Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2927(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0533/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2018 - 5.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0461

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 156kWORD 58k
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές
P8_TA-PROV(2018)0461RC-B8-0533/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (2018/2927(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Μπανγκλαντές, της 6ης Απριλίου 2017(1) και της 26ης Νοεμβρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές(3) και έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την τεχνική κατάσταση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Απριλίου 2017, σχετικά με την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα της ένδυσης(4),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας, του 2001, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπανγκλαντές για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (5),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος,

–  έχοντας υπόψη το Σύμφωνο Βιωσιμότητας για συνεχείς βελτιώσεις των εργασιακών δικαιωμάτων και της ασφάλειας των εργοστασίων στη βιομηχανία πλεκτών και έτοιμων ενδυμάτων του Μπανγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Μπαγκλαντές για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων, του 2013, και την ανανέωσή της το 2018,

–  έχοντας υπόψη την κοινή τοπική δήλωση, της 27ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με τον νόμο για την ψηφιακή ασφάλεια του Μπαγκλαντές, από τους επικεφαλής των αποστολών των κρατών μελών της ΕΕ, την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους αρχηγούς των αποστολών της Νορβηγίας και της Ελβετίας,

–  έχοντας υπόψη την εθνική έκθεση, της 26ης Φεβρουαρίου 2018, που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την καθολική περιοδική επανεξέταση (UPR) του Μπαγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση, που εγκρίθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2006 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τέθηκε σε ισχύ στις 23 Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 16 Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Μπαγκλαντές 2015-2021 για την εξάλειψη των γάμων ανηλίκων,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της 17ης συνόδου του Μόνιμου Φόρουμ του ΟΗΕ για θέματα αυτοχθόνων (UNPFII),

–  έχοντας υπόψη τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2018,

–  έχοντας υπόψη τον Νόμο για την Ψηφιακή Ασφάλεια στο Μπαγκλαντές, του 2018,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Μπαγκλαντές, και ιδίως το τμήμα 57,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 12ης Μαΐου 2014, όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με το Μπανγκλαντές, μεταξύ άλλων και μέσω της Συμφωνίας Συνεργασίας για την Εταιρική Σχέση και την Ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών αποτελεί τη βάση των εσωτερικών και διεθνών πολιτικών των μερών και αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή εις βάρος μελών της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένων και πολιτικών ακτιβιστών, συνδικαλιστών, δημοσιογράφων, φοιτητών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτήτων, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στο Μπαγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνείς ομάδες για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναφέρει ένα διακριτό μοτίβο εξωδικαστικών εκτελέσεων, μαζικών αυθαίρετων συλλήψεων και βίαιων εξαφανίσεων στο Μπαγκλαντές, όπως οι υποθέσεις Maroof Zaman και Mir Ahmad Bin Quasem·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπανγκλαντές κατατάσσεται 146ο σε σύνολο 180 κρατών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των περιπτώσεων βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού και λογοκρισίας δημοσιογράφων και συντακτών ιστολογίων, εξακολουθούν να είναι διαδεδομένες στο Μπανγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος για τις ΤΠΕ στο Μπαγκλαντές, και ιδίως το τμήμα 57, έχει χρησιμοποιηθεί τα λίγα τελευταία χρόνια για τη σύλληψη και τη δίωξη ακτιβιστών και δημοσιογράφων που έχουν επικρίνει την κυβέρνηση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος για την ψηφιακή ασφάλεια, όπως εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, δεν τροποποιεί το τμήμα 57 του νόμου για τις ΤΠΕ, παρά τις πολυάριθμες επικρίσεις δημοσιογράφων και υπερασπιστών των πολιτικών δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές, καθώς και της διεθνούς κοινότητας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διεθνώς αναγνωρισμένος και βραβευμένος φωτορεπόρτερ Shahidul Alam, δάσκαλος και ακτιβιστής, απήχθη από το σπίτι του στις 5 Αυγούστου 2018 και φυλακίστηκε βάσει του νόμου για τις ΤΠΕ, επειδή μίλησε για τις πρόσφατες φοιτητικές διαμαρτυρίες στο Μπανγκλαντές και επέκρινε τη χρήση βίας από τις αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένει υπό κράτηση και ότι έχουν απορριφθεί τα επανειλημμένα αιτήματα για την αποφυλάκισή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δεν του έχει παρασχεθεί επαρκής ιατρική περίθαλψη και έχει υποβληθεί σε βασανιστήρια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας τρομοκρατικών επιθέσεων, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια αυστηρή προσέγγιση «μηδενικής ανοχής»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στο Μπανγκλαντές έχουν κλείσει και ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις ασφαλείας του Μπαγκλαντές προσπαθούν να αγοράσουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό παρακολούθησης στη διεθνή αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία εντατικής και παρεμβατικής επιτήρησης και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2018 πρόκειται να διεξαχθούν εκλογές στο Μπαγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και πρώην Πρωθυπουργός Khaleda Zia εκτίει ποινή δεκαετούς φυλάκισης για διαφθορά και, κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή της στις εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, οι οποίες, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, έχουν πολιτικά κίνητρα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια στο Μπαγκλαντές αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές έχει το υψηλότερο ποσοστό γάμων παιδιών στην Ασία και ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές ψήφισε τον νόμο περί περιορισμού των γάμων ανηλίκων, ο οποίος εισάγει εξαιρέσεις σε «ειδικές περιπτώσεις», ενώ δεν καθορίζει τα κριτήρια αυτά, ούτε προβλέπει κατώτατο όριο ηλικίας για τους γάμους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μπαγκλαντές η θανατική ποινή μπορεί να εφαρμοστεί για πολλά εγκλήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 εκτελέστηκαν έξι άτομα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το τρέχον έτος σημειώθηκε αύξηση των κρουσμάτων βίας, ιδίως κατά των αυτοχθόνων γυναικών, καθώς και παρενόχληση και σύλληψη ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ιθαγενών στην περιοχή του Chittagong Hill Tracts·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος του Μπανγκλαντές και, ως λιγότερο αναπτυγμένη χώρα (ΛΑΧ), το Μπανγκλαντές επωφελείται από το πλέον ευνοϊκό καθεστώς που διατίθεται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ, δηλαδή το καθεστώς «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπανγκλαντές πρόκειται να βγει από το καθεστώς των ΛΑΧ το 2024· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα έτη που μεσολαβούν, απαιτείται επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στα ανθρώπινα και στα εργασιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης της παιδικής εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις διατάξεις του νόμου του Μπανγκλαντές για την εργασία και του σχεδίου νόμου για τις ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών (Export Processing Zones)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του Συμφώνου Βιωσιμότητας, η Συμφωνία για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτηρίων στο Μπανγκλαντές υπεγράφη μεταξύ παγκόσμιας εμβέλειας εμπορικών σημάτων, εμπόρων λιανικής πώλησης και συνδικαλιστικών οργανώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, λιγότερα από τα μισά εργοστάσια που καλύπτονται από τη συμφωνία έχουν ολοκληρώσει επαρκή μέτρα ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία έληξε στα τέλη Οκτωβρίου 2018, παρά το σημαντικό έργο που απομένει να γίνει· λαμβάνοντας υπόψη ότι τη συμφωνία διαδέχθηκε μια μεταβατική συμφωνία που θα ισχύει για τρία έτη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να υποστηριχθεί και όλα τα μέρη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την ομαλή λειτουργία τους, ακόμη και πέραν του Νοεμβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο όταν η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και η μονάδα συντονισμού της για την αποκατάσταση (RCC) θα έχουν αποδείξει αναμφισβήτητα ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ετοιμότητας αυτά τα είδη υπεύθυνων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ενδέχεται να μην είναι πλέον αναγκαία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 στο Μπαγκλαντές συνέβη μαζική εισροή περισσότερων από 700 000 προσφύγων Ροχίνγκια που διέφευγαν από εκστρατεία εθνοκάθαρσης από τον βιρμανικό στρατό και οι οποίοι εξακολουθούν να χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές και η Μιανμάρ κατέληξαν σε συμφωνία στις 30 Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την έναρξη του επαναπατρισμού των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ από τα μέσα Νοεμβρίου, χωρίς διαβούλευση ή συμμετοχή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)·

1.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές και, ειδικότερα, για τη συνεχιζόμενη καταστολή της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, σε βάρος των μέσων ενημέρωσης, των φοιτητών, των ακτιβιστών και της αντιπολίτευσης· καταδικάζει το γεγονός ότι άνθρωποι συλλαμβάνονται και πέφτουν θύματα βίας κατά την άσκηση της ελευθερίας τους να επικρίνουν την κυβέρνηση· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η χρήση βασανιστηρίων καθίσταται ενδημική·

2.  σημειώνει ότι η Οικουμενική Περιοδική Επανεξέταση του ΟΗΕ, του Μαΐου 2018, εγκωμιάζει το Μπανγκλαντές για την «αξιοσημείωτη πρόοδο» που έχει σημειώσει στη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τα τελευταία έτη· καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να εφαρμόσει τις συστάσεις της Οικουμενικής Περιοδικής Επανεξέτασης, ιδίως σε τομείς όπως η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών·

3.  καλεί τις αρχές του Μπαγκλαντές να διεξαγάγουν ανεξάρτητες έρευνες σχετικά με αναφορές για εξωδικαστικές εκτελέσεις, βίαιες εξαφανίσεις και υπερβολική χρήση βίας, περιλαμβανομένων των υποθέσεων Maroof Zaman και Mir Ahmad Bin Quasem, και να προσαγάγουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· καλεί το Μπανγκλαντές να κυρώσει τη διεθνή σύμβαση για την προστασία των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση και να ενσωματώσει τις διατάξεις της στο εθνικό δίκαιό του·

4.  καλεί τις αρχές του Μπαγκλαντές να προβούν στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του Shahidul Alam, να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον του και να του επιτρέψουν να συνεχίσει το νόμιμο έργο του για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επιμένει ότι οι αρχές του Μπαγκλαντές πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εγγυηθούν τη σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα και ασφάλεια του Shahidul Alam, καθώς και της οικογένειάς του, και να διασφαλίσουν ότι, ενώ βρίσκεται υπό κράτηση, ο Shahidul Alam αντιμετωπίζεται με τρόπο που συνάδει με τις διεθνείς αρχές και πρότυπα· καλεί τις αρχές του Μπαγκλαντές να κινήσουν άμεση και δημόσια έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι ο Shahidul Alam βασανίστηκε, και να προσαγάγουν τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης·

5.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον νόμο για τις ΤΠΕ, όχι μόνο επειδή είχε ήδη σοβαρό αντίκτυπο στο έργο των δημοσιογράφων, των συντακτών ιστολογίων και των σχολιαστών, αλλά και διότι ποινικοποιεί τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης από οποιοδήποτε άτομο, μεταξύ άλλων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· είναι της άποψης ότι το τμήμα 57 του νόμου για τις ΤΠΕ δεν είναι συμβατό με τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της δίκαιης δίκης·

6.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει σε ισχύ τον νόμο για την ψηφιακή ασφάλεια, ο οποίος ουσιαστικά επεκτείνει και ενισχύει τις εξουσίες της αστυνομίας για την καταπολέμηση της ελευθερίας του λόγου, μεταξύ άλλων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενόψει των εθνικών εκλογών του 2018· καλεί τις αρχές του Μπαγκλαντές να αναθεωρήσουν επειγόντως τον νόμο για την ψηφιακή ασφάλεια και τον νόμο για τις ΤΠΕ και να τους ευθυγραμμίσουν με τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις οποίες το Μπαγκλαντές είναι συμβαλλόμενο μέρος·

7.  ελπίζει ότι οι επόμενες γενικές εκλογές θα είναι ειρηνικές, διαφανείς και συμμετοχικές, ώστε οι πολίτες να μπορούν να εκφράσουν μια πραγματική πολιτική επιλογή· καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να απόσχουν από κάθε πράξη βίας ή υποκίνησης βίας κατά την προεκλογική περίοδο·

8.  εκτιμά τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει το Μπαγκλαντές, υπό δύσκολες συνθήκες, στην υποδοχή προσφύγων Ροχίνγκια· προτρέπει τις αρχές να παράσχουν περισσότερη γη για τη μείωση του υπερπληθυσμού και τη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στους καταυλισμούς· παροτρύνει τις αρχές να ελαφρύνουν τους γραφειοκρατικούς περιορισμούς που επιβάλλουν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις· καλεί τις κυβερνήσεις του Μπαγκλαντές και της Μιανμάρ να επανεξετάσουν αμέσως την απόφαση για την έναρξη επαναπατρισμού των προσφύγων Ροχίνγκια, δεδομένου ότι δεν πληρούνται ακόμη οι προϋποθέσεις για ασφαλή, αξιοπρεπή και οικειοθελή επιστροφή·

9.  καλεί την ΕΕ και άλλους διεθνείς δωρητές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παροχή της απαραίτητης χρηματοδοτικής και υλικής βοήθειας σε καταυλισμούς προσφύγων Ροχίνγκια στο Μπανγκλαντές·

10.  επαναλαμβάνει ότι το Μπανγκλαντές πρέπει να συμμορφωθεί προς τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο του συστήματος ΟΕΟ όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου·

11.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Μπανγκλαντές·

12.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την ακύρωση της μεταβατικής συμφωνίας, η οποία είναι προγραμματισμένο να τεθεί σε ισχύ στις 30 Νοεμβρίου 2018· σημειώνει ότι η RCC δεν έχει ακόμη την ικανότητα να παρακολουθεί και να επιβάλλει απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, με τις σοβαρές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε εργοστάσια· καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να αναγνωρίσει αμέσως και να εφαρμόσει τη μεταβατική συμφωνία και να επιδείξει μεγαλύτερη προθυμία ανάληψης όλων των υποχρεώσεων της συμφωνίας· καλεί τους δωρητές να στηρίξουν την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατό· καλεί επίσης την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να συνεχίσουν να συνεργάζονται για τη δημιουργία ικανοτήτων στην RCC·

13.  καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να εγκρίνει νομοθετικές αλλαγές στον εργατικό νόμο του Μπαγκλαντές και στους κανόνες εφαρμογής του, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τα διεθνή εργασιακά πρότυπα της ΔΟΕ, και να επιτρέψει την πλήρη ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι· καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των πράξεων που συνιστούν διακρίσεις εις βάρος των συνδικαλιστικών οργανώσεων, περιλαμβανομένων των πράξεων βίας και εκφοβισμού·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, ενώ ο νόμος για το νόμο του 2017 περί περιορισμού των γάμων ανηλίκων περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ενίσχυση της πρόληψης και τη δίωξη των δραστών, ωστόσο περιέχει ρήτρα που επιτρέπει τον γάμο κάτω των 18 ετών υπό ειδικές συνθήκες, με τη συγκατάθεση των γονέων και δικαστική άδεια· ζητεί η περίπτωση αυτή να απαλειφθεί επειγόντως, προς το συμφέρον της προστασίας των παιδιών·

15.  προτρέπει τις αρχές του Μπαγκλαντές να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα· σημειώνει ότι τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα συζητηθούν περαιτέρω στη Μικτή Επιτροπή ΕΕ-Μπαγκλαντές, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Ντάκα το πρώτο εξάμηνο του 2019·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές.

(1) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Απριλίου 2017 σχετικά με το Μπανγκλαντές, συμπεριλαμβανομένων των γάμων ανηλίκων (ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 65).
(2) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Μπανγκλαντές (ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 135).
(3) ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 100.
(4) ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 100.
(5) ΕΕ L 118 της 28.12.2011, σ. 48.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου