Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0257(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0273/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0273/2017

Keskustelut :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Äänestykset :

PV 11/12/2018 - 5.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0490

Hyväksytyt tekstit
PDF 115kWORD 46k
Tiistai 11. joulukuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) ***I
P8_TA(2018)0490A8-0273/2017
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 337/75 kumoamisesta (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0532),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 166 artiklan 4 kohdan, 165 artiklan 4 kohdan sekä 149 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0343/2016),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 30. maaliskuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 9. marraskuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0273/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 209, 30.6.2017, s. 49.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75 kumoamisesta
P8_TC1-COD(2016)0257

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2019/128.)

Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus