Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 3. mai 2018 - BrüsselLõplik väljaanne
 ELi ja Usbekistani partnerlus- ja koostöölepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) ***
 ELi ja Korea raamleping (Horvaatia ühinemine) ***
 Uue psühhoaktiivse aine ADB-CHMINACA suhtes kontrollimeetmete kehtestamine *
 Uue psühhoaktiivse aine CUMYL-4CN-BINACA suhtes kontrollimeetmete kehtestamine *
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine (Belgia taotlus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)
 ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitlev 2016. aasta aruanne
 Geneetiliselt muundatud suhkrupeet H71 (KMØØØH714)
 Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2016)
 Presidendivalimised Venezuelas
 Ühtekuuluvuspoliitika ja valdkondlik eesmärk „säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine“
 Lapsrändajate kaitse
 Loomkatsete üldine keelustamine kosmeetikatööstuses
 ELi lamba- ja kitsekasvatuse sektori praegune olukord ja tulevikuväljavaated
 Meedia mitmekesisus ja meediavabadus Euroopa Liidus
Tekstid
Lõplik väljaanne (351 kb)
Õigusalane teave