  deskrizzjoni tal-post eżatt ta' fejn se tiġi imposta l-mark-up u prova ta' deċiżjoni li tiffinanzja l-kostruzzjoni ta' kurituri tan-netwerk ewlieni msemmija fil-punt (a) jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni qabel l-applikazzjoni tal-mark-up;
(d)  deskrizzjoni tal-post eżatt ta' fejn se tiġi imposta l-mark-up u prova ta' deċiżjoni li tiffinanzja l-infrastruttura tat-trasport jew is-servizzi tat-trasport imsemmija fil-punt (a) jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni qabel l-applikazzjoni tal-mark-up;
Emendi 78 u 164
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7f – paragrafu 1a
1a.  Fil-każ ta' proġetti transfruntiera ġodda, il-mark-ups jistgħu jiżdiedu biss jekk l-Istati Membri kollha involuti f'tali proġett jaqblu.
imħassar
Emenda 79
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7f – paragrafu 3
3.  Wara li tirċievi l-informazzjoni meħtieġa minn Stat Membru li jkollu l-ħsieb li japplika mark-up, il-Kummissjoni għandha tagħmel dik l-informazzjoni disponibbli għall-membri tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 9c. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li l-mark-up ippjanata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1, jew jekk tikkunsidra li l-mark-up ippjanata ser ikollha effetti avversi sinifikanti fuq l-iżvilupp ekonomiku ta' reġjuni periferiċi, hija tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tiċħad jew titlob l-emendar tal-pjanijiet għat-tariffi ppreżentati mill-Istat Membru kkonċernat. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 9c(2).
3.  Wara li tirċievi l-informazzjoni meħtieġa minn Stat Membru li jkollu l-ħsieb li japplika mark-up, il-Kummissjoni għandha tagħmel dik l-informazzjoni disponibbli għall-membri tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 9c. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li l-mark-up ippjanata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1, jew jekk tikkunsidra li l-mark-up ippjanata ser ikollha effetti avversi sinifikanti fuq l-iżvilupp ekonomiku ta' reġjuni periferiċi, hija tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tiċħad jew titlob l-emendar tal-pjanijiet għat-tariffi ppreżentati mill-Istat Membru kkonċernat. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 9c(2). Meta applikata għas-sistemi ta' ħlas għall-użu tat-triq imsemmija fl-Artikolu 7e(3), il-mark-up ma għandhiex titqies bħala emenda sostanzjali għall-finijiet ta' din id-Direttiva.
Emenda 80
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7f – paragrafu 4
4.  L-ammont tal-mark-up għandu jitnaqqas mill-ammont tat-tariffa għall-ispejjeż esterni kkalkulat f'konformità mal-Artikolu 7c, ħlief għal vetturi tal-klassijiet tal-emissjonijiet EURO 0, I u II mill-15 ta' Ottubru 2011, III u IV mill-1 ta' Jannar 2015, V mill-1 ta' Jannar 2019 u VI minn Jannar 2023 'il quddiem. Id-dħul kollu ġġenerat mill-applikazzjoni simultanja tal-mark-up u t-tariffi għall-ispejjeż esterni għandhom jiġu investiti fl-iffinanzjar tal-kostruzzjoni ta' kurituri tan-netwerk ewlieni elenkati fil-Parti I tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1316/2013.
imħassar
Emenda 81
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7g – paragrafu 1 – punt d
(d)  il-perjodi bl-aktar traffiku li matulhom jiġu imposti tariffi ogħla għall-infrastruttura bl-iskop li tonqos il-konġestjoni ma jkunux itwal minn ħames sigħat kuljum;
(d)  il-perjodi bl-aktar traffiku li matulhom jiġu imposti tariffi ogħla għall-infrastruttura bl-iskop li tonqos il-konġestjoni ma jkunux itwal minn ħames sigħat kuljum jew in-numru ta' sigħat li matulhom il-proporzjon ta' konġestjoni jaqbeż il-100 % tal-kapaċità;
Emenda 82
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7g – paragrafu 3
3.  Fejn, f'każ ta' kontoll, is-sewwieq jew, jekk ikun adattat, l-operatur tat-trasport, ma jkunx jista' jippreżenta d-dokumenti tal-vettura meħtieġa biex jikkonferma l-klassi tal-emissjonijiet tal-vettura għall-finijiet tal-paragrafu 2, l-Istati Membri jistgħu japplikaw ħlasijiet għall-użu tat-triq sal-ogħla livell li jista' jiġi impost.
3.  Fejn, f'każ ta' kontroll, is-sewwieq jew, jekk ikun adattat, l-operatur tat-trasport ma jagħmilx ħlasijiet bl-użu ta' sistema elettronika ta' ħlas għall-użu tat-triq jew ma jkollux abbonament validu jew il-vettura tiegħu ma jkollhiex tagħmir abbord approvat mill-operatur tal-ħlas għall-użu tat-triq meħtieġ biex jikkonferma l-klassi tal-emissjonijiet tal-vettura għall-finijiet tal-paragrafu 2, l-Istati Membri jistgħu japplikaw ħlasijiet għall-użu tat-triq sal-ogħla livell li jista' jiġi impost.
Emenda 83
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7g – paragrafu 4 – subparagrafu 1
4.  Fi żmien sena wara li l-Kummissjoni tippubblika d-dejta uffiċjali dwar l-emissjonijiet tas-CO2 skont ir-Regolament (UE) .../...*****, il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat skont l-Artikolu 9e sabiex tiddefinixxi l-valuri ta' referenza tal-emissjonijiet tas-CO2, flimkien ma' kategorizzazzjoni xierqa tal-vetturi heavy-duty kkonċernati.
4.  Fi żmien sena wara li l-Kummissjoni tippubblika d-dejta uffiċjali dwar l-emissjonijiet tas-CO2 skont ir-Regolament (UE) .../...*****, il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat skont l-Artikolu 9e sabiex tiddefinixxi l-valuri ta' referenza tal-emissjonijiet tas-CO2, flimkien ma' kategorizzazzjoni xierqa tal-vetturi heavy-duty kkonċernati, filwaqt li jitqiesu t-teknoloġiji li jnaqqsu l-emissjonijiet.
Emenda 84
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7g – paragrafu 4 – subparagrafu 2
Fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ tal-att delegat, l-Istati Membri għandhom ivarjaw it-tariffa għall-infrastruttura filwaqt li jqisu l-valuri ta' referenza tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-kategorizzazzjoni rilevanti tal-vettura. It-tariffi għandhom jiġu varjati b'tali mod li l-ebda tariffa tal-infrastruttura ma tkun aktar minn 100 % ogħla mill-istess tariffa għall-vetturi ekwivalenti li jkollhom l-aktar emissjonijiet baxxi ta' CO2, iżda mhux f'livell żero. Il-vetturi b'żero emissjonijiet għandhom jibbenefikaw mit-tariffi tal-infrastruttura mnaqqsa b'75 % meta mqabbla mal-ogħla rata.
Fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ tal-att delegat, l-Istati Membri għandhom ivarjaw it-tariffa għall-infrastruttura filwaqt li jqisu l-valuri ta' referenza tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-kategorizzazzjoni rilevanti tal-vettura.
Emenda 85
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7g – paragrafu 4a (ġdid)
4a.  Minn ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-vetturi b'żero emissjonijiet għandhom jibbenefikaw mit-tariffi għall-infrastruttura mnaqqsa b'50 % meta mqabbla mar-rata l-aktar baxxa. . It-tħaddim b'żero emissjonijiet għandu jibbenefika mill-istess tnaqqis, sakemm tkun tista' tingħata prova ta' dan it-tħaddim.
Emenda 86
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7g – paragrafu 4b (ġdid)
4b.  Il-Kummissjoni għandha tipproduċi rapport ta' evalwazzjoni li jivvaluta s-sehem mis-suq ta' vetturi b'żero emissjonijiet u tat-tħaddim b'żero emissjonijiet sa ... [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9e, jekk ikun xieraq, biex tikkalkula mill-ġdid l-iskont applikabbli għall-vetturi b'żero emissjonijiet meta mqabbel mar-rata l-aktar baxxa ta' tariffi għall-infrastruttura.
Emenda 87
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7ga – paragrafu 1
1.  Għal vetturi light-duty, sal-31 ta' Diċembru 2021, l-Istati Membri jistgħu ivarjaw il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utenti skont il-prestazzjoni ambjentali tal-vettura.
1.  Għal vetturi ħfief, sal-31 ta' Diċembru 2021, l-Istati Membri jistgħu jvarjaw il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utenti skont il-prestazzjoni ambjentali tal-vettura.
Emenda 88
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7ga – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  L-Istati Membri jistgħu jqisu t-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tal-vettura li hija marbuta mal-konverżjoni ta' dik il-vettura għal fjuwils alternattivi. Abbonament permanenti jew kwalunkwe mekkaniżmu ieħor approvat mill-operatur tas-sistema tal-ħlas għall-użu tat-triq għandhom jippermettu lill-utenti jibbenefikaw minn varjazzjoni fil-ħlasijiet għall-użu tat-triq li tippremja t-titjib fil-prestazzjoni ambjentali tal-vettura, wara l-konverżjoni.
Emenda 89
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7ga – paragrafu 3
3.  Fejn, f'każ ta' kontoll, is-sewwieq jew, jekk ikun adattat, l-operatur tat-trasport, ma jkunx jista' jippreżenta d-dokumenti tal-vettura meħtieġa biex jikkonferma l-livelli tal-emissjonijiet tal-vettura (Ċertifikat tal-Konformità) skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) .../...******, l-Istati Membri jistgħu japplikaw ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ħlasijiet annwali għall-utenti sal-ogħla livell li jista' jiġi impost.
3.  Fejn, f'każ ta' kontroll, is-sewwieq jew, jekk ikun adattat, l-operatur tat-trasport ma jkollux abbonament jew kwalunkwe mekkaniżmu ieħor approvat mill-operatur jew ma jkunx jista' jippreżenta d-dokumenti tal-vettura meħtieġa biex jikkonferma l-livelli tal-emissjonijiet tal-vettura (Ċertifikat tal-Konformità) skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) .../...******, l-Istati Membri jistgħu japplikaw ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ħlasijiet annwali għall-utenti sal-ogħla livell li jista' jiġi impost. Il-preżentazzjoni sussegwenti tad-dokumenti rilevanti li jippruvaw il-livelli tal-emissjonijiet tal-vettura għandha tirriżulta fir-rimborż ta' kwalunkwe differenza bejn il-ħlasijiet għall-użu tat-triq jew it-tariffi applikati u l-ħlas għall-użu tat-triq jew it-tariffa xierqa għall-vettura kkonċernata.
Emenda 90
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7ga – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri eċċezzjonali għall-finijiet tal-impożizzjoni ta' tariffi fuq vetturi ta' interess storiku.
Emenda 91
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7ga – paragrafu 4
4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9e biex jemendaw l-Anness VII biex il-modalitajiet speċifikati fl-Anness jiġu adattati skont il-progress tekniku.
4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9e biex jemendaw l-Anness VII biex il-modalitajiet speċifikati fl-Anness jiġu adattati skont il-progress tekniku, u li tqis ir-rwol tal-komponenti biex isir titjib kemm fis-sikurezza tat-toroq kif ukoll fid-dekarbonizzazzjoni tat-trasport.
Emenda 92
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt aa (ġdid)
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7h – paragrafu 1 – punt a – inċiż 3 (ġdid)
(aa)   fl-Artikolu 7h, paragrafu 1, punt (a), jiżdied l-inċiż li ġej:
"- informazzjoni ċara dwar l-interoperabilità tat-tagħmir abbord li jinġarr abbord il-vetturi biex jitħallsu l-ħlasijiet fuq l-utenti u l-ħlasijiet għall-użu tat-triq; għandha tiddikjara r-raġunijiet għaliex tagħmir abbord li jintuża fi Stati Membri oħra ma jistax jiġi applikat mill-utenti għal dan l-arranġament ta' ħlas għall-użu tat-triq".
Emenda 93
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt a b (ġdid)
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7h – paragrafu 1a (ġdid)
(ab)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"1a. Il-qafas kuntrattwali li jirregola r-relazzjonijiet bejn il-konċessjonanti u l-konċessjonarji għandu jkun intiż biex il-kuntratti ta' konċessjoni jsiru konformi mal-bidliet fil-qafas regolatorju tal-Unjoni jew nazzjonali b'rabta mal-obbligi stabbiliti fl-Artikoli 7c, 7da, 7g u 7ga ta' din id-Direttiva."
Emenda 94
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt -a (ġdid)
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7i – paragrafu 2 – parti introduttorja
(-a)  fil-paragrafu 2, il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:
2.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu roħs jew tnaqqis fuq it-tariffa għall-infrastruttura bil-kondizzjoni li:
2.  Għal vetturi heavy-duty u vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu roħs jew tnaqqis fuq it-tariffa għall-infrastruttura bil-kondizzjoni li:
Emenda 95
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7i – paragrafu 2 – punt c
(c)  roħs jew tnaqqis bħal dan ma jaqbiżx it-13 % tat-tariffa għall-infrastruttura mħallsa minn vetturi ekwivalenti li mhumiex eliġibbli għar-roħs jew għat-tnaqqis.";
(c)  roħs jew tnaqqis bħal dan ma jaqbiżx l-20 % tat-tariffa għall-infrastruttura mħallsa minn vetturi ekwivalenti li mhumiex eliġibbli għar-roħs jew għat-tnaqqis u dawk użati għat-trasport lokali jew abitwali, jew it-tnejn li huma.";
Emenda 96
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt aa (ġdid)
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7i – paragrafu 2a (ġdid)
(aa)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
2a.  Għall-vetturi ħfief, b'mod partikolari għall-utenti frekwenti f'żoni b'insedjamenti iżolati u fil-periferiji tal-bliet, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu skontijiet jew tnaqqis fit-tariffa għall-infrastruttura sakemm:
(a)  l-istruttura li timponi t-tariffi li tirriżulta tkun proporzjonata, magħmula pubblika u disponibbli għall-utenti b'termini ugwali u ma twassalx għal spejjeż addizzjonali li jiġu mgħoddija lil utenti oħrajn fl-għamla ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq ogħla;
(b)  tali skontijiet u tnaqqis jikkontribwixxu
(i)  għall-koeżjoni soċjali; u/jew
(ii)  għall-iżgurar tal-mobilità tar-reġjuni periferiċi jew taż-żoni remoti, jew tat-tnejn li huma;
Emenda 97
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt ab (ġdid)
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7i – paragrafu 2b (ġdid)
(ab)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
2b.  L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jintroduċu eżenzjoni b'rata fissa abbażi tal-kilometri fuq sezzjoni speċifika ta' triq, filwaqt li jqisu x-xejriet tal-mobilità u l-interess ekonomiku tar-reġjuni periferiċi, sakemm l-istruttura li timponi t-tariffi li tirriżulta tkun proporzjonata, tkun disponibbli għall-pubbliku u tkun disponibbli għall-utenti b'termini ugwali u ma twassalx għal spejjeż addizzjonali li jiġu mgħoddija lil utenti oħra fil-forma ta' ħlasijiet ogħla għall-użu tat-triq;
Emenda 98
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt b
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7i – paragrafu 3
3.  Soġġetti għall-kondizzjonijiet previsti fl-Artikolu 7g(1)(b) u (5), ir-rati tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq jistgħu, għal proġetti speċifiċi ta' interess għoli Ewropew identifikati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013, ikunu soġġetti għal forom oħrajn ta' varjazzjoni sabiex tiġi żgurata l-vijabbiltà kummerċjali ta' dawn il-proġetti, meta dawn ikunu esposti għal kompetizzjoni diretta ma' modalitajiet oħrajn ta' trasport. L-istruttura li timponi t-tariffi u li tirriżulta għandha tkun lineari, proporzjonata, magħmula pubblika u disponibbli għall-utenti kollha b'termini ugwali u ma għandhiex twassal biex l-ispejjeż addizzjonali jgħaddu għand utenti oħrajn fl-għamla ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq ogħla.";
3.  Soġġetti għall-kondizzjonijiet previsti fl-Artikolu 7g(1)(b) u (5), ir-rati tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq jistgħu, għal proġetti speċifiċi ta' interess għoli Ewropew identifikati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013, ikunu soġġetti għal forom oħrajn ta' varjazzjoni sabiex tiġi żgurata l-vijabbiltà kummerċjali ta' dawn il-proġetti, meta dawn ikunu esposti għal kompetizzjoni diretta ma' modalitajiet oħrajn ta' trasport. L-istruttura li timponi t-tariffi u li tirriżulta għandha tkun magħmula pubblika u disponibbli għall-utenti kollha b'termini ugwali.";
Emenda 99
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt ba (ġdid)
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7i – paragrafu 3a (ġdid)
(ba)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"3a. Fiż-żoni muntanjużi u fir-reġjuni periferiċi, l-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jvarjaw ir-rati tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq għall-vetturi tqal skont id-distanza vvjaġġata mill-vetturi li jħallsu għall-użu tat-triq biex jiġu minimizzati l-impatti soċjoekonomiċi, sakemm:
(a)  il-varjazzjoni skont id-distanza vvjaġġata tqis il-karatteristiċi differenti tat-trasport fuq distanzi qosra u twal, speċjalment l-opzjonijiet disponibbli għal bidla modali għal modi oħra ta' trasport.
(b)  il-varjazzjoni tkun applikata b'mod mhux diskriminatorju.
(c)  it-tagħmir tekniku jippermetti l-identifikazzjoni ta' punti ta' dħul u ta' ħruġ tal-vettura bejn fruntieri nazzjonali."
Emenda 100
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7j – paragrafu 1 – it-tieni sentenza
Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jikkooperaw fl-istabbiliment ta' metodi li jippermettu lill-utenti tat-toroq iħallsu t-tariffi għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utenti 24 siegħa kuljum, tal-inqas f'punti tal-bejgħ ewlenin, bl-użu ta' mezzi komuni ta' ħlas, ġewwa u barra l-Istati Membri fejn ikunu applikati.";
Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jikkooperaw fl-istabbiliment ta' metodi li jippermettu lill-utenti tat-toroq iħallsu t-tariffi għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utenti 24 siegħa kuljum, kemm fil-fruntiera kif ukoll fi kwalunkwe punt ta' bejgħ ieħor, bl-opzjoni ta' riċevuta, bl-użu ta' mezzi komuni ta' ħlas, inklużi mezzi elettroniċi, ġewwa u barra l-Istati Membri fejn ikunu applikati.";
Emenda 101
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7j – paragrafu 3
3.  Jekk Stat Membru jimponi ħlas għall-użu tat-triq fuq vettura, l-ammont totali tal-ħlas għall-użu tat-triq, l-ammont tat-tariffa għall-infrastruttura, l-ammont tat-tariffa għall-ispejjeż esterni u l-ammont għat-tariffa tal-konġestjoni, fejn jiġu applikati, għandhom jiġu indikati f'irċevuta pprovduta lill-utent tat-toroq, permezz ta' mezzi elettroniċi, sa fejn ikun possibbli.";
3.  Jekk Stat Membru jimponi ħlas għall-użu tat-triq fuq vettura, l-ammont totali tal-ħlas għall-użu tat-triq, l-ammont tat-tariffa għall-infrastruttura, l-ammont tat-tariffa għall-ispejjeż esterni u l-ammont għat-tariffa tal-konġestjoni, fejn jiġu applikati, għandhom jiġu indikati f'irċevuta, fuq talba, ipprovduta lill-utent tat-toroq, permezz ta' mezzi elettroniċi, sa fejn ikun possibbli.";
Emenda 102
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7k – paragrafu 1
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din id-Direttiva ma taffettwax il-libertà tal-Istati Membri li jintroduċu sistema ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq għal kumpens xieraq.";
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din id-Direttiva ma taffettwax il-libertà tal-Istati Membri li jintroduċu sistema ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq għal kumpens xieraq, sakemm ma jgħawġux jew sakemm ma jkollhomx impatt negattiv fuq it-trasportaturi lokali jew abitwali, jew fuq it-tnejn li huma.";
Emenda 103
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 a (ġdid)
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 8a (ġdid)
(13a)  Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
Artikolu 8a
Monitoraġġ u rapportar
1.  Kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità indipendenti ta' superviżjoni tat-tariffi għall-infrastrutturi responsabbli biex tiżgura l-konformità ma' din id-Direttiva.
2.  L-awtorità ta' superviżjoni għandha twettaq kontrolli ekonomiċi u finanzjarji tal-kuntratti ta' konċessjonijiet, b'mod partikolari biex tiżgura l-konformità mal-Artikolu 7b.
3.  L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bil-ħatra tal-awtorità ta' superviżjoni.
Emenda 104
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt -a (ġdid)
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja
(-a)  fl-Artikolu 9(2), il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:
2.  L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-użu ta' dħul iġġenerat minn din id-Direttiva. Biex is-sistema tat-trasport kollha tkun tista' tiġi żviluppata, id-dħul mit-tariffi tal-infrastruttura, jew l-ekwivalenti tiegħu f'valur finanzjarju ta' dan id-dħul għandu jintuża għall-benefiċċju tas-settur tat-trasport u biex ikun jista' jsir l-aħjar użu mis-sistema kollha tat-trasport. B'mod partikolari, id-dħul iġġenerat mit-tariffi tal-ispejjeż esterni, jew l-ekwivalenti f'valur finanzjarju ta' dak id-dħul, għandu jintuża ħalli jagħmel it-trasport aktar sostenibbli, inkluż wieħed jew aktar minn dan li ġej:
"2. Biex is-sistema tat-trasport kollha tkun tista' tiġi żviluppata, id-dħul mit-tariffi tal-infrastruttura, jew l-ekwivalenti tiegħu f'valur finanzjarju ta' dan id-dħul, għandu jintuża biex issir manutenzjoni u tinżamm f'kundizzjoni tajba n-netwerk tat-toroq, u biex ikun jista' jsir l-aħjar użu mis-sistema kollha tat-trasport. B'mod partikolari, id-dħul iġġenerat mit-tariffi tal-ispejjeż esterni, jew l-ekwivalenti f'valur finanzjarju ta' dak id-dħul, għandu jintuża ħalli jagħmel it-trasport aktar sostenibbli, inkluż wieħed jew aktar minn dan li ġej:"
Emenda 105
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt -aa (ġdid)
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b
(-aa)  fil-paragrafu 2, il-punt b huwa sostitwit b'dan li ġej:
(b)  jitnaqqas fis-sors it-tniġġis tat-trasport bit-triq;"
"(b) jitnaqqsu t-tniġġis tal-ajru mit-trasport u t-tniġġis mill-istorbju;"
Emenda 106
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt -ab (ġdid)
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
(-ab)  fil-paragrafu 2, jiddaħħal il-punt li ġej:
"(ba) jiġu ffinanzjati modi ta' trasport kollettivi u sostenibbli;"
Emenda 107
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt -ac (ġdid)
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt e
(-ac)  fil-paragrafu 2, il-punt e huwa sostitwit b'dan li ġej:
(e)  tiġi żviluppata infrastruttura alternattiva għall-utenti tat-trasport u/jew il-kapaċità attwali li qiegħda tespandi;"
"(e) jiġu żviluppati infrastrutturi għal fjuwils alternattivi b'konformità mad-Direttiva 2014/94/UE u servizz alternattiv għall-utenti tat-trasport u/jew il-kapaċità attwali li qiegħda tespandi;"
Emenda 108
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt -ad (ġdid)
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt f
(-ad)  fil-paragrafu 2, il-punt f huwa sostitwit b'dan li ġej:
(f)  jingħata appoġġ lin-netwerk trans-Ewropew tat-trasport;
"(f) jingħata appoġġ lin-netwerk trans-Ewropew tat-trasport u jiġu eliminati l-punti ta' konġestjonijiet;"
Emenda 109
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt -ae (ġdid)
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt h
(-ae)  fil-paragrafu 2, il-punt h huwa sostitwit b'dan li ġej:
(h)  tittejjeb is-sikurezza fit-toroq; u
"(h) tittejjeb is-sikurezza fit-toroq u tal-infrastruttura tat-toroq; u"
Emenda 110
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt -af (ġdid)
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt i
(-af)  fil-paragrafu 2, il-punt i huwa sostitwit b'dan li ġej:
(i)  jiġu provduti postijiet tal-parkeġġ sikuri.
"(i) jiġu provduti żoni tal-parkeġġ sikuri; "
Emenda 111
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt b
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – parti introduttorja
3.  Id-dħul iġġenerat mit-tariffi tal-konġestjoni, jew l-ekwivalenti f'valur finanzjarju ta' dak id-dħul, għandu jintuża biex tiġi indirizzata l-problema tal-konġestjoni, b'mod partikolari billi:
3.  Id-dħul iġġenerat mit-tariffi tal-konġestjoni, jew l-ekwivalenti f'valur finanzjarju ta' dak id-dħul, għandu jintuża biex tiġi indirizzata l-problema tal-konġestjoni, pereżempju billi:
Emenda 112
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt b
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt b
(b)  jiġu eliminati l-punti ta' konġestjonijiet fin-netwerk trans-Ewropew tat-trasport;
(b)  jiġu eliminati l-punti ta' konġestjonijiet u l-konnessjonijiet neqsin fin-netwerks tagħhom, kull fejn tiġi imposta t-tariffa, u fin-netwerk trans-Ewropew tat-trasport;
Emenda 113
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt b
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt c
(c)  tiġi żviluppata infrastruttura alternattiva għall-utenti tat-trasport.";
(c)  jiġu żviluppati infrastruttura alternattiva u ċentri multimodali għall-utenti tat-trasport.";
Emenda 114
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt ba (ġdid)
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)
(ba)  Jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"3a. Id-dħul iġġenerat mit-tariffi għall-infrastruttura u mit-tariffi għall-ispejjeż esterni għandu jintuża fit-territorju li jkun fih is-sezzjoni tat-triq li fuqha huma applikati t-tariffi."
Emenda 115
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 9e – paragrafu 2
2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 7g(4), l-Artikolu 7ga(4) u l-Artikolu 9d, għal perjodu ta' żmien indeterminat [mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva].
2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 7g(4), l-Artikolu 7ga(4) u l-Artikolu 9d, għal perjodu ta' 5 snin minn ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa sa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' 5 snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi tal-istess tul, dment li l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
Emenda 116
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 11 – paragrafu -1 (ġdid)
-1.  L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu informazzjoni bl-aktar mod trasparenti u ċar dwar l-użu tad-dħul iġġenerat mill-utenti tat-toroq.
Emenda 117
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)
(ea)   id-dħul totali ġġenerat mill-mark-ups u fuq liema sezzjonijiet ta' toroq ġew imposti.
Emenda 118
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  L-Istati Membri għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku r-riżultati tal-investiment mill-ġdid tat-tariffi għall-infrastruttura u t-tariffi għall-ispejjeż esterni kif ukoll il-benefiċċji f'termini ta' żieda fis-sikurezza tat-toroq, tnaqqis tal-impatt ambjentali u tnaqqis tal-konġestjoni tat-traffiku.
Emenda 119
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 11 – paragrafu 5a (ġdid)
5a.  Fi żmien ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar il-bidliet fis-sehem mis-suq tal-vetturi b'żero emissjonijiet u, meta jkun meħtieġ, għandha tirrevedi skont dan it-tnaqqis applikat għal dawk il-vetturi.
Emenda 120
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1 – punt b – punt i – inċiż 1
Direttiva 1999/62/KE
Anness III – taqsima 2 – punt 2.1 – inċiż 6
—  L-ispejjeż għandhom jiġu allokati għal vetturi heavy duty fuq bażi oġġettiva u trasparenti billi jitqies il-proporzjon ta' traffiku ta' vetturi heavy-duty li jiċċirkola fuq in-netwerk u l-ispejjeż marbuta ma' dan. L-għadd ta' kilometri tal-vettura vvjaġġati minn vetturi heavy duty, jista' għal dan l-għan jiġi aġġustat b'"fatturi ta' ekwivalenza" oġġettivament ġustifikati bħal dawk stabbiliti fil-punt 4 (*).
—  L-ispejjeż għandhom jiġu allokati għal kull tip ta' vettura fuq bażi oġġettiva u trasparenti billi jitqies il-proporzjon ta' traffiku għal kull tip ta' vettura li tiċċirkola fuq in-netwerk u l-ispejjeż marbuta ma' dan. L-għadd ta' kilometri tal-vettura vvjaġġati minn vetturi heavy duty, jista' għal dan l-għan jiġi aġġustat b'"fatturi ta' ekwivalenza" oġġettivament ġustifikati bħal dawk stabbiliti fil-punt 4 (*).
Emenda 121
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1 – punt b – punt i – inċiż 2
Direttiva 1999/62/KE
Anness III – taqsima 2 – punt 2.2 – inċiż 2
—  Dawn l-ispejjeż għandhom jiġu allokati bejn il-vetturi heavy duty u vetturi ħfief oħrajn ta' ishma reali u mbassra ta' kilometri tal-vettura u jistgħu jiġu aġġustati b'fatturi ta' ekwivalenza ġustifikati b'mod oġġettiv bħal dawk imniżżla fil-punt 4.";
—  Dawn l-ispejjeż għandhom jiġu allokati bejn il-vetturi heavy duty u l-vetturi ħfief abbażi ta' ishma reali u mbassra ta' kilometri tal-vettura u jistgħu jiġu aġġustati b'fatturi ta' ekwivalenza ġustifikati b'mod oġġettiv bħal dawk imniżżla fil-punt 4.";
Emenda 122
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – punt c
Direttiva 1999/62/KE
Anness IIIa – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Fejn Stat Membru jkun beħsiebu jimponi tariffa għall-ispejjeż esterni fuq parti waħda jew fuq xi partijiet biss tan-netwerk tat-toroq mis-sehem tiegħu fin-netwerk trans-Ewropew u l-awtostradi tiegħu, il-parti jew il-partijiet għandhom jintgħażlu wara valutazzjoni li tistabbilixxi li:
imħassar
—  l-użu tat-toroq mill-vetturi fejn tapplika t-tariffa għall-ispejjeż esterni, jiġġenera ħsara ambjentali ogħla minn dik iġġenerata fil-medja vvalutata f’konformità mar-rappurtar dwar il-kwalità tal-arja, l-inventarji tal-emissjonijiet nazzjonali, il-volumi tat-traffiku u, għall-istorbju, f’konformità mad-Direttiva 2002/49/KE, jew
—  l-impożizzjoni ta’ tariffa għall-ispiża esterna fuq partijiet oħrajn tan-netwerk tat-toroq ta’ dan it-tip jista’ jkollha effetti negattivi fuq l-ambjent jew is-sikurezza fit-toroq, jew l-imposta u l-ġbir ta’ tariffa għall-ispiża esterna fuqhom tkun tinvolvi spiża sproporzjonata.
Emenda 123
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – punt c
Direttiva 1999/62/KE
Anness IIIa – paragrafu 2
2.  Il-vetturi, it-toroq u l-perijodu ta' żmien kopert
2.  Il-vetturi, it-toroq u l-perijodu ta' żmien kopert
Meta Stat Membru jkun biħsiebu japplika tariffi ogħla għall-ispejjeż esterni mill-valuri minimi speċifikati fl-Anness IIIb, huwa għandu jgħarraf lill-Kummissjoni dwar il-klassifikazzjoni tal-vetturi li skontha jvarjaw it-tariffi għall-ispejjeż esterni. Huwa għandu jinnotifika wkoll lill-Kummissjoni dwar il-lok ta' toroq soġġetti għal tariffi ogħla għall-ispiża esterna (minn issa 'l quddiem imsejħa "toroq suburbani (inklużi l-awtostradi)"), u ta' toroq soġġetti għal tariffi aktar baxxi għall-ispiża esterna (minn issa 'l quddiem imsejħa "toroq interurbani (inklużi l-awtostradi)").
Fejn applikabbli, huwa għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar il-perijodi ta’ żmien eżatti li jikkorrispondu għall-perijodu ta’ billejl li matulu tista’ tiġi imposta tariffa esterna ogħla għall-ispiża tal-istorbju biex tirrifletti storbju u fastidju akbar.
Il-klassifika tat-toroq bħala toroq suburbani (inklużi l-awtostradi) u toroq interurbani (inklużi l-awtostradi), u d-definizzjoni tal-perjodi ta' żmien għandhom ikunu bbażati fuq kriterji oġġettivi relatati mal-livell ta' esponiment tat-toroq u l-viċinati tagħhom għat-tniġġis bħad-densità tal-popolazzjoni, il-medja annwali tat-tniġġis tal-arja (b'mod partikolari għal PM10 u NO2) u l-għadd ta' jiem (għal PM10) u sigħat (għal NO2) li fih l-valuri ta' limitu stabbiliti fid-Direttiva 2008/50/KE jinqabżu. Il-kriterji użati għandhom jiġu inklużi fin-notifika.
Il-klassifika tat-toroq bħala toroq suburbani (inklużi l-awtostradi) u toroq interurbani (inklużi l-awtostradi), u d-definizzjoni tal-perjodi ta' żmien għandhom ikunu bbażati fuq kriterji oġġettivi relatati mal-livell ta' esponiment tat-toroq u l-viċinati tagħhom għat-tniġġis bħad-densità tal-popolazzjoni, il-medja annwali tat-tniġġis tal-arja (b'mod partikolari għal PM10 u NO2) u l-għadd ta' jiem (għal PM10) u sigħat (għal NO2) li fih l-valuri ta' limitu stabbiliti fid-Direttiva 2008/50/KE jinqabżu. Il-kriterji użati għandhom jiġu inklużi fin-notifika.
Emenda 124
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – punt c
Direttiva 1999/62/KE
Anness IIIa – tabella 3 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Tabella 3: Valuri minimi tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-vetturi tal-passiġġieri (€ct/vkm)

Vettura

Magna

Klassi-EURO

Suburbana

Interurbana

Karozzi li jaħdmu bid-diżil

<1.4l

Euro 2

1.9

0.9

 

 

Euro 3

1.6

0.9

 

 

Euro 4

1.3

0.7

 

 

Euro 5

0.9

0.5

 

 

Euro 6

0.6

0.3

 

1,4-2,0l

Euro 0

3.6

1.0

 

 

Euro 1

1.9

0.9

 

 

Euro 2

1.8

0.8

 

 

Euro 3

1.7

0.9

 

 

Euro 4

1.4

0.7

 

 

Euro 5

0.9

0.5

 

 

Euro 6

0.6

0.3

 

>2,0l

Euro 0

3.9

1.3

 

 

Euro 1

1.9

0.9

 

 

Euro 2

1.8

0.9

 

 

Euro 3

1.7

0.9

 

 

Euro 4

1.4

0.7

 

 

Euro 5

0.9

0.5

 

 

Euro 6

0.6

0.3

Karozzi li jaħdmu bil-petrol

<1,4l

Euro 0

3.7

2.4

 

 

Euro 1

1.0

0.4

 

 

Euro 2

0.7

0.3

 

 

Euro 3

0.5

0.2

 

 

Euro 4

0.5

0.2

 

 

Euro 5

0.5

0.2

 

 

Euro 6

0.5

0.2

 

1,4-2,0l

Euro 0

3.9

3.0

 

 

Euro 1

1.1

0.4

 

 

Euro 2

0.7

0.3

 

 

Euro 3

0.5

0.2

 

 

Euro 4

0.5

0.2

 

 

Euro 5

0.4

0.2

 

 

Euro 6

0.4

0.2

 

>2,0l

Euro 0

4.0

3.0

 

 

Euro 1

1.0

0.4

 

 

Euro 2

0.5

0.3

 

 

Euro 3

0.5

0.2

 

 

Euro 4

0.5

0.2

 

 

Euro 5

0.4

0.2

 

 

Euro 6

0.4

0.2

Emenda 125
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – punt c
Direttiva 1999/62/KE
Anness IIIa – tabella 4 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Tabella 4: Valuri minimi tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-vetturi light-duty (€ct/vkm)

Vettura

Klassi-EURO

Suburbana

Interurbana

Vetturi kummerċjali ħfief li jaħdmu bil-petrol

Euro 1

2.4

0.7

 

Euro 2

1.9

0.4

 

Euro 3

1.8

0.4

 

Euro 4

1.7

0.3

 

Euro 5

1.6

0.3

 

Euro 6

1.6

0.3

Vetturi kummerċjali ħfief li jaħdmu bid-diżil

Euro 1

4.0

1.7

 

Euro 2

4.1

1.7

 

Euro 3

3.5

1.3

 

Euro 4

3.0

1.1

 

Euro 5

2.2

0.8

 

Euro 6

1.9

0.5

Emenda 126
Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1 – punt d
Direttiva 1999/62/KE
Anness IIIb – Titolu
VALURI TA' REFERENZA TAT-TARIFFA GĦALL-ISPEJJEŻ ESTERNI
VALURI MINIMI TAT-TARIFFA GĦALL-ISPEJJEŻ ESTERNI
Dan l-Anness jistipula l-valuri ta' referenza tat-tariffi għall-ispejjeż esterni, inklużi l-ispejjeż tat-tniġġis tal-arja u tal-istorbju.
Dan l-Anness jistipula l-valuri minimi tat-tariffi għall-ispejjeż esterni, inklużi l-ispejjeż tat-tniġġis tal-arja u tal-istorbju.
Emenda 127
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1 – punt d
Direttiva 1999/62/KE
Anness IIIb – Tabella 1 – Titolu
Tabella 1: valuri ta' referenza tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-vetturi tqal tal-merkanzija
Tabella 1: valuri minimi tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-vetturi tqal tal-merkanzija
Emenda 128
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1 – punt d
Direttiva 1999/62/KE
Anness IIIb – Tabella 2 – Titolu
Tabella 2: valuri ta' referenza tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-kowċis
Tabella 2: valuri minimi tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-kowċis
Emenda 129
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1 – punt d
Direttiva 1999/62/KE
Anness IIIb – paragrafu 2
Il-valuri tat-Tabelli 1 u 2 jistgħu jiġu mmoltiplikati b'fattur ta' 2 jew inqas f'żoni muntanjużi u madwar l-agglomerazzjonijiet sa fejn dan ikun ġustifikat minn dispersoni aktar baxxa, l-inklinazzjoni tat-toroq, l-altitudni jew l-inverżjonijiet tat-temperatura.;
Il-valuri tat-Tabelli 1 u 2 jistgħu jiġu mmoltiplikati b'fattur ta' referenza ta' mhux aktar minn 4 f'żoni muntanjużi u madwar l-agglomerazzjonijiet sa fejn dan ikun ġustifikat minn dispersjoni aktar baxxa, l-inklinazzjoni tat-toroq, l-altitudni jew l-inverżjonijiet tat-temperatura. Jekk ikun hemm evidenza xjentifika għal fattur akbar għaż-żoni muntanjużi jew għall-agglomerazzjonijiet, dan il-valur ta' referenza jista' jiżdied abbażi ta' ġustifikazzjoni dettaljata.
Emenda 130
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1 – punt ea (ġdid)
Direttiva 1999/62/KE
Anness IV – paragrafu 4
(ea)  fl-Anness IV, jiżdied il-paragrafu li ġej:
Għall-vetturi kollha b'mutur li jaħdmu bi fjuwils alternattivi, il-piż massimu awtorizzat jiżdied minħabba l-piż addizzjonali meħtieġ għat-teknoloġija ta' fjuwils alternattivi b'massimu ta' tunnellata.
Emenda 131
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Anness V – taqsima 1 – punt c – tabella 2 – kolonna 1 – ringiela 4
Karozzi tal-linja u kowċis
Karozzi tal-linja u kowċis
2.5
1.5

(1) ĠU C 81, 2.3.2018, p. 188.
(2) ĠU C 176, 23.5.2018, p. 66.

Aġġornata l-aħħar: 26 ta' Ottubru 2018Avviż legali