Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0074(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0310/2018

Predložena besedila :

A8-0310/2018

Razprave :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

Sprejeta besedila
PDF 241kWORD 76k
Četrtek, 25. oktober 2018 - Strasbourg Začasna izdaja
Večletni načrt za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I
P8_TA-PROV(2018)0425A8-0310/2018

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 25. oktobra 2018, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Naslov
Predlog
Predlog
UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008
o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  Cilji SRP so med drugim zagotoviti, da sta ribištvo in akvakultura okoljsko dolgoročno trajnostna, da se uporablja previdnostni pristop k upravljanju ribištva in da se izvaja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva.
(4)  Cilji SRP so med drugim zagotoviti, da sta ribištvo in akvakultura okoljsko dolgoročno trajnostna in se upravljata v skladu s cilji ustvarjanja gospodarskih, socialnih in zaposlitvenih koristi, zmanjšati odvisnost trga Unije od uvoza hrane, spodbuditi neposredno in posredno ustvarjanje delovnih mest ter gospodarskega razvoja obalnih območij ter zagotoviti, da se uporablja previdnostni pristop k upravljanju ribištva in da se izvaja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)   V skladu z načeli skupne ribiške politike in za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev in pošteno konkurenco med morskimi bazeni bi morali vsi večletni načrti vsebovati enoten okvir in ne bi smelo biti odstopanj za posamezne bazene, kar zadeva načela za določanje kvot.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
(5)  Za doseganje ciljev SRP je treba sprejeti več ohranitvenih ukrepov v kateri koli potrebni kombinaciji, na primer večletne načrte, tehnične ukrepe, določitev in dodelitev ribolovnih možnosti.
(5)  Za doseganje ciljev SRP je treba v skladu z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem sprejeti več ohranitvenih ukrepov v kateri koli potrebni kombinaciji, na primer večletne načrte, tehnične ukrepe, določitev in dodelitev ribolovnih možnosti.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)   V Uredbi (EU) št. 1380/2013 so izrecno določeni cilji za obnovitev in ohranitev populacije lovljenih vrst nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. Za dosego tega cilja je v Uredbi (EU) št. 1380/2013 predpisano, da se stopnja izkoriščanja največjega trajnostnega donosa doseže do leta 2015, če je to mogoče, za vse staleže pa postopoma, vendar najpozneje do leta 2020.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)  V skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo večletni načrti temeljiti na znanstvenih, tehničnih in ekonomskih mnenjih. Ta načrt bi moral v skladu z navedenima določbama vsebovati cilje, merljive cilje z jasno določenimi roki, referenčne točke ohranjanja, zaščitne ukrepe in tehnične ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje nenamernega ulova.
(6)  V skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo večletni načrti temeljiti na znanstvenih, tehničnih in ekonomskih mnenjih. Ta načrt bi moral v skladu z navedenima določbama vsebovati cilje, merljive cilje z jasno določenimi roki, referenčne točke ohranjanja, zaščitne ukrepe in tehnične ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje nenamernega ulova, čim večje zmanjšanje vpliva na morsko okolje, zlasti motnje habitata in morskega dna, pa tudi za doseganje socialnih in gospodarskih ciljev.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
(8)  Komisija bi morala pridobiti najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje za staleže, ki spadajo na področje uporabe večletnega načrta. Zato z Mednarodnim svetom za raziskovanje morja (ICES) sklepa memorandume o soglasju. Znanstveno mnenje, ki ga izda ICES, bi moralo temeljiti na tem večletnem načrtu, v njem pa bi morali biti zlasti navedeni razponi FMSY in referenčne točke za biomaso, tj. MSY Btrigger in Blim. Te vrednosti bi morale biti navedene v ustreznem mnenju o staležih in po potrebi v vseh drugih javno razpoložljivih znanstvenih mnenjih, med drugim na primer tudi v mnenju o mešanem ribolovu, ki ga izda ICES.
(8)  Komisija bi morala pridobiti najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje za staleže, ki spadajo na področje uporabe večletnega načrta. Zato z Mednarodnim svetom za raziskovanje morja (ICES) sklepa memorandume o soglasju. Znanstveno mnenje, ki ga izda ICES, bi moralo temeljiti na tem večletnem načrtu, v njem pa bi morali biti zlasti navedeni razponi FMSY in referenčne točke za biomaso, tj. MSY Btrigger in Blim. Te vrednosti bi morale biti navedene v ustreznem mnenju o staležih in po potrebi v vseh drugih javno razpoložljivih znanstvenih mnenjih, med drugim na primer tudi v mnenju o mešanem ribolovu in/ali ribolovu več vrst, ki ga izda ICES.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
(9)  Uredbe Sveta (ES) št. 811/200418, (ES) št. 2166/200519, (ES) št. 388/200620, (ES) 509/200721, (ES) št. 1300/200822 in (ES) št. 1342/200823 določajo pravila za lovljenje severnih staležev osliča, osliča in škampa v Kantabrijskem morju in zahodno od Iberskega polotoka, morskega lista v Biskajskem zalivu, morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu, sleda zahodno od Škotske ter trske v Kattegatu, Severnem morju zahodno od Škotske in v Irskem morju. Ti in drugi pridneni staleži se ujamejo v mešanem ribolovu. Zato je primerno vzpostaviti enotni večletni načrt, v katerem se upošteva to tehnično vzajemno vplivanje.
(9)  Uredbe Sveta (ES) št. 811/200418, (ES) št. 2166/200519, (ES) št. 388/200620, (ES) 509/200721, (ES) št. 1300/200822 in (ES) št. 1342/200823 določajo pravila za lovljenje severnih staležev osliča, osliča in škampa v Kantabrijskem morju in zahodno od Iberskega polotoka, morskega lista v Biskajskem zalivu, morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu, sleda zahodno od Škotske ter trske v Kattegatu, Severnem morju zahodno od Škotske in v Irskem morju. Ti in drugi pridneni staleži se ujamejo v mešanem ribolovu in/ali ribolovu več vrst. Zato je primerno vzpostaviti enotni večletni načrt, v katerem se upošteva to tehnično vzajemno vplivanje.
_________________
_________________
18 Uredba Sveta (ES) št. 811/2004 z dne 21. aprila 2004 o določitvi ukrepov za obnovitev staleža severnega osliča (UL L 150, 30.4.2004, str. 1).
18 Uredba Sveta (ES) št. 811/2004 z dne 21. aprila 2004 o določitvi ukrepov za obnovitev staleža severnega osliča (UL L 150, 30.4.2004, str. 1).
19 Uredba Sveta (ES) št. 2166/2005 z dne 20. decembra 2005 o določitvi ukrepov za obnovitev staležev južnega osliča in škampa v Kantabrijskem morju in zahodno od Iberskega polotoka ter o spremembi Uredbe (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 345, 28.12.2005, str. 5).
19 Uredba Sveta (ES) št. 2166/2005 z dne 20. decembra 2005 o določitvi ukrepov za obnovitev staležev južnega osliča in škampa v Kantabrijskem morju in zahodno od Iberskega polotoka ter o spremembi Uredbe (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 345, 28.12.2005, str. 5).
20 Uredba Sveta (ES) št. 388/2006 z dne 23. februarja 2006 o določitvi večletnega načrta za trajnostno izkoriščanje staleža morskega lista v Biskajskem zalivu (UL L 65, 7.3.2006, str. 1).
20 Uredba Sveta (ES) št. 388/2006 z dne 23. februarja 2006 o določitvi večletnega načrta za trajnostno izkoriščanje staleža morskega lista v Biskajskem zalivu (UL L 65, 7.3.2006, str. 1).
21 Uredba Sveta (ES) št. 509/2007 z dne 7. maja 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za trajnostno izkoriščanje staleža morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu (UL L 122, 11.5.2007, str. 7).
21 Uredba Sveta (ES) št. 509/2007 z dne 7. maja 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za trajnostno izkoriščanje staleža morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu (UL L 122, 11.5.2007, str. 7).
22 Uredba Sveta (ES) št. 1300/2008 z dne 18. decembra 2008 o oblikovanju večletnega načrta za stalež sleda, ki se nahaja zahodno od Škotske, in ribištvo, ki izkorišča navedeni stalež (UL L 344, 20.12.2008, str. 6).
22 Uredba Sveta (ES) št. 1300/2008 z dne 18. decembra 2008 o oblikovanju večletnega načrta za stalež sleda, ki se nahaja zahodno od Škotske, in ribištvo, ki izkorišča navedeni stalež (UL L 344, 20.12.2008, str. 6).
23 Uredba Sveta (ES) št. 1342/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 423/2004 (UL L 348, 24.12.2008, str. 20).
23 Uredba Sveta (ES) št. 1342/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 423/2004 (UL L 348, 24.12.2008, str. 20).
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  Nekateri pridneni staleži se izkoriščajo v zahodnih vodah in sosednjih vodah. Zato bi bilo treba področje uporabe določb načrta v zvezi s cilji in zaščitnimi ukrepi za staleže, ki se izkoriščajo zlasti v zahodnih vodah, razširiti na območja zunaj zahodnih voda. Poleg tega je treba v zvezi s staleži, prisotnimi tudi v zahodnih vodah, ki se izkoriščajo zlasti zunaj teh voda, v večletnih načrtih opredeliti cilje in zaščitne ukrepe za območja zunaj zahodnih voda, na katerih se zadevni staleži zlasti izkoriščajo, ter pri tem razširiti področje uporabe teh večletnih načrtov tudi na zahodne vode.
(11)  Nekateri pridneni staleži se izkoriščajo v zahodnih vodah in sosednjih vodah. Zato bi bilo treba področje uporabe določb načrta v zvezi s cilji in zaščitnimi ukrepi za pridnene staleže, ki se izkoriščajo zlasti v zahodnih vodah, razširiti na območja teh staležev zunaj zahodnih voda, pod pogojem, da so zunaj suverenosti ali jurisdikcije tretjih držav. Poleg tega je treba v zvezi s staleži, prisotnimi tudi v zahodnih vodah, ki se izkoriščajo zlasti zunaj teh voda, v večletnih načrtih opredeliti cilje in zaščitne ukrepe za območja zunaj zahodnih voda, na katerih se ti pridneni staleži zlasti izkoriščajo, ter pri tem razširiti področje uporabe teh večletnih načrtov tudi na zahodne vode.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)
(11a)   Načrt upravljanja se ne bi smel omejiti na preučevanje mehanizmov za določitev ribolovnih možnosti na kratki rok, saj bi to ustvarilo negotovost in nepreglednost za sektor.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
(12)  Geografsko področje uporabe večletnega načrta bi moralo temeljiti na geografski porazdelitvi staležev, navedeni v najnovejšem znanstvenem mnenju o staležih, ki ga zagotovi ICES. Zaradi izboljšanih znanstvenih informacij ali migracije staležev bodo morda potrebne prihodnje spremembe geografske porazdelitve staležev, določene v večletnem načrtu. Zato bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov o prilagoditvi geografske porazdelitve staležev, določene v večletnem načrtu, če je v znanstvenem mnenju, ki ga zagotovi ICES, navedeno, da se je geografska porazdelitev zadevnih staležev spremenila.
(12)  Geografsko področje uporabe večletnega načrta bi moralo temeljiti na geografski porazdelitvi pridnenih staležev, navedeni v najnovejšem znanstvenem mnenju o staležih, ki ga zagotovi ICES. Zaradi izboljšanih znanstvenih informacij ali migracije staležev bodo morda potrebne prihodnje spremembe geografske porazdelitve pridnenih staležev, določene v večletnem načrtu. Zato bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov o prilagoditvi geografske porazdelitve staležev, določene v večletnem načrtu, če je v znanstvenem mnenju, ki ga zagotovi ICES ali podoben znanstveni organ, priznan na ravni Unije ali mednarodni ravni, navedeno, da se je geografska porazdelitev zadevnih staležev spremenila.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
(14)  Cilj tega načrta bi moral biti prispevati k doseganju ciljev SRP, zlasti k doseganju in ohranjanju največjih trajnostnih donosov za ciljne staleže, izvajanju obveznosti iztovarjanja za pridnene staleže, za katere veljajo omejitve ulova, in k spodbujanju primernega življenjskega standarda za tiste, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo priobalni ribolov in socialno-ekonomski vidiki. Z načrtom bi se moral izvajati tudi ekosistemski pristop k upravljanju ribištva, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Biti bi moral skladen z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem, da se do leta 2020 doseže dobro okoljsko stanje (v skladu z Direktivo 2008/56/ES), ter s cilji Direktive 2009/147/ES in Direktive Sveta 92/43/EGS. Ta načrt bi moral vsebovati tudi podrobnosti o izvajanju obveznosti iztovarjanja v vodah Unije v zahodnih vodah za vse staleže vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
(14)  Cilj tega načrta bi moral biti prispevati k doseganju ciljev SRP, zlasti k doseganju in ohranjanju staležev, ki sodijo v področje uporabe te uredbe, nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, izvajanju obveznosti iztovarjanja za pridnene staleže, za katere veljajo omejitve ulova, in k spodbujanju primernega življenjskega standarda za tiste, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo priobalni ribolov in socialno-ekonomski vidiki. Z načrtom bi se moral izvajati tudi ekosistemski pristop k upravljanju ribištva, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Biti bi moral skladen z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem, da se do leta 2020 doseže dobro okoljsko stanje (v skladu z Direktivo 2008/56/ES), ter s cilji Direktive 2009/147/ES in Direktive Sveta 92/43/EGS. Ta načrt bi moral vsebovati tudi podrobnosti o izvajanju obveznosti iztovarjanja v vodah Unije v zahodnih vodah za vse vrste, ulovljene pri pridnenem ribolovu, za katere velja obveznost iztovarjanja v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
(16)  Določiti je treba ciljno stopnjo ribolovne umrljivosti (F), ki ustreza cilju doseganja in ohranjanja največjega trajnostnega donosa, kot razpone vrednosti, ki so skladni z doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY). Ti razponi, ki temeljijo na najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju, so potrebni, da se zagotovi prožnost pri upoštevanju sprememb znanstvenega mnenja, spodbudi izvajanje obveznosti iztovarjanja ter upoštevajo značilnosti mešanega ribolova. Razpone FMSY bi moral izračunati Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES), zlasti v svojem rednem mnenju glede ulova. Na podlagi tega načrta so izračunani tako, da omogočajo dolgoročno zmanjšanje donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom24. Določena je zgornja meja razpona, tako da možnost zmanjšanja staleža pod Blim ni večja od 5 %. Zadevna zgornja meja je tudi v skladu s tako imenovanim svetovalnim pravilom ICES, ki določa, da je treba, kadar je drstitvena biomasa ali številčnost v slabem stanju, F zmanjšati na vrednost, ki ne presega zgornje meje, ki je enaka vrednosti FMSY, pomnoženi z drstitveno biomaso ali številčnostjo v letu, na katero se nanaša celotni dovoljeni ulov, deljeno z MSY Btrigger. ICES te predpostavke in svetovalna pravila uporablja pri pripravi znanstvenega mnenja o ribolovni umrljivosti in možnostih ulova.
(16)  Določiti je treba ciljno stopnjo ribolovne umrljivosti (F), ki ustreza cilju doseganja in ohranjanja največjega trajnostnega donosa, kot razpone vrednosti, ki so skladni z doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY). Ti razponi, ki temeljijo na najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju, so potrebni, da se zagotovi prožnost pri upoštevanju sprememb znanstvenega mnenja, spodbudi izvajanje obveznosti iztovarjanja ter upoštevajo značilnosti mešanega ribolova. Razpone FMSY bi moral med drugim izračunati Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES), zlasti v svojem rednem mnenju glede ulova. Na podlagi tega načrta so izračunani tako, da omogočajo dolgoročno zmanjšanje donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom24. Določena je zgornja meja razpona, tako da možnost zmanjšanja staleža pod Blim ni večja od 5 %. Zadevna zgornja meja je tudi v skladu s tako imenovanim svetovalnim pravilom ICES, ki določa, da je treba, kadar je drstitvena biomasa ali številčnost v slabem stanju, F zmanjšati na vrednost, ki ne presega zgornje meje, ki je enaka vrednosti FMSY, pomnoženi z drstitveno biomaso ali številčnostjo v letu, na katero se nanaša celotni dovoljeni ulov, deljeno z MSY Btrigger. ICES te predpostavke in svetovalna pravila uporablja pri pripravi znanstvenega mnenja o ribolovni umrljivosti in možnostih ulova.
___________
___________
24 Zahteva EU za ICES, naj za izbrane staleže na podobmočjih ICES od 5 do 10 predloži razpone FMSY.
24 Zahteva EU za ICES, naj za izbrane staleže na podobmočjih ICES od 5 do 10 predloži razpone FMSY.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)
(16a)   Za dosego ciljev iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 je primerno določiti ciljno stopnjo ribolovne umrljivosti (F), ki ne presega stopnje izkoriščanja največjega trajnostnega donosa. To stopnjo je treba doseči čim prej, postopoma in z rastočim tempom, najpozneje pa do leta 2020 za vse staleže, za katere se uporablja ta uredba.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
(20)  Omogočiti bi bilo treba določitev celotnega dovoljenega ulova za škampa v zahodnih vodah kot vsoto omejitev ulova, določenih za vsako funkcionalno enoto, in statističnih območij zunaj funkcionalnih enot na zadevnem območju celotnega dovoljenega ulova. Vendar to ne izključuje sprejetja ukrepov za zaščito posebnih funkcionalnih enot.
(20)  Omogočiti bi bilo treba določitev celotnega dovoljenega ulova za stalež škampa v zahodnih vodah kot vsoto omejitev ulova, določenih za vsako funkcionalno enoto, in statističnih območij zunaj funkcionalnih enot na območju, ki je bilo določeno za ta stalež. Vendar to ne izključuje sprejetja ukrepov za zaščito posebnih funkcionalnih enot.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)
(21a)  Uvesti bi bilo treba prepoved ribolova brancina in polaka, da bi zaščitili plemenske ribe v času drstenja. Države članice bi morale za zaščito staležev brancina in polaka, ki jih je vse manj, uvesti ustrezne ukrepe za njihovo obnovitev na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, ki se bodo uporabljali za komercialni in rekreacijski ribolov.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22
(22)  Kadar Svet upošteva pomemben učinek rekreacijskega ribolova v okviru ribolovnih možnosti za določen stalež, bi moral imeti možnost, da določi celotni dovoljeni ulov za gospodarski ulov, pri katerem se upošteva obseg rekreacijskega ulova, in/ali sprejme druge ukrepe, ki omejujejo rekreacijski ribolov, kot so omejitve ulova in nelovne dobe.
(22)  Kadar umrljivost zaradi rekreacijskega ribolova precej vpliva na stalež, ki se upravlja na osnovi največjega trajnostnega donosa, bi moral imeti Svet možnost določiti posamezne in nediskriminacijske ribolovne možnosti za rekreacijske ribiče. Te posamezne možnosti za rekreacijski ribolov bi morale veljati najmanj en mesec v skladu z dejansko prakso in ulovom pri rekreacijskem ribolovu. Prav tako bi bilo treba rekreacijski ulov nekaterih vrst visoke tržne vrednosti označiti s kirurško odstranitvijo dela repne plavuti, da tega ulova ne bi bilo mogoče enostavno nezakonito uporabiti v distribucijskih kanalih trgovine z ribami.
Sprememba 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 23
(23)  Za izpolnjevanje obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi moral načrt zagotoviti dodatne ukrepe upravljanja, ki se dodatno opredelijo v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
(23)  Za izpolnjevanje obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in čim večje zmanjšanje negativnega vpliva na ekosistem bi moral načrt ob upoštevanju najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja zagotoviti dodatne ukrepe upravljanja, zlasti ukrepe za postopno preprečevanje in odpravo zavržkov ter čim večje zmanjšanje negativnega vpliva ribolova na ekosistem, ki se po potrebi dodatno opredelijo v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Prav tako bi bilo treba določiti, da se obveznost iztovarjanja ne uporablja za rekreacijski ribolov. V primeru, da ni skupnega priporočila, lahko Komisija sprejme delegirane akte.
Sprememba 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)
(23a)   Za zaščito občutljivih vrst in habitatov, zlasti kritično ogroženih in prizadetih zaradi pritiska ribolova, bi bilo treba v načrtu določiti ukrepe upravljanja za zadevno ribištvo, vključno s spremembami ribolovnega orodja, dejavnosti polovil in samih plovil. Načrt bi moral omogočati dodatne ukrepe upravljanja, ki se podrobneje opredelijo v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Komisija bi morala imeti možnost, da sprejme izvedbene akte v zvezi z določitvijo analize morskih bazenov ter oblike in časovnega razporeda za predložitev in odobritev ukrepov upravljanja.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)
(24a)  Komisija bi morala Evropskemu parlamentu vsako leto poročati o najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenjih, ki jih Svet uporablja za določanje ribolovnih možnosti ali uporabo zaščitnih ukrepov, in ga vnaprej obvestiti o primerih, v katerih bi lahko na podlagi znanstvenega mnenja prišlo do bistvenih sprememb pri določitvi ribolovnih možnosti.
Sprememba 22
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26
(26)  Da se zagotovita pravočasna in sorazmerna prilagoditev tehničnemu in znanstvenemu napredku in prožnost ter omogoči oblikovanje nekaterih ukrepov, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z dopolnitvijo te uredbe, kar zadeva popravne ukrepe in izvajanje obveznosti iztovarjanja. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje25. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
(26)  Da se zagotovita pravočasna in sorazmerna prilagoditev tehničnemu in znanstvenemu napredku in prožnost ter omogoči oblikovanje nekaterih ukrepov, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z dopolnitvijo te uredbe, kar zadeva popravne ukrepe in izvajanje obveznosti iztovarjanja. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja z ustreznimi svetovalnimi sveti, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje25. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
_________________
_________________
25 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
25 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Uvodna izjava 28
(28)  Uporaba dinamičnega sklicevanja na razpone FMSY in referenčne točke ohranjanja zagotavlja, da ti parametri, ki so bistveni za določanje ribolovnih možnosti, ne zastarajo in da lahko Svet vedno uporabi najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje. Poleg tega bi bilo treba navedeni pristop, ki zagotavlja dinamično sklicevanje na najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje, uporabiti pri upravljanju staležev v Baltskem morju. V tem okviru se „najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje“ nanaša na javno razpoložljivo znanstveno mnenje, podprto z najnovejšimi znanstvenimi podatki in metodami, ki ga je izdal ali pregledal neodvisen znanstveni organ, priznan na ravni Evropske unije ali mednarodni ravni. Uredbo (EU) 2016/113927 bi bilo zato treba spremeniti.
(28)  Uporaba dinamičnega sklicevanja na razpone FMSY in referenčne točke ohranjanja zagotavlja, da ti parametri, ki so bistveni za določanje ribolovnih možnosti, ne zastarajo in da lahko Svet vedno uporabi najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje. Poleg tega bi bilo treba navedeni pristop, ki zagotavlja dinamično sklicevanje na najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje, uporabljati pri upravljanju staležev v Baltskem morju. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu vsako leto poročati tudi o najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenjih, ki so bila uporabljena, in Parlament vnaprej obvestiti o primerih, v katerih bi lahko prišlo do bistvenih sprememb pri določitvi ribolovnih možnosti. V tem okviru se „najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje“ nanaša na javno razpoložljivo znanstveno mnenje, ki so ga pregledali Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) ali ustrezni drugi znanstveni organi, kot je Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES). Podprto je z najnovejšimi znanstvenimi podatki in metodami, ki so na voljo, in izpolnjuje zahteve iz člena 25 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
_________________
27 Uredba (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 (UL L 191, 15.7.2016, str. 1).
Sprememba 24
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Ta uredba vzpostavlja večletni načrt (v nadaljnjem besedilu: načrt) za naslednje pridnene staleže, vključno z globokomorskimi staleži, in ribištvo, ki izkorišča te staleže, v zahodnih vodah in v sosednjih vodah, kjer ti staleži segajo prek zahodnih voda:
1.  Ta uredba vzpostavlja večletni načrt (v nadaljnjem besedilu: načrt) za spodaj naštete pridnene staleže, vključno z globokomorskimi staleži v zahodnih vodah in v sosednjih vodah, kjer ti staleži segajo prek zahodnih voda, kolikor so te zunaj suverenosti ali jurisdikcije tretjih držav, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže:
Sprememba 25
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
(4)  brancin (Dicentrarchus labrax) v razdelkih 4b, 4c, 7a in 7d–h;
(4)  brancin (Dicentrarchus labrax) v razdelkih 4b, 4c, 7a, b, 7d–h in 7j, podobmočju 8 in razdelku 9a;
Sprememba 26
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 23 – alinea 1
–  v južnem Biskajskem zalivu (funkcionalna enota 25);
–  v Biskajskem zalivu (funkcionalni enoti 23 in 24);
Sprememba 27
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 24 – alinea 1
–  v zahodni Galiciji (funkcionalni enoti 26 in 27);
–  v zahodni Galiciji (funkcionalna enota 26);
Sprememba 28
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 24 – alinea 2
–  v Iberskih vodah (funkcionalni enoti 28 in 29);
črtano
Sprememba 29
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 24 – alinea 2 a (novo)
–  na severu Portugalske (funkcionalna enota 27);
Sprememba 30
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 24 – alinea 2 b (novo)
–  v portugalskih vodah (južna Portugalska in Algarve) (funkcionalni enoti 28 in 29);
Sprememba 31
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2
Kadar je v znanstvenem mnenju navedeno, da se je spremenila geografska porazdelitev staležev iz prvega pododstavka tega odstavka, lahko Komisija v skladu s členom 15 sprejme delegirane akte o spremembi te uredbe s prilagoditvijo zgoraj navedenih območij, da se upošteva ta sprememba. Takšne prilagoditve ne razširijo področja staležev preko voda Unije v podobmočjih 4 do 10 in območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0.
Kadar je v najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju, zlasti v mnenju Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES), navedeno, da se je spremenila geografska porazdelitev staležev iz prvega pododstavka tega odstavka, lahko Komisija v skladu s členom 15 sprejme delegirane akte o spremembi te uredbe s prilagoditvijo zgoraj navedenih območij, da se upošteva ta sprememba. Takšne prilagoditve ne razširijo področja staležev preko voda Unije v podobmočjih 4 do 10 in območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0.
Sprememba 32
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2
2.  Kadar Komisija na podlagi znanstvenega mnenja meni, da je treba spremeniti seznam staležev iz prvega pododstavka odstavka 1, lahko predloži predlog za spremembo tega seznama.
2.  Kadar Komisija na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja meni, da je treba spremeniti seznam staležev iz prvega pododstavka odstavka 1, lahko poda predlog za spremembo tega seznama.
Sprememba 33
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3
3.  V zvezi s sosednjimi vodami iz odstavka 1 tega člena se uporabljajo le člena 4 in 6 ter ukrepi v zvezi z ribolovnimi možnostmi iz člena 7 te uredbe.
3.  V zvezi s sosednjimi vodami iz odstavka 1 tega člena se uporabljajo le člena 4 in 6, ukrepi v zvezi z ribolovnimi možnostmi iz člena 7 ter člena 9(3a) in 9a te uredbe.
Sprememba 34
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4
4.  Ta uredba se uporablja tudi za prilov, ulovljen v zahodnih vodah pri ribolovu staležev iz odstavka 1. Kadar pa se razponi FMSY in zaščitni ukrepi v zvezi z biomaso za navedene staleže določijo na podlagi drugih pravnih aktov Unije, ki vzpostavljajo večletne načrte, se uporabljajo navedeni razponi in zaščitni ukrepi.
4.  Ta uredba se uporablja tudi za prilov, ulovljen v zahodnih vodah pri ribolovu pridnenih staležev iz odstavka 1, in zagotavlja, da se pri izkoriščanju vseh živih morskih bioloških virov populacije lovljenih vrst v skladu s členom 2(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4 a (novo)
4a.   Ta uredba določa tudi podrobnosti za izvajanje ukrepov za čim večje zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje, zlasti naključnega ulova zaščitenih vrst, v vodah Unije zahodnega Sredozemskega morja za ves ribolov v teh vodah. Komisija lahko sprejme izvedbene akte v zvezi z določitvijo analize morskih bazenov ter obliko in časovnim razporedom za predložitev in odobritev ukrepov upravljanja.
Sprememba 36
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5
5.  Ta uredba vsebuje tudi podrobnosti o izvajanju obveznosti iztovarjanja v vodah Unije v zahodnih vodah za vse staleže vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
5.  Ta uredba vsebuje tudi podrobnosti o izvajanju obveznosti iztovarjanja v vodah Unije v zahodnih vodah za vse staleže pridnenih vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in ki so bile ulovljene pri pridnenem ribolovu.
Sprememba 37
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6
6.  Ta uredba določa tehnične ukrepe v skladu s členom 8, ki se uporabljajo v zahodnih vodah za kateri koli stalež.
6.  Ta uredba določa tehnične ukrepe za komercialni in rekreacijski ribolov v skladu s členom 8, ki se uporabljajo v zahodnih vodah za kateri koli pridneni stalež.
Sprememba 38
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
(2)  „razpon FMSY“ pomeni razpon vrednosti na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES), pri katerih vse ravni ribolovne umrljivosti znotraj navedenega razpona dolgoročno ustrezajo največjemu trajnostnemu donosu glede na ribolovni vzorec in v obstoječih povprečnih okoljskih razmerah, brez pomembnega vpliva na razmnoževanje zadevnega staleža. Izračunan je tako, da omogoča dolgoročno zmanjšanje donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom. Je omejen, tako da možnost, da stalež pade pod mejno referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža (Blim), ni višja od 5 %;
(2)  „razpon FMSY“ pomeni razpon vrednosti na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) ali podobnega neodvisnega znanstvenega organa, priznanega v Uniji ali na mednarodni ravni, pri katerih vse ravni ribolovne umrljivosti znotraj navedenega razpona dolgoročno ustrezajo največjemu trajnostnemu donosu glede na ribolovni vzorec in v obstoječih povprečnih okoljskih razmerah, brez pomembnega vpliva na razmnoževanje zadevnega staleža. Izračunan je tako, da omogoča dolgoročno zmanjšanje donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom. Je omejen, tako da možnost, da stalež pade pod mejno referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža (Blim), ni višja od 5 %;
Sprememba 39
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5
(5)  „vrednost FMSY point pomeni vrednost ocenjene ribolovne umrljivosti, ki z določenim ribolovnim vzorcem in v trenutnih okoljskih pogojih daje dolgoročno največji donos;
(5)  „vrednost FMSY pomeni vrednost ocenjene ribolovne umrljivosti, ki z določenim ribolovnim vzorcem in v trenutnih okoljskih pogojih daje dolgoročno največji donos;
Sprememba 40
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8
(8)  „Blim“ pomeni referenčno točko za velikost staleža na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja ICES, pod katero se lahko zmanjša sposobnost razmnoževanja;
(8)  „Blim“ pomeni referenčno točko za velikost staleža na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja ICES ali podobnega neodvisnega znanstvenega organa, priznanega na ravni Unije ali mednarodni ravni, pod katero se lahko zmanjša sposobnost razmnoževanja;
Sprememba 41
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9
(9)  „MSY Btrigger“ pomeni referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža, ali v primeru škampa za številčnost, na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja ICES, pod katero je treba sprejeti poseben in ustrezen ukrep upravljanja za zagotovitev, da stopnje izkoriščanja, skupaj z naravnim nihanjem omogočijo obnovitev staležev nad ravnmi, ki dolgoročno omogočajo največji trajnostni donos.
(9)  „MSY Btrigger“ pomeni referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža, ali v primeru škampa za številčnost, na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja ICES ali podobnega neodvisnega znanstvenega organa, priznanega na ravni Unije ali mednarodni ravni, pod katero je treba sprejeti poseben in ustrezen ukrep upravljanja za zagotovitev, da stopnje izkoriščanja, skupaj z naravnim nihanjem omogočijo obnovitev staležev nad ravnmi, ki dolgoročno omogočajo največji trajnostni donos.
Sprememba 91
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)
(9a)  „najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje“ se nanaša na javno razpoložljivo znanstveno mnenje, podprto z najnovejšimi znanstvenimi podatki in metodami, ki ga je izdal ali pregledal neodvisen mednarodni znanstveni organ, priznan na ravni Unije ali mednarodni ravni, kot sta Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) ali Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES), in izpolnjuje zahteve iz člena 25 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 43
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1
1.  Načrt prispeva k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike, navedenih v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti z uporabo previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, pri čemer je njegov namen zagotoviti, da se pri izkoriščanju živih morskih bioloških virov populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos.
1.  Načrt prispeva k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike, navedenih v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti z uporabo previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, pri čemer je njegov namen zagotoviti, da se pri izkoriščanju živih morskih bioloških virov populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. Načrt se poleg prizadevanja za okoljsko trajnost upravlja na način, ki je v skladu s cilji ustvarjanja gospodarskih, socialnih in zaposlitvenih koristi, obenem pa prispeva k razpoložljivosti živilskih proizvodov.
Stopnja izkoriščanja največjega trajnostnega donosa se postopoma za vse staleže doseže najpozneje do leta 2020 in se po tem ohrani.
Sprememba 44
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2
2.  Načrt s kar največjim preprečevanjem in zmanjševanjem nenamernega ulova prispeva k odpravi zavržkov in izvajanju obveznosti iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 za vrste, za katere veljajo omejitve ulova in za katere se uporablja ta uredba.
2.  Načrt s kar največjim preprečevanjem in zmanjševanjem nenamernega ulova, tudi z uporabo inovativnega selektivnega ribolovnega orodja in tehnike, prispeva k odpravi zavržkov in izvajanju obveznosti iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 za vrste, za katere veljajo omejitve ulova in za katere se uporablja ta uredba.
Sprememba 45
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3
3.  Načrt uporablja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva za zagotovitev, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Načrt je skladen z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem, da se do leta 2020 doseže dobro okoljsko stanje, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES, ter s cilji iz členov 4 in 5 Direktive 2009/147/ES ter iz členov 6 in 12 Direktive Sveta 92/43/EGS.
3.  Načrt uporablja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva za zagotovitev, da se čim bolj zmanjšajo in po možnosti odpravijo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem in zlasti na ranljive habitate in zaščitene vrste, vključno z morskimi sesalci, morskimi plazilci, morskimi pticami, podvodnimi gorami, globokomorskimi grebeni in koralnimi vrtovi ali agregacijami spužev, da se zagotovi, da bodo ribiči še naprej trajnostno in selektivno lovili. Načrt je skladen z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem, da se do leta 2020 doseže dobro okoljsko stanje, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES, ter s cilji iz Direktive 2009/147/ES in Direktive Sveta 92/43/EGS.
Sprememba 46
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – točka b
(b)  prispevati k izpolnjevanju drugih ustreznih deskriptorjev iz Priloge I k Direktivi 2008/56/ES sorazmerno z vlogo, ki jo ima ribištvo pri njihovem izpolnjevanju.
(b)  zagotoviti, da je negativni vpliv ribolova na morsko okolje čim manjši, zlasti kar zadeva ranljive habitate in zaščitene vrste, vključno z morskimi sesalci in morskimi pticami.
Sprememba 47
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5
5.  Ukrepi v okviru načrta se sprejmejo v skladu z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem. Kadar ni dovolj podatkov, je treba doseči primerljivo stopnjo ohranjanja ustreznih staležev.
5.  Ukrepi v okviru načrta se sprejmejo v skladu z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem. Najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje strokovno pregledajo zanesljivi in ustrezni znanstveni organi, kot so Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) ali Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF). Javnosti se omogoči dostop do mnenja, najpozneje ko Komisija predlaga te ukrepe. Kadar ni dovolj podatkov, je treba doseči primerljivo stopnjo ohranjanja ustreznih staležev.
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2
2.  Navedeni razponi FMSY na podlagi tega načrta se zahtevajo od ICES.
2.  Navedeni razponi FMSY na podlagi tega načrta se zahtevajo od ICES ali od podobnega neodvisnega znanstvenega organa, ki je priznan na ravni Unije ali na mednarodni ravni.
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 – točka a
(a)  če je na podlagi znanstvenega mnenja ali dokazov to potrebno za uresničevanje namena iz člena 3 v primeru mešanega ribolova;
(a)  če je na podlagi znanstvenega mnenja ali dokazov to potrebno za uresničevanje namena iz člena 3 v primeru mešanega in/ali večvrstnega ribolova, zlasti da se omejijo zunanje družbeno-ekonomske ribolovne ovire;
Sprememba 50
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 – točka c
(c)  da se spremembe ribolovnih možnosti med zaporednimi leti omejijo na največ 20 %.
(c)  da se spremembe ribolovnih možnosti med zaporednimi leti omejijo na največ 20 %, razen v primerih, ko se omilijo zaviralne ali druge okoliščine, ki preprečujejo ali pomembno vplivajo na dejavnost nekaterih flot.
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)
6a.   Da bi se izognili stanju, ko kratkoročno upravljanje ovira izvajanje večletnega upravljanja, in da bi spodbudili udeležbo deležnikov v postopku odločanja, se v okviru te uredbe omogoči odobritev pravil za izkoriščanje na regionalni ravni.
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2
2.  Navedeni staleži se upravljajo v skladu s previdnostnim pristopom k upravljanju ribištva, kakor je opredeljeno v točki 8 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, kadar ni na voljo ustreznih znanstvenih podatkov.
2.  Kadar ni na voljo ustreznih znanstvenih podatkov, se navedeni staleži upravljajo v skladu s previdnostnim pristopom k upravljanju ribištva, kakor je opredeljeno v točki 8 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki zagotavlja vsaj stopnjo ohranjenosti, ki je primerljiva z največjim trajnostnim donosom, kot je določeno v členu 9(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3
3.  V skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se pri upravljanju mešanega ribolova v zvezi s staleži iz člena 1(4) te uredbe upoštevajo težave pri ribolovu vseh staležev hkrati z največjim trajnostnim donosom, zlasti v primerih, ko to vodi k prezgodnjemu zaprtju ribolova.
3.  V skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se pri upravljanju mešanega in/ali večvrstnega ribolova v zvezi s staleži iz člena 1(4) te uredbe upoštevajo težave pri ribolovu vseh staležev hkrati z največjim trajnostnim donosom, zlasti v primerih, ko to vodi k prezgodnjemu zaprtju ribolova.
Sprememba 54
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del
Od ICES se na podlagi tega načrta zahtevajo naslednje referenčne točke ohranjanja za zaščito popolne sposobnosti razmnoževanja staležev iz člena 1(1):
Od ICES ali od podobnega neodvisnega znanstvenega organa, ki je priznan na ravni Unije ali na mednarodni ravni, ter v skladu z opredelitvijo najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja se na podlagi tega načrta zahtevajo naslednje referenčne točke ohranjanja za zaščito popolne sposobnosti razmnoževanja staležev iz člena 1(1):
Sprememba 55
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1
1.  Če znanstveno mnenje kaže, da je v določenem letu drstitvena biomasa katerega koli staleža iz člena 1(1) ali v primeru staležev škampa številčnost nižja od MSY Btrigger, se sprejmejo vsi ustrezni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža ali funkcionalne enote na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos. Z odstopanjem od člena 4(3) in (5) se ribolovne možnosti zlasti določijo na ravneh, skladnih z ribolovno umrljivostjo, zmanjšano na raven, ki je nižja od zgornjega razpona FMSY, ob upoštevanju zmanjšanja biomase.
1.  Če znanstveno mnenje kaže, da je v določenem letu drstitvena biomasa katerega koli pridnenega staleža iz člena 1(1) ali v primeru staležev škampa številčnost nižja od MSY Btrigger, se sprejmejo vsi ustrezni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža ali funkcionalne enote na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos. Z odstopanjem od člena 4(3) in (5) se ribolovne možnosti zlasti določijo na ravneh, skladnih z ribolovno umrljivostjo, zmanjšano na raven, ki je nižja od zgornjega razpona FMSY, ob upoštevanju zmanjšanja biomase.
Sprememba 56
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2
2.  Če znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža katerega koli staleža iz člena 1(1) ali v primeru staležev škampa številčnost nižja od Blim, se sprejmejo dodatni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža ali funkcionalne enote na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos. Navedeni popravni ukrepi lahko z odstopanjem od člena 4(3) in (5) vključujejo zlasti prekinitev ciljnega ribolova zadevnega staleža ali funkcionalne enote in ustrezno zmanjšanje ribolovnih možnosti.
2.  Če znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža katerega koli pridnenega staleža iz člena 1(1) ali v primeru staležev škampa številčnost nižja od Blim, se sprejmejo dodatni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža ali funkcionalne enote na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos. Navedeni popravni ukrepi lahko z odstopanjem od člena 4(3) in (5) vključujejo zlasti prekinitev ciljnega ribolova zadevnega staleža ali funkcionalne enote in ustrezno zmanjšanje ribolovnih možnosti.
Sprememba 58
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Na Komisijo se v skladu s členom 15 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z dopolnitvijo te uredbe glede naslednjih tehničnih ukrepov:
1.  Na Komisijo se v skladu s členom 15 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z dopolnitvijo te uredbe glede naslednjih tehničnih ukrepov za ribištvo, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnih vodah:
Sprememba 59
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a
(a)  specifikacije v zvezi z lastnostmi ribolovnega orodja in predpisi o njegovi uporabi za zagotovitev ali izboljšanje selektivnosti, zmanjšanje nenamernega ulova ali zmanjšanje negativnega vpliva na ekosistem;
(a)  specifikacije v zvezi z lastnostmi ribolovnega orodja in predpisi o njegovi uporabi za zagotovitev ali izboljšanje selektivnosti, zmanjšanje nenamernega ulova, zlasti mladic, ali zmanjšanje negativnega vpliva na ekosistem;
Sprememba 60
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2
2.  Ukrepi iz odstavka 1 tega člena prispevajo k uresničevanju ciljev iz člena 3.
2.  Ukrepi iz odstavka 1 tega člena prispevajo k uresničevanju ciljev iz člena 3 in veljajo za komercialni in rekreacijski ribolov.
Sprememba 61
Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)
Člen 8a
Zaprta območja / sezonska prepoved ribolova brancina
1.  Komercialni in rekreacijski ribolov brancina sta prepovedana v zahodnih vodah in v razdelkih ICES 4b in 4c v času od 1. februarja do 30. aprila. Prepovedano je obdržati na krovu, pretovarjati, premeščati, iztovarjati ali konzervirati brancina, ulovljenega na teh območjih, tudi če je bil ulovljen z obale.
2.  Ribiškim plovilom Unije je tudi prepovedano loviti brancina v razdelkih ICES 7b, 7c, 7j in 7k ter v vodah razdelkov ICES 7a in 7g, ki so več kot 12 morskih milj od osnovne črte pod suverenostjo Združenega kraljestva. Ribiškim plovilom Unije je prepovedano obdržati na krovu, pretovarjati, premeščati ali iztovarjati brancina, ulovljenega na teh območjih.
Sprememba 62
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3
3.  Brez poseganja v člen 7 je lahko celotni dovoljeni ulov za stalež škampa v zahodnih vodah vsota omejitev ulova funkcionalnih enot in statističnih območij zunaj funkcionalnih enot.
3.  Brez poseganja v člen 7 je lahko celotni dovoljeni ulov za določeni stalež škampa vsota omejitev ulova funkcionalnih enot in statističnih območij zunaj funkcionalnih enot območja, določenega za ta stalež.
Sprememba 64
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4
4.  Če znanstveno mnenje kaže, da ima rekreacijski ribolov znaten vpliv na ribolovno umrljivost določenega staleža, ga Svet upošteva in lahko pri določanju ribolovnih možnosti omeji rekreacijski ribolov, da se prepreči prekoračitev skupnega cilja ribolovne umrljivosti.
črtano
Sprememba 65
Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)
Člen 9a
Rekreacijski ribolov
1.  Države članice pri dodeljevanju razpoložljivih ribolovnih možnosti iz člena 16 Uredbe (EU) št. 1380/2013 upoštevajo umrljivost rib pri rekreacijskem ribolovu, da se prepreči prekoračitev skupnega cilja ribolovne umrljivosti.
Če znanstveno mnenje kaže, da ima rekreacijski ribolov znaten vpliv na ribolovno umrljivost staleža iz člena 1(1) te uredbe, lahko Svet določi posamezne ribolovne možnosti tako, da ne diskriminira rekreacijskih ribičev.
2.  Svet pri določanju ribolovnih možnosti za rekreacijski ribolov upošteva pregledna in objektivna merila, tudi okoljska, socialna in ekonomska. Merila, ki se uporabijo, lahko vključujejo predvsem vpliv tega ribolova na okolje, socialni pomen te dejavnosti in njen prispevek h gospodarstvu obalnih območij.
3.  Države članice sprejmejo ukrepe, ki so potrebni in sorazmerni za nadzor in zbiranje podatkov za zanesljivo oceno dejanskih ravni ulova iz odstavka 1.
Sprememba 66
Predlog uredbe
Člen 9 b (novo)
Člen 9b
Označevanje ulova pri rekreacijskem ribolovu
1.  Primerki brancina, trske, poloka in lista, ki se ulovijo na območjih staležev iz člena 1(1), se označijo, če jih rekreacijski ribič obdrži.
2.  Označevanje se sestoji iz odstranitve spodnjega ali zgornjega dela repne plavuti, vendar tako, da ne onemogoči izmere velikosti ribe.
3.  Označevanje se izvede takoj po ulovu in usmrtitvi, na obali ali po iztovoru ribe na krovu v primeru rekreacijskega ribolova s plovila. Vendar se ne označujejo primerki, ki se iztovorijo na krov plovila za rekreacijski ribolov in ki se ohranijo živi in v dobrem stanju v posodi za ribe, preden se jih izpusti.
Sprememba 67
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1
Na Komisijo se za vse staleže vrst v zahodnih vodah, za katere velja obveznost iztovarjanja na podlagi člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 15 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 v zvezi z dopolnitvijo te uredbe z navedbo podrobnosti navedene obveznosti, kot je določeno v točkah od (a) do (e) člena 15(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Na Komisijo se za vse staleže pridnenih vrst v zahodnih vodah, za katere velja obveznost iztovarjanja na podlagi člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, in za naključni ulov pelagičnih vrst v okviru ribolova, ki izkorišča staleže iz člena 1(1), za katere velja obveznost iztovarjanja, prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 15 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 v zvezi z dopolnitvijo te uredbe z navedbo podrobnosti navedene obveznosti, kot je določeno v točkah od (a) do (e) člena 15(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 68
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)
Obveznost iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ne velja za rekreacijski ribolov, tudi v primerih, ko Svet določi posamezne ribolovne možnosti v skladu s členom 9a te uredbe.
Sprememba 69
Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)
Člen 10a
Obrtniški in obalni ribolov v najbolj oddaljenih regijah
Ta uredba upošteva omejitve v zvezi z velikostjo plovil za obrtniški in obalni ribolov, ki se uporabljajo v najbolj oddaljenih regijah. Zato se dovoli iztovarjanje prilova, če ta ne zelo poslabša biomase drstitvenega staleža.
Sprememba 70
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1
1.  Za vsako območje ICES iz člena 1(1) te uredbe vsaka država članica izda dovoljenja za ribolov v skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 za plovila, ki plujejo pod njeno zastavo in opravljajo ribolovne dejavnosti na tem območju. V takih dovoljenjih za ribolov lahko države članice omejijo tudi skupno zmogljivost, izraženo v kilovatih takih plovil, ki uporabljajo posebno orodje.
1.  Za vsako območje ICES iz člena 1(1) te uredbe vsaka država članica izda dovoljenja za ribolov v skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 za plovila, ki plujejo pod njeno zastavo in opravljajo ribolovne dejavnosti na tem območju.
Sprememba 71
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)
1a.   V dovoljenjih za ribolov iz odstavka 1 lahko države članice tudi omejijo skupno zmogljivost plovil, ki uporabljajo posebno orodje.
Sprememba 72
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 b (novo)
1b.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 v zvezi z določitvijo omejitev celotne zmogljivosti ladjevja zadevnih držav članic, da se omogoči doseganje ciljev iz člena 3.
Sprememba 73
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1
1.  Člen 18(1) do (6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja za ukrepe, navedene v členih 8 in 10 te uredbe.
1.  Člen 18(1) do (6) Uredbe(EU) št. 1380/2013 se uporablja za ukrepe, navedene v členih 8, 10 in 11b te uredbe.
Sprememba 74
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2
2.  Za namen odstavka 1 tega člena lahko države članice z neposrednim upravljalnim interesom v severozahodnih vodah in države članice z neposrednim upravljalnim interesom v jugozahodnih vodah skupna priporočila v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 prvič predložijo najpozneje dvanajst mesecev po začetku veljavnosti te uredbe in nato dvanajst mesecev po vsaki predložitvi ocene načrta v skladu s členom 14. Ravno tako lahko taka priporočila predložijo po potrebi, zlasti če se stanje katerega od staležev, za katere se uporablja ta uredba, nenadoma spremeni. Skupna priporočila za ukrepe v zvezi z določenim koledarskim letom se predložijo najpozneje do 1. julija prejšnjega leta.
2.  Za namen odstavka 1 tega člena lahko države članice z neposrednim upravljalnim interesom v severozahodnih vodah in države članice z neposrednim upravljalnim interesom v jugozahodnih vodah skupna priporočila v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 prvič predložijo najpozneje dvanajst mesecev po začetku veljavnosti te uredbe in nato dvanajst mesecev po vsaki predložitvi ocene načrta v skladu s členom 14. Ravno tako lahko po potrebi predložijo nadaljnja priporočila, zlasti če se stanje katerega od staležev, za katere se uporablja ta uredba, spremeni, ter za določitev načrta, ki vsebuje ukrepe za izvajanje ekosistemskega pristopa k upravljanju ribištva v zahodnih vodah. Skupna priporočila za ukrepe v zvezi z določenim koledarskim letom se predložijo najpozneje do 1. julija prejšnjega leta ali čim prej, če se s skupnimi priporočili želijo obravnavati izredne razmere, ugotovljene z najnovejšim znanstvenim mnenjem.
Sprememba 90
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Ne glede na določbe člena 18(1) in (3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 lahko Komisija delegirane akte sprejme tudi, če ni skupnega priporočila iz navedenih odstavkov.
Sprememba 75
Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)
Člen 13a
Spremljanje in predhodno obveščanje o spremembah znanstvenega mnenja
1.  Komisija vsako leto do 1. aprila Evropski parlament obvesti o najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju, ki je služil kot podlaga za odločitve Sveta v zvezi z določitvijo ribolovnih možnosti v skladu s to uredbo med 1. februarjem predhodnega leta in 31. januarjem tekočega leta.
Za vse zadevne staleže in vrste rib poročilo odraža zlasti ribolovne možnosti, ki jih je določil Svet v skladu s členoma 4 in 5 in po potrebi členom 7 te uredbe, ter navaja tudi ustrezne vrednosti, izražene kot ribolovna umrljivost. Ti podatki se primerjajo z znanstvenim mnenjem, uporabljenim za določitev razponov ribolovne umrljivosti (MSY Flower, FMSY in MSY Fupper in njihove ustrezne ribolovne možnosti), ocene biomase drstitvenega staleža in referenčnih pragov za biomaso (MSY Btrigger in Blim).
2.  Komisija čim prej obvesti Evropski parlament, v vsakem primeru pa pred sprejetjem nove odločitve Sveta v zvezi z določitvijo ribolovnih možnosti, o najnovejših vrednostih FMSY, ki odražajo spremembe ribolovnih možnosti, ki odstopajo za več kot 20 % od ribolovnih možnosti, ki ustrezajo vrednosti FMSY znanstvenega mnenja, uporabljenega za določitev ribolovnih možnosti za tekoče obdobje. Komisija prav tako čim prej, v vsakem primeru pa pred sprejetjem nove odločitve Sveta, obvesti Evropski parlament o primerih, ko znanstveno mnenje v zvezi z različnimi referenčnimi ravnmi biomase drstitvenih staležev upravičujejo zaščitne ukrepe v skladu s členom 7.
Sprememba 76
Predlog uredbe
Člen 14 – naslov
Ocena načrta
Ocena in izvajanje načrta
Sprememba 78
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2
2.  Pooblastilo iz člena 1(1) ter členov 8 in 10 se prenese na Komisijo za obdobje pet let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
2.  Pooblastilo iz člena 1(1) ter členov 8, 10 in 11(1b) se prenese na Komisijo za obdobje pet let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 79
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3
3.  Pooblastilo iz členov 1(1), 8 in 10 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Pooblastilo iz členov 1(1), 8, 10 in 11(1b) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
Sprememba 80
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 6
6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 1(1) ter členov 8 in 10, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 1(1) ter členov 8, 10 in 11(1b), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
Sprememba 81
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) 2016/1139
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
(2)  „razpon FMSY“ pomeni razpon vrednosti na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES), pri katerih vse ravni ribolovne umrljivosti znotraj navedenega razpona dolgoročno ustrezajo največjemu trajnostnemu donosu glede na ribolovni vzorec in v obstoječih povprečnih okoljskih razmerah, brez pomembnega vpliva na razmnoževanje zadevnega staleža. Izračunan je tako, da omogoča dolgoročno zmanjšanje donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom. Je omejen, tako da možnost, da stalež pade pod mejno referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža (Blim), ni višja od 5 %;
(2)  „razpon FMSY“ pomeni razpon vrednosti na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) ali podobnega neodvisnega znanstvenega organa, priznanega v Uniji ali na mednarodni ravni, pri katerih vse ravni ribolovne umrljivosti znotraj navedenega razpona dolgoročno ustrezajo največjemu trajnostnemu donosu glede na ribolovni vzorec in v obstoječih povprečnih okoljskih razmerah, brez pomembnega vpliva na razmnoževanje zadevnega staleža. Izračunan je tako, da omogoča dolgoročno zmanjšanje donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom. Je omejen, tako da možnost, da stalež pade pod mejno referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža (Blim), ni višja od 5 %;
Sprememba 82
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) 2016/1139
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8
(8)  „Blim“ pomeni referenčno točko za velikost staleža na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja ICES, pod katero se lahko zmanjša sposobnost razmnoževanja;
(8)   „Blim“ pomeni referenčno točko za velikost staleža na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja ICES ali podobnega neodvisnega znanstvenega organa, priznanega na ravni Unije ali na mednarodni ravni, pod katero se lahko zmanjša sposobnost razmnoževanja;
Sprememba 83
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) 2016/1139
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9
(9)  „MSY Btrigger“ pomeni referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja ICES, pod katero je treba sprejeti poseben in ustrezen ukrep upravljanja za zagotovitev, da stopnje izkoriščanja, skupaj z naravnim nihanjem omogočijo obnovitev staležev nad ravnmi, ki dolgoročno omogočajo največji trajnostni donos;
(9)  „MSY Btrigger“ pomeni referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, zlasti mnenja ICES ali podobnega neodvisnega znanstvenega organa, priznanega na ravni Unije ali na mednarodni ravni, pod katero je treba sprejeti poseben in ustrezen ukrep upravljanja za zagotovitev, da stopnje izkoriščanja, skupaj z naravnim nihanjem omogočijo obnovitev staležev nad ravnmi, ki dolgoročno omogočajo največji trajnostni donos.
Sprememba 84
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2016/1139
Člen 4 – odstavek 2
2.  Navedeni razponi FMSY na podlagi tega načrta se zahtevajo od ICES.
2.  Navedeni razponi FMSY na podlagi tega načrta se zahtevajo od ICES ali od podobnega neodvisnega znanstvenega organa, ki je priznan na ravni Unije ali na mednarodni ravni.
Sprememba 85
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2016/1139
Člen 4 – odstavek 5 – točka c
(c)  da se spremembe ribolovnih možnosti med zaporednimi leti omejijo na največ 20 %.
(c)  da se spremembe ribolovnih možnosti med zaporednimi leti omejijo na največ 20 %, razen v primerih, ko se omilijo zaviralne ali druge okoliščine, ki preprečujejo ali pomembno vplivajo na dejavnost nekaterih flot.
Sprememba 86
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU) 2016/1139
Člen 4a – odstavek 1 – uvodni del
Od ICES se na podlagi tega načrta zahtevajo naslednje referenčne točke ohranjanja za zaščito popolne sposobnosti razmnoževanja staležev iz člena 1(1):
Od ICES ali od podobnega neodvisnega znanstvenega organa, ki je priznan na ravni Unije ali na mednarodni ravni, se na podlagi tega načrta zahtevajo naslednje referenčne točke ohranjanja za zaščito popolne sposobnosti razmnoževanja staležev iz člena 1(1):
Sprememba 88
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (EU) 2016/1139
Člen -15 (novo)
4a.  V poglavju III se doda naslednji člen:
„Člen -15
Spremljanje in predhodno obveščanje o spremembah znanstvenega mnenja
1.  Komisija vsako leto do 1. aprila Evropski parlament obvesti o najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju, ki je bil podlaga za odločitve Sveta v zvezi z določitvijo ribolovnih možnosti v skladu s to uredbo med 1. februarjem predhodnega leta in 31. januarjem tekočega leta.
Za vse zadevne staleže in vrste rib poročilo odraža zlasti ribolovne možnosti, ki jih je določil Svet v skladu s členoma 4 in 5 in po potrebi členom 7 te uredbe, ter navaja tudi ustrezne vrednosti, izražene kot ribolovna umrljivost. Ti podatki se primerjajo z znanstvenim mnenjem, uporabljenim za določitev razponov ribolovne umrljivosti (MSY Flower, FMSY in MSY Fupper in njihove ustrezne ribolovne možnosti), ocene biomase drstitvenega staleža in referenčnih pragov za biomaso (MSY Btrigger in Blim).
2.  Komisija čim prej obvesti Evropski parlament, v vsakem primeru pa pred sprejetjem nove odločitve Sveta v zvezi z določitvijo ribolovnih možnosti, o najnovejših znanstvenih vrednostih FMSY, ki odražajo spremembe ribolovnih možnosti, ki odstopajo za več kot 20 % od ribolovnih možnosti, ki ustrezajo vrednosti FMSY znanstvenega mnenja, uporabljenega za določitev ribolovnih možnosti za tekoče obdobje. Prav tako Komisija takoj, ko je mogoče, v vsakem primeru pa pred sprejetjem nove odločitve Sveta, obvesti Evropski parlament o primerih, ko znanstvena mnenja v zvezi z različnimi referenčnimi ravnmi biomase drstitvenih staležev utemeljujejo zaščitne ukrepe v skladu s členom 7.“;

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0310/2018).

Zadnja posodobitev: 29. oktober 2018Pravno obvestilo